BURSE SOCIALE


BURSE SOCIALE

 

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:

 1. Cerere de acordare a bursei sociale
 2. Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:
  • copie certificat naştere solicitant;
  • copie certificat naştere (fraţi, surori);
  • copie acte de indentitate (părinţi);
  • copie certificat de căsătorie (părinţi);
  • copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);
  • copie certificat de deces (dacă este cazul);
  • copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).
 3. Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni NOIEMBRIE, DECEMBRIE, IANUARIE), după caz:
  • adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă  ;
  • cupoane de pensie;
  • cupoane ajutor social;
  • cupoane pensie alimentară;
  • adeverinţe eliberate de organele financiare - teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).
  • adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.
    
   DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL DE SPECIALIZARE PÂNĂ LA DATA DE 10.03.2017 ORA 12.00ADEVERINTE DISERTAȚIE - FEBRUARIE 2017

ADEVERINȚELE DE ABSOLVIRE, FEBRUARIE 2017, se pot ridica de la secretariat , zilnic între orele 8,00-14,00.

ANUNȚ IMPORTANT - DISERTAȚIE - vineri 17.02.2017!!!!!

SUSȚINEREA LUCRĂRILOR DE DISERTAȚIE, vineri 17.02.2017 , va începe la ORA 9,00.
Sala, comisia va fi afișată la secretariat.

RESTANȚĂ -disciplinele predate de conf.univ.dr. M. ȚICHINDELEAN

În data de 22.02.2017, ora 12,00 - restanță (susținere de referat!!)
la disciplinele - Raportul juridic individual și colectiv de muncă , specializarea I.D.P.R.
                       - Organizarea sistemului judiciar român, specializarea D.J.P.
                     - Jurisdicția în dreptul muncii și în dreptul asigurărilor sociale,specializarea D.J.P.

RESTANȚĂ - Lect. univ. dr. Monica GHEORGHE

La disciplinele
Dreptul european al muncii și protecției sociale

Dreptul comunitar al muncii , - Lect. univ. dr. Monica GHEORGHE, restanța ( prezentarea referatelor) se ține în data de 22.02.2017, ora 12,00.