În atenția masteranzilor de la specializarea A.P.E., anul I

DISCIPLINA -PROTECŢIA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI- Lect.univ.dr.Horațiu Rusu
Teme refarat
Nr.
Tema aleasă
Student masterand
1.
Antecedente istorice ale dreptului internaţional al drepturilor omului

2.
ONU şi drepturile omului. Activitatea recentă a Comitetului pentru Drepturile Omului.

3.
Instituţii specializate ale ONU privind protecţia drepturilor omului: Comitetele specializate.

4.
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului.
Crețu Petru
5.
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.
Petruț Anamaria
6.
Protecţia minorităţilor în dreptul internaţional.
Lăzăroiu Lucian
7.
Convenţia privind drepturile copilului
Gallo Bianca
8.
Convenţia privind eliminarea oricărei forme de discriminare faţă de femei
Magoș Dan
9.
Convenţia privind drepturile muncitorilor migranţi şi ale familiilor acestora
Bănceu Adriana
10.
Convenţia privind eliminarea oricărei forme de discriminare rasială
Nistor Mădălina
11.
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
Moisă Ioana
12.
Convenţia împotriva torturii şi Protocolul Opţional la Convenţia împotriva torturii. Mecanismul naţional de monitorizare
-Lăsconi Damaris

13.
Sistemul interamerican de protecţie a drepturilor omului
Dican Andrei
14.
Sistemul african de protecţie a drepturilor omului: Curtea africana si jurisprudența sa
Marcu Ana
15.
Carta arabă a drepturilor omului
Finta Bianca
16.
Organizaţii neguvernamentale internaționale de protecţie a drepturilor omului
Teodorescu Ioana
17.
Organizaţia pentru Securitate şi cooperare în Europa şi drepturile omului

18.
Protocolul facultativ la Pactul privind drepturile economice, sociale si culturale: dreptul la plângeri individuale si colective.

19.
Dreptul de proprietate în documentele internaționale de drepturile omului.
Gunea Adrian
20.
Mecanismul de evaluare periodică al ONU

21.
Comentariile generale ale Comitetului pentru Drepturile Omului.

22.
Garanții ale drepturilor fundamentale - procedura de raportare periodică a statelor

23.
Plângerile individuale adresate mecanismelor convenționale.

24.
Principiul nondiscriminării în documentele internaționale adoptate la nivelul ONU.

25.
Protecția domestică la nivel internațional
Drăghiciu Andreea
26.
Cadrul normativ internațional privind datele și protecția internațională
Niculescu  Sabina

BIBLIOGRAFIE
  1. Raluca Miga-Beșteliu, Catrinel Brumar, Protecția internațională a drepturilor omului, ediția a V-a, editura Universul Juridic, București, 2010
  2. Thomas Buergenthal, Renate Weber, Dreptul internaţional al drepturilor omului, Editura All, 1996.
  3. Titus Corlățean, Protecția europeană și internațională a drepturilor omului, Ediția a 2 a, Editura Universul Juridic, 2015
  4. Bianca Selejan-Guţan, Laura-Maria Crăciunean, Drept internaţional public, editia a doua, Editura Hamangiu, 2014
  5. Bianca Selejan-Guțan, Spațiul european al drepturilor omului, Editura C.H.Beck, 2008
  6. Cristian Jura, Drepturile omului. Drepturile minorităţilor naţionale, Editura C.H.Beck, 2006
  7. Corneliu-Liviu Popescu, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Editura All Beck, 200
  8. Frederic Sudre, Drept European și internațional al drepturilor omului, Editura Polirom, 2006, Traducere Raluca Bercea (coord.).
  9. Colecţia revistei Noua revista de drepturile omului, Editura C.H.Beck, incepand din 2005
  10. Internet: www.un.org, www.oas.org (Organizaţia Statelor Americane), www.africa-union.org (Uniunea Africană)

NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet se notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini.
3. Fiecare masterand va alege o temă diferită. Tratarea aceleiaşi teme de către doi studenţi diferiți echivalează cu punctaj zero. Va rugăm contactaţi secretariatul pentru a face alegerea pâna la data de 21.01.2018, pe adresa miha_lunca@yahoo.com

3. Se pot propune şi alte teme de referate decât cele indicate, sau alte surse bibliografice, dacă fac parte din tematica cursului. În această situație cadrul didactic coordonator trebuie contactat în mod anticipat. Adresa contact: horatiua.rusu@ulbsibiu.ro

În atenția masteranzilor de la specializarea D.E.!!!

DISCIPLINA -DREPT CONSTITUȚIONAL EUROPEAN- Lect.univ.dr.Horațiu Rusu

TEME REFERAT

Nr.
Tema aleasă
Student masterand
1.
Formarea Uniunii Europene – aspecte istorice
Ardelean Vasile
2.
Principiile constituţionale ale Uniunii Europene
Șelaru Vlad
3.
Tradiţiile constituţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene

4.
Democraţia – tradiţie constituţională a statelor membre UE

5.
Statul de drept – tradiţie constituţională a statelor membre UE

6.
Drepturile omului în Uniunea Europeană
Pribeagu Diana
7.
Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
-Neagoe Georgiana
-Udroiu Andreea
8.
Cetăţenia europeană
Pătruț Elena
9.
Drepturile politice ale cetăţenilor europeni
Dunca Andreea
10.
Dreptul constituţional intern şi dreptul Uniunii Europene

11.
Constituţia europeană – pro şi contra
Lazar Marcel
12.
Uniunea Europeană şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

13.
Implicaţiile constituţionale ale aderării României la Uniunea Europeană

14.
Modificări aduse sistemului constituţional al UE prin Tratatul de la  Lisabona

15.
Constituționalism și constituie dincolo de sfera statală

16.
Constituționalism pluristratificat / constituționalism multinivel

17.
Suveranitatea națională și constituționalismul european
Adam Ioana
BIBLIOGRAFIE (ORIENTATIV)
1.      Allan Rosas, Lorna Armati, EU Constitutional Law. An Introduction. Hart Publishing, 2010
2.      Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii, Editura CH Beck, București 2007
3.      Constanța Călinoiu, Victor Duculescu, Drept constituțional european, Editura Lumina Lex, București, 2008                                                                                                                                                                                                             
4.      Jean-Claude Gautron, Droit europeen, Dalloz, Paris, 2003
5.      Gilbert Gornig, Ioana Rusu, Dreptul Uniunii Europene. Ediţia a doua, Editura C.H.Beck, 2007
6.      Gilbert Gornig, Este nevoie de o Constituţie europeană?. În: Acta Universitatis Lucian         Blaga, nr. 1-2/2003
7.      Gheorghe Iancu, Instituţii de drept constituţional al Uniunii Europene. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007
8.      Ioan Muraru ş.a., Cetăţenia europeană, Editura All Beck, 2003
9.      Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, ediţia a patra, Editura C.H. Beck, 2011
10.   Simina Elena Tănăsescu, Sur la constitutionnalisation du droit communautaire, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, nr. 1/2004
11.   Robert Toulemon, La construction europeenne, Livres de Poche, References, 1999
12.   Charles Zorgbibe, Construcţia europeană, Editura Trei, 1998
Tratatul de la Lisabona (textul se găseşte pe Internet, site-ul oficial al UE)
Surse Internet:
·        http://europa.eu
·        www.coe.int
NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet se notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini.
3. Va rugăm contactaţi secretariatul pentru a face alegerea. Pe adresa miha_lunca@yahoo.com, până la data de 21.01.2018 .

4. Nr. de teme fiind mai mic decât nr. masteranzilor, pe o temă se pot înscrie maxim 3 masteranzi.

În atenția masteranzilor de la specializarea MOSP!!!

Disciplina - Fundamente constituţionale în activitatea instituțiilor de ordine publică și de intervenție în situații de urgență- Lect.univ.dr. Horațiu RUSU

TEME REFERAT

1.            Separația puterilor în stat. Reglementare în Constituția României
2.            Statul de drept – conținut și reglementare la nivelul Constituție României. România stat de drept.
3.            Supremația constituției.- Buciumean Dan
4.            Raportul dintre dreptul intern și normele de drept internațional. Dreptul intern și dreptul UE
5.            Raportul dintre normele interne și dreptul internațional al drepturilor omului
6.            Dreptul la viață. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice. -Vaidoș Ioana
7.            Libertatea individuală. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice. – Opițeanu Alexandra
8.             Interzicerea torturii, tratamentelor inumane sau degradante. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice.- Vaidoș Victor
9.            Respectul pentru viața privată. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice. – Filimon Daniel
10.         Inviolabilitatea domiciliului. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice. –Vlad Alexandru
11.         Dreptul la apărare. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice. –Șamu Marius
12.         Exercitarea drepturilor electorale. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice
13.         Secretul corespondenței. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice
14.         Libertatea întrunirilor. Reglementare constituțională și aplicare în activitatea de asigurare a ordinii publice. Picioiu Floriana
15.         Rolul instituției Avocatului Poporului. Diac Alisa
16.         Caracteristicile controlului de constituționalitate exercitat de CCR
17.         Caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale a României- Bucilă Codreanu
18.         Excepția de neconstituționalitate
19.         Cetățenia copilului găsit pe teritoriul României
20.         Organizarea și desfășurarea alegerilor în România. -Lienerh Johannes
21.         Referendumul. Desfășurarea referendumului în România. – Barbu Ioan
22.         Reglementări constituționale privind administrația publică locală
         Bibliografie
1.            Marius Bălan, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol 1. Teoria generală a statului și a constituției. Constituția română în context european, Editura Hamangiu, București 2015.
2.            Mircea Criste, Drept constituţional – un drept al statului, Editura Universul Juridic, 2017.
3.            Dan Claudiu Dănișor,  Drept constituțional și instituții politice, Vol. I , Teoria Generală. Tratat, Editura CH Beck, 2007.
4.            Ștefan Deaconu, Drept constituțional, Ediția a 3 a, Editura CH Beck, București, 2017.
5.            Ștefan Deaconu, Instituții Politice, Ediția a 3 a, Editura CH Beck, București, 2017.
6.            Ion Deleanu, Instituții și proceduri constituționale, Editura CH Beck, București, 2006.
7.            Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, 1998.
8.            George Gîrleșteanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universul Juridic, 2012.
9.            Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. I, Hamangiu, Bucureşti, 2015
10.          Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Hamangiu, Bucureşti, 2016.
11.          Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. I, Ediția 15, Editura CH Beck, București, 2016. 
12.          Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Ediția 15, Editura CH Beck, București, 2017. 
13.          Ioan Muraru, Simina Tănăsescu (coord.), Constituţia României. Comentariu pe articole, C.H.Beck, Bucureşti, 2008.
14.          Tudorel Toader, Marieta Safta, Constituția României, Ediția 2016, Editura Hamangiu, 2016.
15.          Constituţia României.
Observaţii: 
* Atenție la structura lucrării dumneavoastră. Trebuie să cuprindă o introducere, un cuprins şi concluzii.
* Trebuie să se specifice la notele se subsol toate citările şi trimiterile bibliografice.
* Referatul trebuie să aibă minim 7 pagini şi maxim 10 pagini, să fie redactat pe calculator, cu următoarele caracteristici: Font- Times New Roman; Caracter- 12; Format – Justified, 1 / 1,5
*Referatele identice sau copiate de pe internet se vor nota cu nota 1 (unu)!!!
*Nu au voie doi masteranzi să abordeze aceiași temă.
* Pentru orice lămuriri suplimentare : horatiua.rusu@ulbsibiu.ro;
Va rugăm contactaţi secretariatul pentru a face alegerea temei de referat. Pe adresa miha_lunca@yahoo.com, până la data de 21.01.2018 .