MODIFICĂRI CONVOCĂRI D.E..!!!!!!

Disciplina INSTITUȚII EUROPENE- REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE, Conf.univ.dr. Daiana VESMAȘ din data de 17.12.2016 se ține de la 12,00-15,00 (NU de la 9,00-12,00).
Disciplina PROCESUL DECIZIONAL ȘI ACTELE JURIDICE ALE U.E., Conf.univ.dr. Daiana VESMAȘ din data de 17.12.2016 se ține de la 15,00-18,00 (NU de la 12,00-15,00).

MODIFICĂRI PROGRAMĂRI specializările I.D.P.R. și D.J.P.!!!!!

D.J.P., disciplina  HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ ȘI REMEDIILE PROCESUALE, Lect. univ.dr. Viorica DUMITRACHE, nu  se mai ține în 26.11.2016, orele 9-12, ci în 20.01.2017, orele 13,00-16,00.


MODIFICĂRI și la următoarele discipline predate de conf.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI, după cum urmează:


D.J.P. : disciplina - Drept procesual civil aprof. I – pe 08.12, joi  (în loc de 09.12), orele 16-19


IDPR: disciplina -Instituții de Drept Judiciar Privat  - pe 08.12 , joi (în loc de 09.12), orele 16-19


            disciplina - Procedura Executării silite - pe 17.12 (în loc de 10.12), orele 16-19


                                                                           - și pe 21.01 (în loc de orele 9-12),orele 16-19

MODIFICĂRI PROGRAMĂRI specializările A.P.E., anul II

A.P.E., anul II, disciplina LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR ȘI CAPITALURILOR ÎN U.E., Prof.univ.dr. Radu GEAMĂNU, din data de 3.12.2016 , orele 13,00-15,00 (nu mai este de la 15,00-17,00!!!).DISERTATIE (restanță an univ. 2015/2016) - 17 februarie 2017!!!

Pentru masteranzii care nu au susținut disertația în iulie 2016, aceasta va avea loc pe data de 17.02.2017.
Înscrierea ( depunerea la secretariat a notei de lichidare, cererea cu tema lucrării aprobate de prof. coordonator) se va face până în data de 3.02.2017.
Lucrarea în formă finală se poate depune până în data de 9.02.2017.

TEME REFERATE la disciplinele predate de Conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN !!!!


Raportul juridic individual şi colectiv de muncă

- Conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN

Teme referate

1.      Informarea lucrătorilor.

2.      Contractele de muncă cu element de extraneitate.

3.      Forma contractului individual de muncă.

4.      Flexicuritatea în raporturile de muncă.

5.      Contractulindividual de muncă pe timp parțial.

6.      Contractul individual de muncă și contractele civile.

7.      Revocarea măsurilor unilaterale dispuse de angajator.

8.     Contractul individual de muncă pe durată determinată.

9.      Contractul de stagiu.

10.  Raporturile de muncă ale zilierilor.

11.  Contractul individual de muncă încheiat prin agent de muncă temporară.

12.  Ucenicia la locul de muncă.

13.  Contracte şi acorduri colective.

15.  Reprezentativitatea partenerilor sociali.

16.  Declanşarea conflictului colectiv de muncă.

17. Negocierea colectivă.

18.  Procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă, prin prisma noilor dispoziţii legale.

19.Telemunca.

20.Noțiunea de lucrător și angajator în U.E.

Bibliografie orientativă.

1.      I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

2.      A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

3.      Alexandru Țiclea, Concedierea, Editura Universul Juridic, București, 2014.

4.      Alexandru Țiclea, Demisia., Editura Universul Juridic, București, 2013.

5.      Alexandru Țiclea, Răspunderea disciplinară, Editura Universul Juridic, București, 2014.

6.      Luminiţa Dima, Relaţii de muncă şi industriale în U.E., Ed.C.H.Beck, Bucureşti,2012.

7.      Carmen Nenu, Contractul individual de muncă, Editura C.H. Beck, București, 2014.

8.      Daniela Moțiu, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2014.

9.      Romulus Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2014.

10.  Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii. Curs universitar, ediția a 4-a, Editura Universul Juridic, București, 2014

11.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Dreptul colectiv al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2012.

12.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2011.

13.  Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

14.  Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne și comunitare, Editura Wolters Kluwer, București, 2009.

15.  Monica Gheorghe, Căi amiabile de soluționare a conflictelor de muncă, Editura Universul Juridic, București, 2010.

16.  Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.

17.  Raluca Dimitriu, Conflictele de munca si soluţionarea lor, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2006.

18.Marioara Țichindelean,Dreptul colectiv al muncii, Ed.Universul Juridic, București, 2015.

19.Monica Gheorghe, Uniunea Europeană și raporturile de muncă ale lucrătorilor, Ed.Universul Juridic, București, 2015.

-          Studii publicate în reviste de specialitate publicate (Dreptul; Revista română de dreptul muncii,etc)

La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi

Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului.

 

Pentru alegerea temei se depune cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta mai mult de două cereri pe temă!!!

 

Referatele se vor susţine conform programării. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

 

JURISDICȚIA ÎN DREPTUL MUNCII ȘI ÎN DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE,

 Conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN

TEME REFERATE

1.Caracteristicile hotărârii judecătoreşti pronunţată în conflictele de muncă.

2.Calitatea procesuală a sindicatului.

3.Cererea de intervenţie în conflictele de muncă: elemente, ex.

4.Cererea de chemare în garanţie în conflictele de muncă:elemente, ex.

5.Principiul celerităţii în conflictele de muncă: definire, cazuri.

6.Dobândirea personalității juridice a organizației sindicale:procedură, organe competente.

7. Dobândirea personalității juridice a organizației patronale:procedură, organe competente.

8.Compunerea instanțelor de judecată în conflictele individuale de muncă.

9.Sarcina probei în conflictele de muncă.

10.Cererea de chemare în judecată(conflictele individuale de muncă):elemente,ex.

11.Calea de atac în conflictele individuale de muncă.

12.Competența teritorială a instanțelor de judecată în soluționarea conflictelor individuale de muncă.

13. Competența materială a instanțelor de judecată în soluționarea conflictelor individuale de muncă.

14.Termenele de formulare a cererilor în conflictele individuale de muncă.

15.Părțile conflictului individual de muncă.

16.Verificarea cererii de chemare în judecată și regularizarea acesteia.

17.Cererea reconvențională:caracteristici, ex.

Bibliografie orientativă.

1.      I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

2.      A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

3.      Alexandru Țiclea, Concedierea, Editura Universul Juridic, București, 2014.

4.      Alexandru Țiclea, Demisia., Editura Universul Juridic, București, 2013.

5.      Alexandru Țiclea, Răspunderea disciplinară, Editura Universul Juridic, București, 2014.

7.      Carmen Nenu, Contractul individual de muncă, Editura C.H. Beck, București, 2014.

8.      Daniela Moțiu, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2014.

9.      Romulus Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2014.

10.  Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii. Curs universitar, ediția a 4-a, Editura Universul Juridic, București, 2014

11.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Dreptul colectiv al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2012.

12.  Claudia Ana Moarcăș Costea, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2011.

13.  Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

14.  Monica Gheorghe, Căi amiabile de soluționare a conflictelor de muncă, Editura Universul Juridic, București, 2010.

15.  Raluca Dimitriu, Conflictele de muncă și soluţionarea lor, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2006.

16.  Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.

17.Marioara Țichindelean,Dreptul colectiv al muncii, Ed.Universul Juridic, București, 2015.

18.Cursuri, tratate de drept procesual civil.

-          Studii publicate în reviste de specialitate publicate (Dreptul; Revista română de dreptul muncii,Revista Română de drept privat, etc)

La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi

Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului.

Pentru alegerea temei se depune cerere la secretariat (sau se trimite pe mail miha_lunca@yahoo.com). Nu se accepta mai mult de două cereri pe temă!!!

Referatele se vor susţine conform programării. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

 

INFORMAȚII BURSE, semestrul I,ANUL UNIV. 2016/2017!!!

LISTA PROVIZORIE DE BURSE NU A SUFERIT MODIFICĂRI!!!


Masteranzii care beneficiază de burse pe acest semestru , au obligația de a depune la secretariat (sau de a trimite pe mail) extrasul de cont până la data de 24 noiembrie 2016, de unde să reiasă că sunt titulari ai contului. Banca agreată de facultate este B.R.D. Cei care au conturi Raiffeisen sunt și acestea valabile.

Modificare programare specializare DREPT JUDICIAR PRIVAT !!!!!


Organizarea sistemului judiciar român
Conf. univ. dr.
M. Țichindelean
10.12.2016
 08,00-12,00
17.12.2016
 08,00-10,00

burse

Lista provizorie burse - termen contestatii 48 ore

stagiu practica


Ofertă de stagiu profesional la un cabinet de avocatură din Bruxelles adresata studenților  de la drept din ultimul an de maste.
Conditie - să stăpânească foarte bine limba franceză.

Agenția universitară a Francofoniei și Cabinetul de avocatura Ruxandra Rata din Bruxelles oferă 2 stagii profesionale pentru studenții de la drept, ultimul an de master, sau pentru absolvenții din 2016.
Data limită pentru candidatură : 15 noiembrie 2016
Stagiile se vor desfășura la Bruxelles, vor avea o durată de 3 luni și se vor putea desfășura între ianuarie si decembrie 2017.
Un post vacant de jurist bazat la Bruxelles va putea fi propus stagiarului la sfarsitul stagiului, daca va corespunde asteptarilor.

Stagiile acoperă :
  1. o bursă lunară de 900 €
  2. asigurare de sanatate-civilă
  3. cabinetul va facilita accesul la o cazare (cheltuielile de cazare revenindu-i stagiarului)
Dosarul de candidatură trebuie să fie trimis pe mail la adresa dana.georgescu@auf.org cel târziu marți 15 noiembrie 2016.