teme referate SP


Instituţii de drept penal general aprofundat II, Prof.univ.dr. C.BUTIUC

Temă referat  obligatorie – NOUA REGLEMENTARE A FORMELOR PLURALITĂȚII DE INFRACȚIUNI.

 

INFRACȚIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE II, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ

Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

 

PROCEDURI SPECIALE  II, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ

Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

 

Drept execuțional penal, Prof.univ.dr. MARCEL RUSU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

METODICA CRIMINALISTICĂ, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ

Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

 

Investigarea fenomenului criminalităţii organizate, Lect..univ.dr. M.MAZILU

TEME:

1. Investigarea infracţiunilor de corupţie

2. Investigarea traficului de persoane

3. Investigarea traficului de droguri

4. Investigarea actelor de terorism

5. Investigarea criminalităţii informatice

 

 

teme referate IDPR


Aspecte actuale ale răspunderii civile, Prof.univ.dr. CĂLINA JUGASTRU

Teme referate

1.      Repararea prejudiciului corporal

2.      Repararea prejudiciului rezultat din încălcarea drepturilor personalităţii

Bibliografie

Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

Vasilescu P.,  Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

Stătescu C., Bîrsan C., Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a IX-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

Albu I., Drept civil. Contractul şi răspunderea civilă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994

Albu I., Ursa V., Răspunderea civilă pentru daunele morale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979

Dogaru I., Drăghici P., Bazele dreptului civil, vol. III, Teoria generală a obligaţiilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009

Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013

Mureşan M., Boar A., Diaconescu Ş., Drept civil. Persoanele, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2000

Jugastru C., Prejudiciul – repere româneşti în context European, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013

Matei D.G., Daunele morale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007

 

Pop L., Tabloul general al răspunderii civile în textele Noului Cod civil, în Revista română de drept privat, nr. 1/2010

Pop L., Reglementările noului Cod civil cu privire la repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale, în Dreptul, nr. 6/2010

Albu I., Răspunderea civilă contractuală pentru prejudiciile nepatrimoniale, în Dreptul, nr. 8/1992

Boilă L.R., Discuţii privitoare la natura juridică a răspunderii civile a medicului faţă de pacientul său, în Dreptul, nr. 2/2011

Boilă L.R., Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil, în Dreptul, nr. 9/2012

Chelaru E., Drepturile personalităţii în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul, nr. 10/2011

 

Aspecte noi teoretice şi practice referitoare la principalele contracte civile, Prof.univ.dr. AL. BACACI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Persoana fizică şi juridică în dreptul internaţional privat, Prof.univ.dr. CĂLINA JUGASTRU

Teme referate

1.      Statutul persoanei fizice în dreptul internaţional privat

2.      Statutul organic al persoanei juridice

Bibliografie

Lupaşcu D., Ungureanu D., Drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

Prescure T., Matefi R., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

Ungureanu O., Jugastru C., Circa A., Manual de drept internaţional privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

Popescu D.A., Harosa M., Drept internaţional privat, Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

Predescu B.M.C., Drept internaţional privat, Editura Universitaria, Craiova, 2002

Prescure T., Savu C.N., Drept internaţional privat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005

Diaconu N., Drept internaţional privat, Curs universitar, Ediţia a III-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007

Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, ediţia a 2-a revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013

Reghini I., Diaconescu Ş., Vasilescu P., Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013

 

Dreptul de autor, Conf.univ.dr. ADRIAN CIRCA

TEME DE REFERAT:

 1. Protecţia internaţională a dreptului de autor.
 2. Bunurile incorporale.
 3. Organismele de gestiune colectivă.

 

Faptele de concurenţă neloială şi practicile restrictive de concurenţă, Prof.univ.dr. RADU GEAMĂNU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Clauzele asiguratorii în contractele de comerţ internaţional,

Prof.univ.dr. RADU GEAMĂNU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Modurile de dobândire  a drepturilor de proprietate,

Conf.univ.dr. C. MUNTEANU

Tema referat - Accesiunea imobiliară artificială .

 

Organizarea şi conducerea cadastrului în România, Conf.univ.dr. A.CIRCA

Teme referat:

1.     Certificatul de urbanism.

2.     Scoaterea terenurilor din circuitul agricol.

 

Protecţia copilului în lumina legislaţiei interne şi internaţionale, Conf.univ.dr. C. HAGEANU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Regimurile matrimoniale, Prof.univ.dr. AL. BACACI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Proceduri civile speciale, Lect.univ.dr. C. BĂRA

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Dezmembrămintele  dreptului de proprietate şi acţiunea în revendicare, Prof.univ.dr. Ovidiu UNGUREANU

Tema referat- Dreptul de superficie.

 

 

teme referate DJP


Drept procesual civil aprofundat II, Conf.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

 

Sisteme judiciare europene, Prof.univ. dr. IOAN LEŞ

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

 

Teoria generală şi izvoarele obligaţiilor. Acţiuni judiciare, Prof.univ. dr. Călina JUGASTRU

Teme referate

1.      Repararea prejudiciului corporal

2.      Repararea prejudiciului rezultat din încălcarea drepturilor personalităţii

Bibliografie

Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

Vasilescu P.,  Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

Stătescu C., Bîrsan C., Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a IX-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

Albu I., Drept civil. Contractul şi răspunderea civilă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994

Albu I., Ursa V., Răspunderea civilă pentru daunele morale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979

Dogaru I., Drăghici P., Bazele dreptului civil, vol. III, Teoria generală a obligaţiilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009

Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013

Mureşan M., Boar A., Diaconescu Ş., Drept civil. Persoanele, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2000

Jugastru C., Prejudiciul – repere româneşti în context European, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013

Matei D.G., Daunele morale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007

 

Pop L., Tabloul general al răspunderii civile în textele Noului Cod civil, în Revista română de drept privat, nr. 1/2010

Pop L., Reglementările noului Cod civil cu privire la repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale, în Dreptul, nr. 6/2010

Albu I., Răspunderea civilă contractuală pentru prejudiciile nepatrimoniale, în Dreptul, nr. 8/1992

Boilă L.R., Discuţii privitoare la natura juridică a răspunderii civile a medicului faţă de pacientul său, în Dreptul, nr. 2/2011

Boilă L.R., Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil, în Dreptul, nr. 9/2012

Chelaru E., Drepturile personalităţii în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul, nr. 10/2011

 

Instituţii de drept succesoral. Proceduri şi acţiuni, Prof.univ. dr. AL. BACACI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

 

Proceduri și jurisdicții fiscale, Conf. univ. dr. Cristina ONEȚ

Tema referat- Contenciosul fiscal.

 

Drept internaţional privat. Conflicte de jurisdicţii, Prof.univ. dr. CĂLINA JUGASTRU

Teme referat

Competenţa instanţelor de judecată conform Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială şi conform celorlalte regulamente europene

Bibliografie

Leş I., Tratat de drept procesual civil, Volumul I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014

Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul I, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

Deleanu I., Mitea V., Deleanu S., Tratat de procedură civilă, Volumul III, Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

Ciobanu V.M., Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Volumul I, Teoria generală, Editura Naţional, Bucureşti, 1996

Zilberstein S., Procesul civil internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994

Lupaşcu D., Ungureanu D., Drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

Răducan G., Niţă C.M., Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială („Bruxelles I”). Comentarii şi explicaţii privind aplicarea în dreptul intern şi în dreptul european, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011

Dumitraşcu M.A., Dreptul Uniunii Europene şi specificitatea acestuia, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

 

Proceduri în dreptul familiei, Prof.univ. dr. AL. BACACI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

 

Căile de atac, Conf.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

 

Teoria probelor în procesul civil, Lect.univ. dr. CLAUDIU BĂRA

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

 

teme referate DE


Resursele financiare ale UE, Conf. univ. dr. Cristina Oneţ

Temă referat: la alegere dintre Bugetul UE şi Curtea de Conturi a UE

Bibliografie

1.      Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Dreptul Finanţelor Publice Vol. I, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.

2.      Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Dreptul Fiscal, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.

3.      Cristina Oneţ - Dreptul Finanţelor Publice, Parte generală,   Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.

4.      Emil Bălan – Drept Financiar, Ediţia 3-a, Ed. All- Back, 2004.

5.      Dr. Radu Bufanu şi colectivul – Tratat de Drept Fiscal, Parte generală, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.

6.      Doina Petică Roman – Dreptul Finanţelor Publice, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2007.

7.      Mircea Ştefan Minea – Drept Fiscal Comunitar şi construcţia europeană în S.U.B B nr. 1/2003.

8.      Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş -  Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosseti, 2006.

9.      Dan Drosu Şaguna, Dan Şova –Drept financiar Public, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2005.

10.  Prof.univ.dr. Augustin Fuerea – Manualul U.E., Ed. 3-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

11.  Theodor Stolojan şi Tartacan Raluca – Integrarea şi politica fiscală europeană, Ed. Infomarket, Braşov, 2002.

12.  Văcărel Iulian şi colaboratorii – Finanţele Publice , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

 

Principii de drept privat european, Conf. univ. dr. Adrian Circa

TEME REFERAT

1. Comentariu al Regulamentului CE nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

2. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 864/2007 privind conflictele de legi în materie necontractuală (Roma II)  prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

3. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Bruxelles I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

4. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

5. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 805/2004 privind creare unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

6. Comentariu al Regulamentului CE nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată,  prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

7. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 4/2009 privind obligaţiile de întreţinere.

8. Comentariu al Regulamentului CE  nr. 861/2007 cu privire la procedura micilor litigii.

 

Metodologia cercetării ştiinţifice, Lect.univ.dr.. univ. dr. Emanuel Tăvală

Teme referate:

1.     Reglementarea căilor de atac în Noul Cod de Procedură Civilă

2.     Reglementarea căilor de atac în dreptul comparat

3.     Eutanasia umană şi/sau dreptul la moarte

4.     Dreptul la protecţia datelor personale. Retenţia datelor de trafic

5.     Prejudiciul în domeniul medical

6.     Principiile reparării prejudiciului

7.     Prejudiciul în prezenţa cauzelor justificative

8.     Repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii

9.     Modelul european de respectare şi protejare a diversităţii culturale: o abordare cu faţete multiple

10.                        Protejarea diversităţii culturale la nivel naţional: studiu de caz: România

11.                        Avatarurile constituţionalismului contemporan şi teoria transplantului constituţional de succes

12.                        Constituţionalism şi modele constituţionale în Europa secolului al XIX-lea

Bibliografie:

Manuel Guţan, Transplant constituţional şi constituţionalism în România modernă 1802-1866, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 464 p.

Călina Jugastru, Dreptul persoanelor. Dreptul obligaţiilor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 348 p.

Călina Jugastru, Prejudiciul. Repere româneşti în context european, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 380 p.

S. Spinei, Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil. Dreptul român şi dreptul comparat, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2013, 312 p.

Laura-Maria Crăciunean, Protecţia diversităţii culturale în dreptul internaţional: modelul „uniţi în diversitate”?, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, 250 p.

 

Suportul de curs se poate solicita de la secretariat pe mailul- miha_lunca@yahoo.com

 

Contencios comunitar european, Conf. univ. dr. Daiana VESMAȘ

Teme referate

1.Sistemul instanțelor judiciare în U.E.

2.Hotărârea preliminară.

3.Procedura în fața Curții  Europene de Justiție.

4.Acțiunile în fața Curții  Europene de Justiție.

5.Competența Curții  Europene de Justiție.

6.Tribunalul de primă instanță și Tribunalul funcției publice – competențe și proceduri.

 

 

Dreptul european si compararea juridica, Conf. univ. dr. Manuel Guţan

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Probleme ale unificării dreptului în UE, Conf. univ. dr. Manuel Guţan

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

                                                                                                                                            

COOPERARE POLIŢIENESCĂ ŞI JUDICIARĂ ÎN U.E.- Conf.univ.dr. N. ŞUTEU

Temă referat: - Cooperarea polițienească actuală și de perspectivă la nivelul Europei , Europolul și Interpolul.

Bibliografie

- N.G. ȘUTEU, Drept polițienesc, Ed. Salgo, Sibiu, 2010

- O. Crauciuc, Organizații internaționale ale poliției și cooperare internațională- Buletin de studii, București, 1974

C. Ștefan, L.Pintilie, Cooperare internațională judiciară și polițienească, Ed. Sitech, Craiova, 2007

- A. Iacob, Lupta împotriva criminalității organizate,Ed. Sitech,  București, 2007

 

Dreptul european al pieţei comune, Prof. univ. dr. Radu Geamănu

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

 

Statutul străinilor in România, Conf. univ. dr. Adrian Circa

TEME DE REFERAT:                                                                          

 1. Statul străinilor în România.
 2. Încadrarea în muncă a străinilor în România.
 3. Comentariu al Regulamentului CE nr. 562/2006 privind instituirea unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane terţe.
 4. Acordul Schengen.

  

Influenţa CEDO asupra drepturilor reale, Prof. univ. dr. Ovidiu Ungureanu

Tema referat – Dreptul de proprietate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Jurisprudența CEDO.

 

Drept judiciar european, Lect. univ. dr. Claudiu BĂRA

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

 

 

 

 

teme referate MPL anul II


Analiză tranzacţională, Lect.univ.dr. Cătălin NICOLESCU

Teme referate

 1. Stările eului.
 2. Starea de eu a adultului.
 3. Starea de eu a copilului.
 4. Starea de eu a părintelui.
 5. Structura personalității și importanța ei pentru cunoașterea aproapelui.
 6. Reguli și norme privind dezamorsarea non-violentă a conflictelor.
 7. Conflictele și importanța lor în derularea normală a relațiilor interumane.
 8. Identificarea particularităților eului copilăresc adult.
 9. Micul profesor (copilul rebel).
 10.  Scenariile de viață.
 11. Analiza structurală în cazul persoanelor care lucrează în administrația publică.
 12. Analiza tranzacțiilor.

BIBLIOGRAFIE

 1. Abraham Maslow, Motivație și personalitate, Ed. 3, București, 2009
 2. Eric Berne, Ce spui după bună dimineața, Ed. 3, București, 2008
 3. Eric Berne, Analiza tranzacțională în psihoterapie, București, 2009
 4. Rene de Lassus, Analiza tranzacțională, Ed. Teora, București, 2007

 

COOPERARE POLIŢIENESCĂ ŞI JUDICIARĂ ÎN U.E.- Conf.univ.dr. N. ŞUTEU

Temă referat: - Cooperarea polițienească actuală și de perspectivă la nivelul Europei , Europolul și Interpolul.

Bibliografie

- N.G. ȘUTEU, Drept polițienesc, Ed. Salgo, Sibiu, 2010

- O. Crauciuc, Organizații internaționale ale poliției și cooperare internațională- Buletin de studii, București, 1974

C. Ștefan, L.Pintilie, Cooperare internațională judiciară și polițienească, Ed. Sitech, Craiova, 2007

- A. Iacob, Lupta împotriva criminalității organizate,Ed. Sitech,  București, 2007

 

 

Tehnici şi metode de asigurare a ordinii publice în România,

Conf.univ.dr. N. GH. ȘUTEU

Tema referat – Executarea măsurilor de ordine în situații speciale.

Bibliografie

- N.G.ȘUTEU, S.ȘERB, Elemente de tactică polițienească pentru poliția locală, Ed. Salgo, Sibiu, 2011

- N.G.ȘUTEU, Drept Polițienesc, Ed. Salgo, Sibiu, 2010

- M. Bădescu, A. Neagu, Șt. Ivan, Administrație publică , Ed. Luminalex, București, 2002

- Legea Poliției Locale, nr.155/2010

 

Strategii de cooperare a poliţiei locale cu societatea civilă pentru asigurarea ordinii publice, Lect.univ.dr. Cătălin Nicolescu

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Practică profesională, Conf.univ.dr. N. ȘUTEU

Temă referat – REFORMELE ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL ORDINII ŞI SIGURANŢEI PUBLICE.

 

Problema circulației rutiere în epoca postindustrială și a legislației-op., Lect.univ.dr. Cătălin NICOLESCU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Managementul organizării și sistematizării circulației- op., Conf.univ.dr. N. ȘUTEU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

 

 

teme referate MPL anul I


Spaţiul Schengen, Conf.univ.dr. N. ŞUTEU

Teme referat -  Spațiul  Schengen, globalizarea și procesul integrării europene.

Bibliografie

- N.Gh. ȘUTEU, Globalizarea și procesul integrării europene, Ed. Paideia, București, 2005

- Spațiul  Schengen- aquiul comunitar-documente Comisia Europeană

- D. Mazilu, Integrarea europeană, drept comunitar și instituții europene-curs, Ed. Luminalex, București, 2001

- I. Motoc, Uniunea Europeană, dreptul și politica extinderii  la est, Ed. Paideia, București, 2009

- Carta de la Paris, pentru o nouă Europă

- Declarația mileniului III.

 

Managementul calității serviciilor publice comunitare, prof.univ.dr. M.Țîțu

TEME REFERATE

1. Realizați un eseu cu tema: Organizația bazată pe cunoștințe.

2. Realizați un eseu cu tema: Managementul calității într-o organizația în care lucrez.

3. Contribuţii privind implementarea conceptului de calitate totală. Studiu de caz.

4. Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii. Studiu de caz.

5. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor. Studiu de caz.

6. Dezvoltarea unui management al calităţii performant. Studiu de caz.

7. Creşterea calităţii serviciilor prin intermediul standardelor calităţii. Studiu de caz.

8. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prin intermediul elaborării proiectelor educaţionale. Studiu de caz.

9. Dezvoltarea managementului calităţii la ... Studiu de caz.

10. Dezvoltarea managementului strategic al calitatii la … Studiu de caz.

11. Managementul calităţii în adminstraţia publică locală. Studiu de caz.

12. Managementul calităţii în organizaţiile industriale bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.

13. Managementul calităţii în organizaţiile bazate pe cunoştinţe. Studiu de caz.

14. Managementul calității componentă a managementului bazat pe cunoștințe aplicat în economia și organizația bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.

15. Managementul strategic al calității în organizaţiile bazate pe cunoştinţe. Studiu de caz.

16. Implementarea unui sistem de management al calităţii în organizația modernă. Studiu decaz.

17. Gradul de satisfacţie al clienților în raport cu serviciile prestate în organizaţiile bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.

18. Serviciile private – o alternativă viabilă. Studiu de caz.

19. Managementul integrat al calităţii în organizația modernă. Studiu de caz.

20. Analiza indicatorilor de performanţă într-o organizație bazată pe cunoștințe. Studiu de caz.

21. Implementarea managementului calităţii totale într-o organizație. Studiu de caz.

22. Aplicarea tehnicilor, metodelor, instrumentelor şi sistemelor utilizate în managementul calităţii în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor. Studiu de caz utilizând tehnica / metoda/ instrumentul ……

23. Îmbunătăţirea managementului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale într-o organizaţie bazată pe cunoștințe. Studiu de caz.

24. Asigurarea calităţii mediului – o prioritate absolută a României. Studiu de caz.

25. Managementul calităţii în organizaţia viitorului. Studiu de caz.

26. Orientarea spre procesele manageriale – cale de îmbunătăţire a calităţii în organizaţiile bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.

27. Cercetarea experimentală – componentă a unui management al calităţii performant în organizaţiile bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.

28. Managementul calităţii aplicat în domeniul ..............Studiu de caz.

29. Strategia de dezvoltare durabila a unei localităţi în concordanță cu sistemele de management al calității. Studiu de caz.

30. Calitatea în producerea și comercializarea unui produs. Studiu de caz.

31. Îmbunătăţirea continuă a calităţii cu referire la serviciile oferite. Studiu de caz.

32. Managementul KAIZEN aplicat în sfera serviciilor. Studiu de caz.

33. KAIZEN - 5 S. Studiu de caz.

34. Implementarea filozofiei KAIZEN. Studiu de caz.

35. KAIZEN to LEAN to GREEN. Concentrarea sarcinilor globale manageriale. Studiu de caz.

36. Managementul calităţii aplicat în domeniul Resurselor Umane. Studiu de caz.

37. Managementul calităţii aplicat în domeniul metrologiei. Studiu de caz la Biroul Român de Metrologie Legală, Serviciul Judeţean de Metrologie Legală.

38. Focalizare spre client – un deziderat imperios necesar în organizaţia secolului XXI. Studiu de caz.

39. Orientare spre client – principiu de bază al managementului calității. Studiu de caz.

40. Îmbunătăţirea calităţii produselor/serviciilor/proceselor oferite în concordanță cu

documentele sistemului de management al calităţii. Studiu de caz.

41. Aplicarea principiului îmbunătăţirii continue în organizațiile bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.

42. Îmbunătățirea calității produselor/serviciilor/proceselor la .... Studiu de caz.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie obligatorie

1. Oprean, C., Țîțu, M., Bucur, V. Managementul global al organizației bazată pe cunoștințe, Editura

AGIR, ISBN 978-973-720-363-2, București, 2011.

2. Oprean, C., Ţîţu, M. Managementul calităţii în economia şi organizaţia bazate pe cunoştinţe, Editura

AGIR, ISBN 978-973-720-167-6, Bucureşti, 2008.

3. Oprean, C., Kifor, C. Managementul calităţii, Editura ULBS, 2002.

4. Țîțu, M., Oprean, C., Boroiu, Al. Cercetarea experimentală aplicată în creșterea calității produselor

și serviciilor, Editura AGIR, ISBN 978-973-720-362-5, București, 2011.

Bibliografie suplimentară / complementară

5. Boroiu, Al., Țîțu, M. Managementul fiabilității și mentenabilității sistemelor, Editura AGIR, ISBN

978-973-720-361-8, București, 2011.

6. Kifor, C., Oprean, C. Ingineria calităţii. Îmbunătăţirea 6 Sigma, Editura ULBS, Sibiu, 2006.

7. Kifor, C., Oprean, C. Ingineria calităţii, Editura ULBS, Sibiu, 2002.

8. Olaru Marieta, Managementul calităţii, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

9. Olaru Marieta, Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Editura Economică,

Bucureşti, 2000.

10. Oprean, C., Kifor. C.V., Suciu, O., Alexe, C. Managementul integrat al calității, Editura Academiei

Române, București, 2012.

11. Oprean, C., Kifor C. V. Quality Management, Callidus Publishing House, Germany, ISBN 978 – 3 –

940677-50-1, 2008.

12. Oprean, C., ş.a. Managementul calităţii în administraţia publică, Editura CRFCAPL, Sibiu, 2000.

13. Oprean, C., ş.a. Administraţia publică, consilierul şi cetăţeanul, Editura CRFCAPL, Sibiu, 2001.

14. Oprean, C., Suciu, O. Managementul calităţii mediului, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003.

15. Oprean, C., Ţîţu, M. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Partea a II-a, Editura

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007.

16. Oprean, C., Vanu Alina, Dicţionar de management integrat al calităţii, Editura AGIR, Bucureşti,

2006.

17. Oprean, C., ş.a. Metode şi tehnici ale cunoaşterii ştiinţifice, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din

Sibiu, Sibiu, 2006.

18. Oprean, C., Ţîţu, M., Oprean Cristina, Managementul strategic, Editura ULBS, Sibiu, 2002.

19. Oprean, C., Ţîţu, M., Oprean Camelia, Studii de caz în managementul strategic, Editura ULBS, 2004.

20. Oprean, C., Kifor, C., Suciu, O. Managementul integrat al calităţii, Editura ULBS, Sibiu, 2005.

21. Oprean, C., Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Controlul calităţii şi fiabilităţii,

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2005.

22. Suciu, O., Oprean, C. Calitatea globală concurenţială, Editura AGIR, Bucureşti, 2007.

23. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul strategic, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973-690-

647-3, Piteşti, 2007.

24. Ţîţu, M., Oprean, C. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Partea I, Editura Universităţii

„Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2006.

25. Ţîţu, M., Oprean, C., Tomuţă, I. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Studii de caz,

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007.

26. Ţîţu, M. Fiabilitate şi mentenanţă, Editura AGIR, Bucureşti, 2008.

27. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul calităţii, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973-690-

646-6, Piteşti, 2007.

28. Ţîţu, M. Managementul calităţii în organizaţiile industriale moderne. Teză de doctorat, Universitatea

Lucian Blaga din Sibiu, 2007.

29. Ţîţu, M., Oprean, C., Cicală. E. Statistică tehnică şi control statistic, Editura Universităţii „Lucian

Blaga” din Sibiu, ISBN 973-651-181-2, Sibiu, 2001.

2

30. Ţîţu, M., Oprean, C., Cicală. E. Tehnici şi metode în conducerea proceselor tehnologice, Editura

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 973-651-180-4, Sibiu, 2001.

31. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi control statistic, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN

973-651-400-5, Sibiu, 2002.

32. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Analiza dispersională şi regresională.

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2004.

33. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Strategia experimentelor factoriale, Editura

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2004.

34. Ţîţu, M., Oprean, C. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Sisteme, metode, tehnici şi

instrumente, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2005.

35. Țîțu, M., Bucur, V. Economia organizațiilor industriale moderne, Editura ULBS, ISBN 978-973-

739-484-2, 392 pagini, Sibiu, 2008.

36. Ţîţu, M. Managementul inovării. Curs universitar, Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu,

Sibiu, 2014.

37. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul inovării în economia și organizația bazate pe cunoștințe, Editura

AGIR București, în curs de apariție cu Bun de Tipar de la Editură.

38. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul strategic şi al dezvoltării durabile în economia și organizaţia

bazate pe cunoştinţe, Editura AGIR Bucureşti, în curs de apariție cu Bun de Tipar de la

Editură.

39. Țîțu, M., Oprean, C. Managementul proprietății intelectuale în economia și organizația bazate pe

cunoștințe, Editura AGIR Bucureşti, în curs de apariție cu Bun de Tipar de la Editură.

40. *** Colecţia de Standarde în Domeniul Asigurării şi Managementului Calităţii.

41. "STATISTIC DATA SYSTEM” - sistem integrat de identificare şi management al informaţiei în

asigurarea şi managementul calităţii - software universal pentru modelarea, optimizarea

statistică experimentală şi managementul proceselor, produselor şi serviciilor"

Universitatea din Sibiu – Universitatea Politehnica Timişoara 1997 - 2006. (Ţîţu Aurel

Mihail, Oprean Constantin, Cicală Eugen) – protejat prin Oficiul Român de drepturi de

autor ORDA 2007.

 

Referatul va fi transmis pe email la adresa mihail.titu@yahoo.com – vă

rugăm cereţi confirmare la email (dacă nu aţi primit confirmare retrimiteţi documentaţia din

nou). Vă rugăm nu întârziați.

Referatul poate constitui punctul de plecare pentru întocmirea LUCRĂRII DE

LICENȚĂ / DISERTAȚIE, lucrare axată în acest caz pe disciplina Managementul Calităţii.

Pentru lămuriri suplimentare puteţi obţine ajutorul nostru la adresa de email:

mihail.titu@yahoo.com

Detalii cu privire la structura referatului (studiului de caz):

Pagină A4, Times New Roman, 12 pct, text la 1.5 rânduri, Tab 1.27 cm, Margini

pagină 2 cm peste tot, Text cu diacritice (în limba romană), pagini numerotate

􀀁 Coperta exterioară de unde să rezulte numele studentului / masterandului şi al

conducătorului ştiinţific;

􀀁 Coperta interioară de unde să rezulte numele studentului / masterandului şi al

conducătorului ştiinţific;

􀀁 Cuprins cu numerele de pagină;

􀀁 Introducere – minim 2 pagini;

􀀁 Motivația alegerii temei – 0,5-1 pagină;

􀀁 Capitol de prezentare a organizaţiei analizate (organizaţia este cea care este luată

în discuţie în studiul de caz); minim 4 pagini - în ultima parte a acestui capitol se

concepe o analiză SWOT unde toate elementele sunt argumentate şi motivate;

organizaţia nu este fictivă ci reală – minim 2-3 pagini;

􀀁 Capitol unde se prezintă studiul de caz / aplicaţia propriu zisă – minim 10-15 pagini;

􀀁 Concluzii şi contribuţii originale – minim 2 paginI;

􀀁 Bibliografie;

􀀁 Anexe - dacă este cazul;

􀀁 Cuvinte cheie;

􀀁 Listă de abrevieri;

 ( în perioada stabilită pentru depunerea referatelor!!!) sau se depun la secretariat în format electronic.

 Suportul de curs al disciplinei se poate solicita pe mail de la secretariat -miha_lunca@yahoo.com

 

Statutul străinilor în România, Lect.univ.dr. ADRIAN CIRCA

TEME DE REFERAT:

1.      Statul străinilor în România.

2.      Încadrarea în muncă a străinilor în România.

3.      Comentariu al Regulamentului CE nr. 562/2006 privind instituirea unui

4.      Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane terţe.

5.      Acordul Schengen.

 

Politici sociale în UE, Conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN

Teme referate

     1.Protecţia tinerilor în muncă.

2.Contractul de muncă pe timp parţial.

3.Contractul de muncă  pe durată determinată.

4.Munca la domiciliu.

5.Obligaţia de informare a lucrătorului privind condiţiile de muncă

     6.Munca pe timp de noapte.

7.Concedierile colective.

8.Egalitatea de tratament în muncă.

     9.Informarea salariatului asupra contractului sau raportului de muncă.

10.Contractul de muncă cu timp parţial.

11.Contractul de muncă pe durată determinată.

    12.Telemunca şi munca la domiciliu.

13.Protecţia tinerilor şi a femeilor în procesul muncii.

14.Informarea şi consultarea lucrătorilor.

15.Protecţia lucrătorului în caz de insolvabilitate a patronului.

Temele vor fi tratate prin prisma normelor Directivelor U.E.

În data de 6 iunie 2014, începând cu ora 14,00 - susținere referat!!!! Susținerea se desfășoara în sala 118, etaj I.

 

Practică profesională, Conf.univ.dr. NICOLAIE ŞUTEU

Temă referat-  Măsuri de ordine în situaţii speciale.      

 

Forme de manifestare a micii criminalităţi în comunităţile locale- optional, Lect.univ.dr. C. NICOLESCU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Tehnici moderne de investigare a criminaliţăţii -optional, Lect.univ.dr. C. NICOLESCU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

Criminologie aplicată şi preventivă-optional, Conf.univ.dr. N. ŞUTEU

Teme referat

1). Criminologia ştiinţă, formare, obiect, scop, funcţii.

2). Metodologia cercetării criminologice bazele teoretice şi izvoarele cercetării criminologice.

3). Metode şi tehnici de cercetare în criminologie.

4). Cauzalitatea în criminologie şi evoluţia metodelor de cercetare.

5). Criminologia preventivă, prevenirea criminalităţii.

6). Criminologia aplicată şi criminologia prin violenţă.

7). Traficul de droguri.

8). Spălarea banilor şi traseele europene ale banilor murdari.

9). Terorismul.

10). Frauda financiară şi frauda bancară internaţională.

11). Criminalitatea afacerilor.