in atentia celor care sustin disertatia in sesiunea iulie 2013

Pentru a putea finaliza nota de lichidare trebuie să completați online chestionarul de la Biroul Orientare în Carieră, Consiliere Psihologică și Alumni.

Pentru a efectua acest lucru intrați pe situl www.ulbsibiu.ro/ro/studenti.

Cele de mai jos sunt departamentele unde trebuie sa mergeti cu fisa de lichidare pe care o ridicati de la secretariat:
1.Biblioteca Universitară str. Lucian Blaga Nr. 2A (în curtea Facultăţii de Medicină); Program : L-V; 8:00-20
2.Administrator imobil facultate
3.Administrator Cămin studenţesc
4.Serviciul Social (DGA)B-dul Victoriei nr. 10 corp B
5.Serviciul Financiar Debite din taxa de şcolarizare B-dul Victoriei nr. 10, Program: L-V; 07:30-15:30
6.Şef Serviciul Financiar B-dul Victoriei nr. 10, Program: L-V; 07:30-15:30
7.Biroul Orientare în Carieră, Consiliere Psihologica și Alumni str. Lucian Blaga nr.2 A parter - sala M04 Program: L-V; 07:30-15:30

anunt important

În data de 7.06.2013, ora 16,00 masteranzii de la specializările
- ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ- anul II
- DREPT EUROPEAN
la disciplina Metodologia cercetării științifice - prof.univ.dr. EUGENIA FLORESCU- susținere referat!!!!!
- INSTITUȚII DE DREPT PRIVAT ROMÂN, la disciplina Faptele de concurență neloială și practicile restrictive de concurență - prof.univ.dr. EUGENIA FLORESCU- susținere referat!!!!!


În data de 8.06.2013, ora 11,00-SALA 103 masteranzii de la specializările
- ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ- anul II la disciplina Relații de muncă și politica socială în U.E.- Lect.univ.dr. MONICA GHEORGHE- susținere referat!!!!!
- MANAGEMENTUL POLIȚIEI LOCALE –anul I, la disciplina Politici sociale în U.E. -Lect.univ.dr. MONICA GHEORGHE- susținere referat!!!!!


Proceduri speciale II, Lect.univ.dr. DANUSIA BOICEAN
În data de 7.06.2013, ora 14,00 – susținere referat , care se încadrează în disciplină (întrebările puse de prof. sunt din referat și din teoria subiectului abordat!!)teme referat Stiinte Penale

Investigarea fenomenului criminalităţii organizate, Lect..univ.dr. Marius MAZILU
TEME:
1. Investigarea infracţiunilor de corupţie
2. Investigarea traficului de persoane
3. Investigarea traficului de droguri
4. Investigarea actelor de terorism
5. Investigarea criminalităţii informatice


Proceduri speciale II, Lect.univ.dr. DANUSIA BOICEAN
În data de 7.06.2013, ora 14,00 – susținere referat , care se încadrează în disciplină (întrebările puse de prof. sunt din referat și din teoria subiectului abordat!!)

Instituţii de drept penal general aprofundat II, Prof.univ.dr. C.BUTIUC
Temă referat – STUDIU COMPARATIV AL REGLEMENTĂRII CONCURSULUI DE INFRACŢIUNI, RECIDIVEI ŞI PLURALITĂŢII INTERMEDIARE ÎN CODUL PENAL ÎN VIGUARE ŞI ÎN NOUL COD PENAL.

INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE II- Lect.univ.dr. Vasile Vidrighin
Tema 1. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.
Tema 2. Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
Tema 3. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 46/2008 (Codul silvic). (art. 106, art. 107, art. 108, art. 109, 110, art. 111, art. 112, art. 113, art. 114, art. 115)
Tema 4. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic. (art. 42, art. 43, art. 44, art. 441)
Tema 5. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. (art. 24)
Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. (art. 31, art. 32)
Tema 6. Infracţiuni prevăzute în O.G. nr. 29/1997 (Codul aerian). (art. 98, art. 99, art. 101, 102, art. 103, art. 106, art. 107, art. 108, art. 109, art. 110)
Tema 7. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 191/2003 privind regimul transportului naval. (art. 2 - art. 32)
Tema 8. Infracţiuni prevăzute în O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată și completată prin Legea nr. 203/2012 (Codul rutier). (art. 85 – art. 94)
Tema 9. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. ( art. 23 – art. 24)
Tema 10. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

Bibliografie:
1. Sima C-tin, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
2. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Dreptul penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002
3. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziţii penale în legi speciale, vol. I-VII, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
4. Ungureanu A, Ciopraga A. Infracţiuni în legi speciale, Editura Moroşan, 2006
5. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011 sau ediția a 5-a, 2012
6. Hotca Mihai şi Dobrinoiu Maxim, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010
7. I. Lascu, L.C. Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracțiunile de corupție, în Dreptul nr. 10/2000
8. H. Diaconescu, Modificări aduse structurii și conținutului infracțiunilor de luare și dare de mită, primire de foloase necuvenite și trafic de influență prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul nr. 4/2001
9. D. Ciuncan, Competența procurorului specializat în combaterea corupției, în Dreptul nr. 10/2001
10. V. Pătulea, Implicații ale reglementării, prin Legea nr. 78/2000, a competenței procurorilor specializați în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 11/2001
11. I. Dumitru, Consecințele juridice ale nerespectării Legii nr. 78/2000 referitoare la competența materială a secției de combatere a corupției și criminalității organizate, precum și a serviciilor și birourilor de combatere a corupției și criminalității organizate, în Dreptul nr. 1/2002
12. Al. Paicu, Măsura confiscării prevăzută de art. 19 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul nr. 7/2002
13. D. Ciuncan, V. Pătulea, Efectele nedeclarării donațiilor în lumina Legii nr. 78/2000, în Dreptul nr. 10/2002
14. T. Medeanu, I. Băcian, Infracțiunile de corupție. Competență, în R.D.P. nr. 2/2003
15. Al. Țuculeanu, Cu privire la competența procurorilor Parchetului Național Anticorupție de efectuare a urmăririi penale și de supraveghere a actelor de cercetare penală, în Dreptul nr. 2/2003
16. Al. Boroi, N. Neagu, Armonizarea legislației penale române cu legislația europeană în materie de corupție, în Dreptul nr. 4/2003
17. N. Neagu, N. B. Buzăianu, Considerații referitoare la confiscarea specială în cazul infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 9/2004
18. C. Tănăsescu, D. Ispas, Opinie privind reglementarea diferențiată a modalităților de restituire și de confiscare a valorilor care au făcut obiectul unei infracțiuni de corupție, în Dreptul nr. 6/2006
19. S. Corlățeanu, Nerespectarea normelor privind obținerea de fonduri din bugetele Comunităților Europene, în Dreptul nr. 12/2006
20. P. Buneci, Ocrotirea prin mijloace penale și procesual penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene, Ed. pro Universitaria, București, 2008
21. C. Dumitrescu, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, în R.D.P. nr. 1/2008
22. N. Neagu, Fraudarea bugetului comunitar sub aspectul cheltuielilor, în R.D.P. nr. 3/2008
23. O. Dobleagă, M.M. Baciu, B. Karoly, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene (I), în R.D.P. nr. 4/2008
24. R. Glodeanu, Luarea și darea de mită, Ed. Hamangiu, București, 2009
25. D. Ciuncan, S. Corlățeanu, Infracțiuni de corupție și infracțiuni privind piața de capital, Ed. Universul Juridic, București, 2009
26. D. Ciuncan, Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Ed. Universul Juridic, București, 2009
27. M. Murea, Luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite infracţiuni de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009
28. V. Dobrinoiu, n. Neagu, M.A. Hotca, M. Murea, C. Căşuneanu, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009
29. Gh. Biolan, Cauze de nepedepsire la infracţiunea de dare de mită şi la infracţiunile de corupţie prevăzute de Legea nr. 78/2000, în Dreptul nr. 4/2009
30. I. Lascu, Confiscarea specială în cazul infracţiunilor de corupţie şi crimă organizată, în dreptul nr. 8/2009
31. I. Gârbuleţ, Infracţiuni de corupţie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
32. C.Fl. Uşvat, Infracţiunile de corupţie în contextul reglementărilor europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
33. Fl. G. Bucur, Ocrotirea penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene, în R.D.P. nr. 1/2010
34. Olimpiu Sabău Pop, Corupţia şi combaterea fenomenului prin mijloace juridice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011
35. Al. Boroi, I. Rusu, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 2/2006
36. Gh. Neacşu, Câteva probleme ridicate de aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 3/2006
37. V. Dabu, Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. 241/2005, în Dreptul nr. 4/2006
38. G. Potrivitu, Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006
39. I. Crişan, M. Truşcă, Cauzele de nepedepsire şi de reducere a pedepsei prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006
40. M. Vasile, Consecinţele negative ale evaziunii fiscale asupra patrimoniului societăţii comerciale, în Dreptul nr. 8/2007
41. A. Petre, Consideraţii privind unele infracţiuni de evaziune fiscală „propriu-zisă”, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2008
42. Fl. Teişanu, Reflecţii asupra incidenţei prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, în Dreptul nr. 1/2009
43. H. Sasu, Aplicarea jurisprudenţială a art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală, în Caiete de Drept Penal nr. 3/2009
44. S. Corlăţeanu, V.R. Stănescu, Ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile, în R.D.P. nr. 1/2010
45. M. V. Tudoran, Evaziunea fiscală în raport cu jurisprudenţa CEDO , în R.D.P. nr. 2/2010
46. I. Avram, Infracţiuni de evaziune fiscală săvârşite prin reţinerea şi nevărsarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, în Dreptul nr. 11/2010
47. Ştefan Popa, Adrian Cucu, Economia subterană şi spălarea banilor, Ed. Expert, Bucureşti, 2000
48. O. Ţinca, Valentin Mirişan, Infracţiuni referitoare la relaţiile de muncă, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2001;
49. N. Cristuş, Evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010
50. Costică Voicu, Spălarea banilor murdari, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1999;
51. C. Bogdan, Spălarea banilor. Aspecte teoretice şi de practică judiciară, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
52. Florin Sandu, Criminologie, Ed. Alma Mater, Sibiu
53. Gh. Mocuţa, Consideraţii asupra proiectului de lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, Revista Dreptul nr.l 1/1998.
54. I. Măgureanu, Ocrotirea domeniului silvic. Propuneri de lege ferenda, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
55. A. Enciu, Protecția fondului forestier, în Revista de Drept Penal nr. 3/2005
56. D.C. Turcin, C. Ciurel, C.P. Radu, Gh. Voinea, Noi aspecte referitoare la infracțiunile silvice, în Dreptul nr. 11/2008
57. M. V. Tudoran, Examen critic al art. 120 din Codul silvic, în Dreptul nr. 3/2009
58. N. Conea, Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 103/1996 privind fondul cinegetic și protecția vânatului, în Dreptul nr. 8/1997
59. R. Lupașcu, Unele probleme în legătură cu infracțiunile prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului, în Dreptul nr. 1/1998
60. A. Ungureanu, Protecția penală a fondului cinegetic, în Revista de Drept Penal nr. 4/1998
61. V. Nicolcescu, Infracțiunea de braconaj, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
62. V. Nicolcescu, A. M. Nicolcescu, Aspecte teoretice şi practice privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de braconaj, în Dreptul nr. 12/2008
63. A. Ungureanu, Legea privind autorizarea efectuării construcţiilor, în Revista de Drept Penal nr. 4/1997
64. N. Conea, O subliniere în legătură cu infracţiunea prevăzută de art. 21 lit. a din Legea nr. 50/1991, în Dreptul nr. 1/1999
65. S. Almaş, Infracţiunile prevăzute de art. 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
66. A. Ungureanu, Infracţiunile din domeniul asigurării calităţii în construcţii, în Revista de Drept Penal nr. 1/1996
67. N. Conea, Infracţiunile referitoare la calitatea în construcţii şi cele privind autorizarea executării construcţiilor prevăzute de Legea nr. 10/1995, în Dreptul nr. 8/1998
68. A. Munteanu, Abordajul maritim şi fluvial în lumina reglementărilor privind navigaţia civilă, în R.R.D. nr. 6/1975
69. R. Petrescu, Cu privire la reglementarea abordajului, în R.R.D. nr. 4/1980
70. O. Manolache, Elemente teoretice şi practice în configuraţia instituţiei juridice a abordajului în dreptul maritime, în Dreptul nr.2-3/1990
71. S. Gîfei, Observaţii critice asupra infracţiunilor specific sistemului transporturilor navale, în Dreptul nr. 6/2008
72. C. Sima, Sustragerea de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în Dreptul nr. 10/2002
73. C. L. Popescu, Poliţişti competenţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi regulamentul de aplicare a acesteia aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, în Dreptul nr. 4/2003
74. G. Potrivitu, Al. Sibinovici, Consideraţii privind infracţiunea prevăzută de art. 184 din Codul penal şi cea prevăzută de art. 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. Privire comparativă, în Dreptul nr. 1/2004
75. N. Văduva, Consideraţii referitoare la aplicarea art. 21, art. 82 şi art. 83 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în Dreptul nr. 2/2004
76. G. Salontai, Al. Salontai, Câteva consideraţii în legătură cu aplicarea art. 78 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în Dreptul nr. 7/2005
77. Fl. Cotoi, Părăsirea locului accidentului, în Revista de Drept Penal nr. 4/2006
78. E.A. Mihuţ, O. Musta, Unele consideraţii referitoare la modul de valorificare a analizei toxicologice a alcoolemiei în cazul faptelor incriminate de art. 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, în Dreptul nr. 9/2007
79. Fl. Tohatan, Scurte consideraţii privind infracţiunea prevăzută de art. 91 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2008
80. M. E. Covaciu, Consideraţii asupra încadrării juridice date faptei de vătămare corporală din culpă săvârşită de către persoane având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală, în Dreptul nr. 7/2009
81. V. Nicolcescu, A.M. Nicolcescu, Consideraţii în legătură cu infracţiunea de sustragere de la recoltarea probelor biologice, în Dreptul nr. 9/2009
82. C. Ghigheci, Discuţii referitoare la infracţiunea de părăsire a locului accidentului, în Dreptul nr. 3/2010
83. T. Medeanu, J. Uncheşelu, Refuzul recoltării probelor biologice. Controverse, în Revista de Drept Penal nr. 4/2010
84. M. Andreescu, R.E. Șimonescu-Diaconu. Infracțiuni rutiere, Jurisprudență rezumată, Ed. C.H. Beck, București, 2012
85. I. Pitulescu, Consideraţii referitoare la infracţiunea de spălare a banilor, în Dreptul nr. 8/2002
86. C. Adochiţei, I. Adochiţei, Spălarea banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003
87. I. Lascu, Spălarea banilor. Actualitate. Realitatea social şi incriminare, în Dreptul nr. 6/2003
88. V. Dabu, R. Borza, Infracţiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte normative în materie (I) şi (II), în Revista de Drept Penal nr. 4/2007 şi R.D.P. nr. 2/2008
89. Gh. Dobrican, Obligaţia păstrării secretului profesional de către avocaţi, executorii judecătoreşti şi notarii publici în raport cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, în Dreptul nr. 5/2005
90. D. Ciuncan, A. Niculiţă, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2006
91. M. K. Guiu, Spălarea banilor, în Dreptul nr. 3/2006
92. C. Bogdan, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2007
93. P. Munteanu, Câteva elemente de distincţie între spălarea de bani, tăinuire şi favorizare, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
94. C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor şi infracţiunea de tăinuire, în Revista de Drept Penal nr. 4/2009
95. C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor. Infracţiuni conexe, în Revista de Drept Penal nr. 4/2010
96. S. Tănase, Aspecte introductive de ordin legal şi instituţional referitoare la spălarea banilor în România, în Dreptul nr. 9/2010
97. E. Tanislav, El. Tanislav, Infracțiuni privind protejarea patrimoniului cultural național mobil stabilite prin Legea nr. 182/2000, în Dreptul nr. 5/2001
98. A. Lazăr, Consecinţele pe planul dreptului penal ale discuţiei referitoare la natura juridică a bunurilor arheologice mobile care provin dintr-un sit clasat ca fiind monument istoric, în Dreptul nr. 8/2006
99. A. Lazăr, Criminalitatea contra patrimoniului cultural național, în Dreptul nr. 7/2007
100. A. Lazăr, Investigarea infracțiunilor la regimul de protecție a Patrimoniului Cultural Național, în Dreptul nr. 2/2009

Drept execuțional penal, Prof.univ.dr. MARCEL RUSU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

METODICA CRIMINALISTICĂ- Lect.univ.dr. Vasile VIDRIGHIN
Tema 1. - Metodologia investigării infracţiunilor de omucidere
Tema 2. - Metodologia investigării unor infracţiuni care aduc atingere patrimoniului
Tema 3. - Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul afacerilor
Tema 4.- Metodologia investigării accidentelor de muncă
Tema 5. - Metodologia investigării accidentelor de trafic rutier
Tema 6. - Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul traficului de stupefiante
Tema 7. - Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul criminalităţii organizate
Tema 8.- Metodologia investigării infracţiunilor de corupţie.
Tema 9.- Metodologia investigării infracţiunii de ultraj
Tema 10.- Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor privitoare la viața sexuală
Tema 11- Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor de furt și tâlhărie
Tema 12- Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor din domeniul criminalității informatice
Tema 13- Metodologia investigării criminalistice a incendiilor și exploziilor
Tema 14- Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor de înșelăciune

Bibliografie:
1. Mircea Ion - Criminalistica , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
2. Stancu Emilian – Tratat de criminalistică , Ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002; Editia a IV, Ed. Universul juridic, București, 2008; Editia a V, Ed. Universul juridic, București, 2010
3. Suciu Camil – Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
4. Bercheșan Vasile – Metodologia investigării infracţiunilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998
5. Ministerul de Interne, Tratat de metodică criminalistică, Vol I, Editura Carpati , 1994, Craiova, Constantin Aionitoaie, Vasile Berchesan, Ion N. Dumitrascu, Constantin Pletea, Ion-Eugen Sandu, T. Butoi
6. Olteanu Gabriel, Iacob Adrian, Gorunescu Mirela ș.a., Metodologie criminalistică, Academia de Poliție Al. I. Cuza, Ed. AIT Laboratories S.R.L., 2008
7. Nicolae Văduva, Criminalistica, Tratat de tactică și metodică, Editura Era, București, 2010
8. Lazăr Cârjan, Criminalistica – Tratat, Ed. Pinguin Book, 2005
9. N. Zamfirescu, Investigarea științifică a infracțiunilor de omor rămase cu autori necunoscuți, Ed. Național, București, 2000
10. Nelu Viorel Cătună, Metodica cercetării infracțiunii de viol, Ed. C.H. Beck, București, 2007
11. Nelu Viorel Cătuna, Criminalistica, Ed. C.H. Beck, București, 2008
12. Revista Criminalistica
13. Revista de Drept penal, Revista Dreptul
14. Jurisprudență
15. Site-uri de specialitate
Cerinţe de fond şi de formă privind redactarea referatelor

a. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
b. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
c. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
d. Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand sau caractere de 12, la un rand si jumatate
e. Intinderea referatului va fi de 15-20 de pagini
f. Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
g. Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)teme referat Drept European

Resursele financiare ale UE, Conf. univ. dr. Cristina Oneţ
Temă referat: la alegere dintre Bugetul UE şi Curtea de Conturi a UE
Bibliografie
1. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş - Dreptul Finanţelor Publice Vol. I, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.
2. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş - Dreptul Fiscal, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.
3. Cristina Oneţ - Dreptul Finanţelor Publice, Parte generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
4. Emil Bălan – Drept Financiar, Ediţia 3-a, Ed. All- Back, 2004.
5. Dr. Radu Bufanu şi colectivul – Tratat de Drept Fiscal, Parte generală, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
6. Doina Petică Roman – Dreptul Finanţelor Publice, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2007.
7. Mircea Ştefan Minea – Drept Fiscal Comunitar şi construcţia europeană în S.U.B B nr. 1/2003.
8. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş - Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosseti, 2006.
9. Dan Drosu Şaguna, Dan Şova –Drept financiar Public, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2005.
10. Prof.univ.dr. Augustin Fuerea – Manualul U.E., Ed. 3-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
11. Theodor Stolojan şi Tartacan Raluca – Integrarea şi politica fiscală europeană, Ed. Infomarket, Braşov, 2002.
12. Văcărel Iulian şi colaboratorii – Finanţele Publice , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

Principii de drept privat european, Lect. univ. dr. Adrian Circa
TEME REFERAT
1. Comentariu al Regulamentului CE nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

2. Comentariu al Regulamentului CE nr. 864/2007 privind conflictele de legi în materie necontractuală (Roma II) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

3. Comentariu al Regulamentului CE nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Bruxelles I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

4. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

5. Comentariu al Regulamentului CE nr. 805/2004 privind creare unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

6. Comentariu al Regulamentului CE nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

7. Comentariu al Regulamentului CE nr. 4/2009 privind obligaţiile de întreţinere.

8. Comentariu al Regulamentului CE nr. 861/2007 cu privire la procedura micilor litigii.

Metodologia cercetării ştiinţifice, Conf. univ. dr. Eugenia Florescu
Tema de referat- Un referat (poate fi chiar lucrarea de disertaţie!) care să respecte condiţiile de formă specificate în suportul de curs (se poate solicita de la secretariat master, pe adresa miha_lunca@yahoo.com)
REFERATUL VA FI PREZENTAT ÎN DATA DE 7.06.2013, ORA 16,00 (sala se va afla de la secretariat în ziua susținerii)


Contencios comunitar european, Conf. univ. dr. Daiana VESMAȘ
Teme referate
1.Sistemul instanțelor judiciare în U.E.
2.Hotărârea preliminară.
3.Procedura în fața Curții Europene de Justiție.
4.Acțiunile în fața Curții Europene de Justiție.
5.Competența Curții Europene de Justiție.
6.Tribunalul de primă instanță și Tribunalul funcției publice – competențe și proceduri.

Dreptul european si compararea juridica, Conf. univ. dr. Manuel Guţan
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Probleme ale unificării dreptului în UE, Conf. univ. dr. Manuel Guţan
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală în UE, Lect. univ. dr. C. NICOLESCU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.


Dreptul european al pieţei comune, Prof. univ. dr. Radu Geamănu
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Statutul străinilor in România, Lect. univ. dr. Adrian Circa
TEME DE REFERAT:
1. Statul străinilor în România.
2. Încadrarea în muncă a străinilor în România.
3. Comentariu al Regulamentului CE nr. 562/2006 privind instituirea unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane terţe.
4. Acordul Schengen.


Influenţa CEDO asupra drepturilor reale, Lect. univ. dr. Cornelia Munteanu
Tema referat – Protecția proprietății în Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Drept judiciar european, Lect. univ. dr. Claudiu BĂRA
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

teme referat DJP

Drept procesual civil aprofundat II, Lect.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Sisteme judiciare europene, Prof.univ. dr. IOAN LEŞ
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria generală şi izvoarele obligaţiilor. Acţiuni judiciare, Prof.univ. dr. Călina JUGASTRU
Temă referat – REPARAREA PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN VĂTĂMAREA INTEGRITĂȚII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂȚII.

Bibliografie
1. Noul Cod civil român.
2. C: Jugastru, Prejudiciul- repere românești în context european, Ed. Hamangiu, București, 2013.
3. L. Pop, I.F. Popa, S.I.Vidu, Tratat de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2012.
4. P. Vasilescu, Drept civil. Obligațiile, Ed. Hamangiu, București, 2012.

Instituţii de drept succesoral. Proceduri şi acţiuni, Prof.univ. dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Organizarea profesiei de executor judecătoresc, Lect.univ. dr. C. BĂRA
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria titlurilor executorii, Lect.univ. dr. CORINA PETICĂ ROMAN
TEME REFERAT
1. EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI.
2.TITLUL EXECUTORIU EUROPEAN.
3.EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR ARBITRALE.
4. TITLURI EXECUTORII EXTRAJUDICIARE.

BIBLOGRAFIE

• Les, Tratat de drept procesual civil, ed.a III-a, Ed.All Beck, Bucuresti, 2005;
• Les, Principii si institutii de drept procesual civil, Ed.Lumina Lex, Bucuresti,1999;
• C.Hamangiu, I.Rosetti Balanescu,Al.Baicoianu, Tratat de drept civil roman, Ed. All Beck, Bucuresti, 1998;
• S.Zilberstein, V.M.Ciobanu, Tratat de executare silita, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,2001;
• M.V.Ciobanu, Tratat teoretic si practic de procedura civila, Ed.National, Bucuresti, 1996;
• V.M.Ciobanu,G.Boroi, M.Nicolae – Modificările aduse codului de procedură civilă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.138/2000 în Dreptul nr.1, 2 şi 4/2001, p. 3 şi urm.;
• S.Zilberstein, V.M.Ciobanu, Drept procesual civil. Executarea silită, vol.I şi II, ediţia a II-revăzută, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
• I.Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura Servo-Sat, Arad, 2000; I.Les, Legislatia executarii silite. Comentarii si explicatii, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2007;
• Delenau, Tratat de procedura civil, vol.III,Ed.Servo-Sat, Arad,2001;
• Curtea de Apel Bucuresti, sectia comerciala, decizia nr.190/1.03.2004 – Bilet la ordin. Opozitie la somatia de executare; Pandrctele Romane, nr.3/2001,p.131-133;
• Curtea de Apel Pitesti,sectia comerciala, decizia nr.546/R /29.11.2005 – Imptumut garantat prin ipoteca. Executare silita, Pandectele Romane nr.6/2005, 123 -127;
• D. Clocotici, Ghe. Ghiorghiu, Contractul de leasing, Revista de Drept comercial nr.1/1997, p.24 – 42;
• C.Stefan,E.Casandra, Drept cambial. Aspecte teoretice si practice. Conditii de forma ale cambiei, Revista de Drept Comercial,nr.3/1999,p.103-109;
• I.Turcu, Legea asupra cambiei si biletului la ordin, Ed.Lumina Lex, Bucuresti, 1994;
• P.V.Patrascanu, Drept comercial – cambia si biletul la ordin, Ed.All, Bucuresti,1994;
• S.Condor Cristea, Consideratii privind avalizarea cambiei, Revista de Drept Comercial,nr.3/1995, p.45-49;
• M.N.Costin, V.Luha, Legea uniforma privind cambia, Revista de Drept Comercial,nr.5/1995, p.36-48;
• R.Economu, Manual practic de drept cambial, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,1996;
• Conventia asupra legii uniforme a cambiei din 7 iunie 1930 de la Geneva;
• M.N.Costin, V.Luha, Caracteristicile structurale ale cambiei, Revista de Drept Comercial,nr.6/1995,p.38-49;
• M.N.Costin , V.Luha, Functiile cambiei, Revista de Drept Comercial nr.3/1995, p.22-34;
• S.Cristea, Mentiuni obligatorii pentru valabilitatea cambiei in Conventia de la Geneva, 1930 si in dreptul roman, Revista de drept comercial nr.10/2003, p.152-161;
• V.Gaina, Contractele de garantare a executarii obligatiilor comerciale, Dreptul 3/1999, p.17-30;
• I.Turcu, Contractul bancar de credit intern, Revista de Drept Comercial nr.1/2000, p.12-26;
• T.C.Medeanu, Biletul la ordin in cadrul relatiilor comerciale normale, Revista de Drept Comercial nr.11/2000, p.103-109;
• S.Cristea, Meniuni obligatorii pentru valabilitatea cambiai in Conventia de la Geneva, 1930 si in dreptul roman, Revista de Drept Comercial nr.10/2003, p.152-161;
• G.C.Frentiu, Caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit bancar incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr.58/1998, aflate in curs de executare si dupa acesata data, Dreptul nr.3/2004, p.156-159;
• A.Fuduli, Probleme teoretice si practice privind investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti, Revista de Drept Comercial nr. 3/2002, p.25-35;
• C.I.Stoica, R.A.Rizoiu, Consideratii teoretice si practice asupra regimului juridic aplicabil garantiilor reale imobiliare in materie comerciala, Revista de Drept Comercial nr.1 si 2/2001, p.67-82;
• V.Partulea, C.Turianu, Garantiile de executare a obligatiilor comerciale, Ed. Scripte, Bucuresti, 1994;
• C.Rosu, Consecintele abrogarii Titlului XIV “Despre gaj” din Codul Comercial prin Legea nr.99/1999, Revista de Drept Comercial nr.10/1999, p.87-88;
• S.David, Unele consideratii introductive privind regimul juridic al garantiilor reale mobiliare II, Revista de Drept Comercial nr.2/2001,p.83-92;
• T.C.Medeanu, Ineficienta garantiilor mobiliare in contractele de imprumut bancar, Revista de Drept Comercial nr.9/2000, p.82-87;
• I.Bacanu, Dreptul de retentie.Valorificare.Neinterventia justitiei, Revista de Drept Comercial nr.9/2000, P.116-141;
• P.Vasilescu, Privire asupra naturii juridice a dreptului de retentie, Studia Universttatis Babes-Bolyai, Iurisprudentia, 2/1993, p.86-87;
• S.Nicolae, Procedura somatiei de plata in lumina O.G.nr.5/2001 si a modificarilor aduse acesteia prin Legea nr.295/2002, Revista de Drept Comercial nr.9/2002,p.3-13;
• D.N.Popa, C.N.Popa, Modificarile aduse in procedura somatiei de plata prin Legea nr.295/2002, Dreptul 9/2002,p14-16;
• M.Voicu, Procedura somatiei de plata in materie comerciala, Revista de Drept Comercial nr.11/2001,p.49;
• M.L.Belu Magdo, Procedura somatiei de plata, Revista de Drept Comercial nr.11/2001,p.22;
• M.Stancu, Procedura somatiei de plata, Revista de Drept Comercial nr.3/2002,p.261;
• C.Leaua, B.Onika-Jarka, D.Petru, Procedura speciala a somatiei de plata, Dreptul nr.1/2002, p.4;
• O.Radulescu, Discutii cu privire la investirea cu formula executorie a actelor autentificate de notarul public care constata o creanta certa si lichida, Dreptul nr.7/1998,p.41-44;
• M.Nicolae, Prescriptia extinctiva, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2004;
• M.Nicolae, Prescriptia dreptului de a cere executarea silita, Pandectele Romane- Supliment 2004, p.226;
• D.P.Sângeorzan, C.N.Popa, Discuţii în legătură cu suspendarea executării silite, Dreptul nr.4/2002, p.96-100;
• B. Diamant, V. Luncean, O problemă în legătură cu suspendarea executării în recurs a hotărârilor în materie comercială, Revista de drept comercial, nr.6/2003, p.71-79;
• O. Căpăţână – Circulaţia transnaţională a sentinţelor arbitrale, Revista de drept comercial nr.12/1997, 1/1998, 2/1998 şi 3/1998;
• O. Căpăţână - Autoritatea de lucru judecat a unor hotărâri arbitrale străine Dreptul nr.1/1995, p.70-72;
• S. Zilberstein, I. Băcanu – Acţiunea în anularea unei hotărâri arbitrale. Natura juridică. Compunerea instanţei Revista de drept comercial nr.1/2000, p. 93-99;
• Gh. Beleiu – Hotărârea arbitrală şi desfiinţarea ei Revista de drept comercial nr.6/1993, p.14-20;
• S. Zilberstein, I. Băcanu – Desfiinţarea hotărârii arbitrale, Dreptul nr.10/1996,p.27-34
• Băcanu – Atribuţiile instanţelor judecătoreşti în domeniul arbitrajului privat, Dreptul nr. 9/1997, p.9-26;
• I.Băcanu – Organizarea arbitrajului ad-hoc de către Camerele de Comerţ şi Industrie ale României, Revista de Drept Comercial nr.3/1991, p.13-33;
• I.Băcanu – Arbitrajul ad-hoc şi arbitrajul instituţional în legislaţia română actuală, Dreptul nr.8/1995, p.4-14;
• Băcanu – Noua reglementare arbitrajului în codul de procedură civilă român, Dreptul nr.1/1994, p. 13-25;
• V.Babiuc, I.Băcanu, G.Furescu – Aspecte noi ale arbitrajului comercial internaţional, Revista de drept comercial nr.10/2002, p. 32;
• Deleanu, S.Deleanu – Desfiinţarea hotărârii arbitrale, Revista de drept comercial nr.2/2001, p.33-41;
• Deleanu, S. Deleanu – Arbitrajul pe baza normelor de drept şi arbitrajul în echitate, Revista de Drept Comercial nr.12/2000, p. 41-56; G. Danaila, Principiile fundamentale ale procedurii arbitrale,Revista de Drept Comercial nr.4/2004, p.4/2004, 150 si urm;
• D.Mazilu, Conventia arbitrala, efectele si natura sa juridica.Practica arbitrala privind clauza compromisorie in contractele de comert international, Revist de Drept Comercial nr.3/2003, p.112-123;
• M.Ionas-Salagean, Conventia arbitrala, Revista de Drept Comercial nr. 3/1999, p.43-54;
• I.Boghez, Recunoasterea si executarea hotararilor arbitrale in diferendele mixte, Revista de Drept Comercial nr.4/2003,p.136-145;
• Boghez, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale în diferendele mixte, Revista de drept comercial nr.4/2003, p.137-147;
• S. Deleanu – Convenţia de arbitraj în cazul grupărilor de societăţi în arbitrajul internaţional Revista de drept comercial….p.84-92;
• C. Luzescu – Independenţa clauzei arbitrale. Alegerea legii aplicabile contractului în instanţa de arbitraj, Revista de Drept Comercial nr.5/1996, p.152-153;
• D. Mazilu – Convenţia arbitrală. Efectele şi natura juridică. Practica arbitrală privind clauza compromisorie în contractele de comerţ internaţional, Revista de Drept Comercial nr.3/2003, p. 113-122;
• G.Dănăilă – Categorii de hotărâri arbitrale, Revista de Drept Comercial nr.6/2002, p.49-70;
• G.Dănăilă – Forma convenţiei arbitrale, Revista de Drept Comercial nr.7-8/2003, p.154 şi urm.;
• G. Dănăilă – Principiile fundamentale ale procedurii arbitrale, Revista de Drept Comercial nr. 4/2004, p.150 şi urm.;
• G. Dănăilă – Procedura arbitrală şi unele proceduri speciale reglementate de codul de procedură civilă, Revista de Drept Comercial nr.10/2005, p.46-57;
• Decizia Curtii Constitutionale nr.922/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.718/22.10.2008;
• Decizia Curtii Constitutionale nr.1.109/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.776/19.11.2008;
• Decizia Curtii Constitutionale nr.1.015/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.772/18.11.2008;
• Decizia Curtii Constitutionale nr.1.111/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.772/18.11.2008;
• Decizia Curtii Constitutionale nr.1.025/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.773/18.11.2008;
• Decizia Curtii Constitutionale nr.1.001/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –nr.774/18.11.2008;
• Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea din 1 decembrie 2005 in cauza Paduraru impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.514/14.06.2006;
• Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea din 10 noiembrie 2005 in cauza Ionescu impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.764/12.11.2008;
• Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea din 17 iunie 2003 in cauza Ruianu impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.1.139/2.12.2004;
• Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea din 12 iulie 2006 in cauza SC Magna Holding SRL impotriva Romaniei, publicata pe site-ul Ministerului Justitie;
• Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea din 20 decembrie 2007 in cauza Kocis impotriva Romaniei, publicata pe site-ul Ministerului Justitiei;
• Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea din 20 decembrie 2007 in cauza Iosif si altii impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.561/24.07.2008;

• Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1348/2000 din 29 mai 2000 privind comunicarea documentelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială între statele membre
• Regulamentulnr.1393/2007 privind comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi de abrogare a Regulamentului nr. 1348/2000, care a intrat în vigoare la 13.11.2008
• Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
• Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001 privitor la cooperarea între instanţelor statelor în obţinerea probelor în cauzele civile sau comerciale

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentul (CE) n° 1347/2000
• Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului european şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind instituirea procedurii europene a somaţiei de plată

Regulamentul nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenă

Directiva nr. 8/2002 din 27.01.2003 asupra îmbunătăţirii accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor reguli minime comune referitoare la ajutorul acordat în astfel de cauze
Convenţia de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (versiunea consolidată)
• Avizul nr.1/03 din 07.02.2006 al Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg privind Competenţa Comunităţii pentru a încheia o nouă convenţie Lugano privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
• Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Reţele Judiciare Europene în materie civilă şi comercială (2001/470/CE)
• Convenţia de la Lugano din 30 octombrie 2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (nu este încă în vigoare)
• Jurisprudenţa CEJ de la Luxemburg în aplicarea Convenţiei de la Lugano din 16 septembrie 1988 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor (România nu este parte)

Convenţia de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, cu menţiunea că se aplică României de la 15.01.2008

Pagina de web a Reţelei judiciare europene în materie civilă şi comercială http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/
• Convenţia de la Lugano din 16 septembrie 1988privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială cu menţiunea că nu se aplică României
• Regulamentul nr. 864/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II) (aplicabil din 11.01.2009)
• Directiva Consiliului 2004/80/EC din 20 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţiunilor

Extrase din legislaţia comunitară accesorie care se va aplica odată cu aderarea României la Uniunea Europeană

• Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2137/1985 din 25 iulie 1985 privind Gruparea Europeană de Interes Economic (GEIE) (Extras art. 1(3), art. 2(1,2), art. 3 (2,d), art. 6, art. 12-15, art. 19, art. 24, art. 32 (3), art. 36-39)

A doua directivă nr. 357/1988 a Consiliului din 22 iunie 1988 de coordonare a dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative privind asigurarea directă alta decât asigurarea de viaţă, de stabilire a dispoziţiilor destinate să faciliteze exercitarea efectivă a libertăţii de a presta servicii şi de modificare a Directivei 73/239/CEE (Extras art. 7, art. 8, art.12, art. 12 bis)

Directiva nr. 592/1989 a Consiliului din 13 noiembrie 1989 de coordonare a reglementărilor referitoare la operaţiunile cu informaţii privilegiate (Extras art. 2, art. 5, art. 8)

A treia Directivă nr. 232/1990 a Consiliului din 14 mai 1990 privind armonizarea legislaţia statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Extras Preambul şi art. 1-7)

Directiva nr. 13/1993 din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (Extras art. 6 (1,2), şi anexele 1,2)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/1994 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (Extras Preambul, art. 1,5,16,20,21,86, 90, 91-105)

Directiva nr. 47/1994 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind protecţia cumpărătorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale contractelor privind cumpărarea dreptului de folosinţă a bunurilor imobile în regim de indiviziune (Extras art. 9)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2271/1996 din 22 noiembrie 1996 privind protejarea contra efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislaţii adoptate de către o terţă ţară, precum şi a acţiunilor bazate pe ea sau care decurg din aceasta (Extras Preambul, art. 1-12, anexe)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 7/1997 din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor în materie de contracte la distanţă (Extras art. 12)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 26/1998 din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Extras art. 1,2)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 27/1998 din 19 mai 1998 privind acţiunile în încetare în materie de protecţie a intereselor consumatorilor (Extras Preambul, art. 1-5, anexe)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 44/1999 din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe (Extras art. 7)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 31/2000 din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă (directiva privind comerţul electronic) (Extras art. 1-3, Anexa care derogă de la art. 3)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 35/2000 din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii la plată în tranzacţiile comerciale (Extras Preambul, art. 1, art. 2, art. 5)

Decizia 539/2001 a Consiliului din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenţiei pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional (Convenţia de la Montréal) (Extras Preambul, art. 1 şi art. 2)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE) (Extras-Preambul alineatele: 4,5,7,9,12,15,16,23-25; art. 3, art. 7, art. 8 (1,14,16), art. 9, art. 10, art. 13, art. 15, art. 24-26, art. 63, art. 64)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 6/2002 din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele comunitare (Extras Preambul, art. 1 (1-3), art. 27 (1-4), art. 31 (1,2,3), art. 33 (1,2,3,4), art. 79 (1,2,3,4), art. 82 (1-5), art. 87, art. 88 (1-3), art. 90, art. 91 (1-3))

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 47/2002 din 6 iunie 2002 privind acordurile de garanţie financiară (Extras Preambul (extras alineatele 1-4, 6-8, 10-12, 15-17, 19, 22), art. 1, art. 2 (literele a,b,c,e,h) şi art. 9)

Decizia Consiliului nr. 762/2002 din 19 septembrie 2002 de autorizare a statelor membre, în interesul Comunităţii, să semneze, să ratifice sau să adere la Convenţia internaţională privind răspunderea civilă pentru prejudicii datorate poluării cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei (Convenţia hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei) (Extras Preambul (alineatele 1-10), art. 1-5, Extras Convenţie: art. 9, 10 (1,2))

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 83/2002 din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea directă de viaţă (Extras art. 2(1,1), 10(1), 32 (1-5))

Decizia Consiliului nr. 971/2002 din 18 noiembrie 2002 de autorizare a statelor membre în vederea ratificării sau aderării, în interesul Comunităţii, la convenţia internaţională diun 1996 privind răspunderea şi despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanţelor periculoase şi nocive (Convenţia HNS) (Extras Preambul, art. 1-5, Extras Convenţie: art. 38, art. 39, art. 40 (1-3))

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii cooperative europene (SCE) (Extras Preambul: alineatele 3, 6, 13, 16,17,18; art. 1 (1), art. 2 (1,2), art. 4 (6), art. 5 (2,3), art. 6, art. 7 (1,7-16), art. 8, art. 9 (1), art. 11 (1,5), art. 12 (1,2), art. 17, art. 18 (1), art. 20 (1), art. 28, art. 29, art. 30 (1-4), art. 51 (1), art. 73 (1))

Directiva nr. 2004/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ofertele publice de cumpărare (Extras art. 1 (1,2,3))

Consiliul Europei

• Convenţia europeană în domeniul informării asupra dreptului străin, Londra, 7.06.1968, şi protocolul adiţional la aceată convenţie, ratificate prin H.G. nr. 153/1991, publicată în M.Of. nr. 62 bis/26.03.1991
• Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20.05.1980, la care România a aderat prin Legea nr. 216/2003, publicată în M.Of. nr. 367/29.05.2003
• Statele părţi la Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor
• Raportul explicativ al Convenţiei europene asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, Luxembourg, 20.05.1980
• Acordul General privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, Paris 2.09.1994, Protocol nr. 1, Strasbourg, 6.11.1952; Protocolul nr. 2, Paris, 15.12.1956; Protocolul nr. 4, Paris, 16.12.1961; Protocolul nr. 5, Strasbourg 18.06.1990; ratificate de România prin Legea nr. 43/1994, şi Protocolul nr. 6, Strasbourg 5.03.1996, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1999
• Statele părţi la Acordul General privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, Paris, 2.09.1994 şi la Protocoale nr. 1, 2, 4, 5 şi 6
• Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003, ratificată prin Legea nr.87 din 03.04.2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.257 din 17.04.2007(în vigoare de la data de 01.11.2007)
Raportul explicativ al Convenţiei de la Strasbourg asupra relaţiilor personale privind copiii
Lista statelor membre la Convenţia de la Strasbourg asupra relaţiilor personale privind copiii: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=192&CM=8&DF=11/29/2007&CL=ENG
Convenţia Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, adoptată, la Strasbourg la 24 noiembrie 1983, ratificată prin Legea 304/2005
Ø Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 215/2003
Ø Convenţia privind procedura civilă, încheiată la Haga la 1 martie 1954, la care România a aderat prin Decretul nr. 81/1971
Ø Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, New York, 10 iunie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 186/1961 Ø
Conventia europeană de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva, la 21 aprilie 1961, ratificată prin Decretul nr. 281/1963 Ø
Conventia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 62/1975* În relaţia dintre România şi statele care sunt parte la convenţiile multilaterale în materia recunoaşterii şi executării sentinţelor arbitrale, dar cu care au fost încheiate şi tratate/convenţii bilaterale în domeniul asistenţei judiciare în materie civilă sau comercială, transmiterea cererilor de recunoaştere şi executare se efectuează:
- fie în baza Convenţiei Naţiunilor Unite de la New York din 1958, fie în baza Convenţiei europene de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva, la 21 aprilie 1961
- fie în baza convenţiei/tratatului bilateral (în funcţie de opţiunea statului – parte), dar cu respectarea întocmai a procedurii prevăzute de convenţia/tratatul respectiv.

Hotărârile pronunţate în baza Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965, sunt de plin drept recunoscute şi executate (suprimarea procedurii de exequatur).

După aderarea la UE, procedura prealabilă a exequaturului a fost suprimată în relaţia cu statele membre ale UE (cu excepţia Danemarcei: Austria, Belgia, Marea Britanie, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria), în aplicarea următoarelor regulamente comunitare:
1) Regulamentul nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor in materia familială şi responsabilităţii părinteşti numai pentru hotărârile judecătoreşti în materia exercitării dreptului de vizită (art. 41 alin. 1) şi înapoierii minorului (art. 42 alin. 1)
2) Regulamentul nr. 805/2004 privind stabilirea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate
3) Regulamentul nr. 1896/2006 privind instituirea procedurii europene a somaţiei de plată


După aderarea la UE, România va aplica Regulamentul nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor in materia familială şi responsabilităţii părinteşti cu statele membre UE (cu excepţia Danemarcei): Austria, Belgia, Marea Britanie, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
Anexa Regulamentului cuprinde mai multe formulare tip de cereri care se vor transmite în aplicarea acestui Regulament. Calea de transmitere şi adresa organului primitor se determină cu ajutorul atlasului judiciar: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
După 01.01.2008 statele membre aplica Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materia obligaţiilor de întreţinere
Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961: Art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare (Legea nr. 121/2005):
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1348/2000 din 29 mai 2000 privind comunicarea documentelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială între statele membre

Regulamentulnr.1393/2007 privind comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi de abrogare a Regulamentului nr. 1348/2000, în vigoare la 13.11.2008

Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001 privitor la cooperarea între instanţelor statelor în obţinerea probelor în cauzele civile sau comerciale

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentul (CE) n° 1347/2000
Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului european şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind instituirea procedurii europene a somaţiei de plată

Regulamentul nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenă

Directiva nr. 8/2002 din 27.01.2003 asupra îmbunătăţirii accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor reguli minime comune referitoare la ajutorul acordat în astfel de cauze

Convenţia de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (versiunea consolidată)
Avizul nr.1/03 din 07.02.2006 al Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg privind Competenţa Comunităţii pentru a încheia o nouă convenţie Lugano privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Reţele Judiciare Europene în materie civilă şi comercială (2001/470/CE)
Convenţia de la Lugano din 30 octombrie 2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (nu este încă în vigoare)
Jurisprudenţa CEJ de la Luxemburg în aplicarea Convenţiei de la Lugano din 16 septembrie 1988 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor (România nu este parte)

Convenţia de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, cu menţiunea că se aplică României de la 15.01.2008

Pagina de web a Reţelei judiciare europene în materie civilă şi comercială http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/

Convenţia de la Lugano din 16 septembrie 1988privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială cu menţiunea că nu se aplică României
Regulamentul nr. 864/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II) (aplicabil din 11.01.2009)
Directiva Consiliului 2004/80/EC din 20 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţiunilor

Extrase din legislaţia comunitară accesorie care se aplica de la aderarea României la Uniunea Europeană

• Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2137/1985 din 25 iulie 1985 privind Gruparea Europeană de Interes Economic (GEIE) (Extras art. 1(3), art. 2(1,2), art. 3 (2,d), art. 6, art. 12-15, art. 19, art. 24, art. 32 (3), art. 36-39)

A doua directivă nr. 357/1988 a Consiliului din 22 iunie 1988 de coordonare a dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative privind asigurarea directă alta decât asigurarea de viaţă, de stabilire a dispoziţiilor destinate să faciliteze exercitarea efectivă a libertăţii de a presta servicii şi de modificare a Directivei 73/239/CEE (Extras art. 7, art. 8, art.12, art. 12 bis)

Directiva nr. 592/1989 a Consiliului din 13 noiembrie 1989 de coordonare a reglementărilor referitoare la operaţiunile cu informaţii privilegiate (Extras art. 2, art. 5, art. 8)

A treia Directivă nr. 232/1990 a Consiliului din 14 mai 1990 privind armonizarea legislaţia statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Extras Preambul şi art. 1-7)

Directiva nr. 314/1990 a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite (privind călătoriile, concediile şi circuitele în regim forfetar) (Extras Preambul, art. 1-7)

• Directiva nr. 7/1993 din 15 martie 1993 privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilicit teritoriul unui stat membru (Extras art. 1-12, 15)

Directiva nr. 13/1993 din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (Extras art. 6 (1,2), şi anexele 1,2)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/1994 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (Extras Preambul, art. 1,5,16,20,21,86, 90, 91-105)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2100/1994 din 27 iulie 1994 de instituire a unui regim de protecţie comunitară a soiurilor de plante (Extras 1,2, 24, 86, 91, 101, 102, 106)

Directiva nr. 47/1994 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind protecţia cumpărătorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale contractelor privind cumpărarea dreptului de folosinţă a bunurilor imobile în regim de indiviziune (Extras art. 9)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2271/1996 din 22 noiembrie 1996 privind protejarea contra efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislaţii adoptate de către o terţă ţară, precum şi a acţiunilor bazate pe ea sau care decurg din aceasta (Extras Preambul, art. 1-12, anexe)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 7/1997 din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor în materie de contracte la distanţă (Extras art. 12)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 26/1998 din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Extras art. 1,2)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 27/1998 din 19 mai 1998 privind acţiunile în încetare în materie de protecţie a intereselor consumatorilor (Extras Preambul, art. 1-5, anexe)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 44/1999 din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe (Extras art. 7)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 31/2000 din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă (directiva privind comerţul electronic) (Extras art. 1-3, Anexa care derogă de la art. 3)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 35/2000 din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii la plată în tranzacţiile comerciale (Extras Preambul, art. 1, art. 2, art. 5)

Decizia 539/2001 a Consiliului din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenţiei pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional (Convenţia de la Montréal) (Extras Preambul, art. 1 şi art. 2)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE) (Extras-Preambul alineatele: 4,5,7,9,12,15,16,23-25; art. 3, art. 7, art. 8 (1,14,16), art. 9, art. 10, art. 13, art. 15, art. 24-26, art. 63, art. 64)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 6/2002 din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele comunitare (Extras Preambul, art. 1 (1-3), art. 27 (1-4), art. 31 (1,2,3), art. 33 (1,2,3,4), art. 79 (1,2,3,4), art. 82 (1-5), art. 87, art. 88 (1-3), art. 90, art. 91 (1-3))

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 47/2002 din 6 iunie 2002 privind acordurile de garanţie financiară (Extras Preambul (extras alineatele 1-4, 6-8, 10-12, 15-17, 19, 22), art. 1, art. 2 (literele a,b,c,e,h) şi art. 9)

Decizia Consiliului nr. 762/2002 din 19 septembrie 2002 de autorizare a statelor membre, în interesul Comunităţii, să semneze, să ratifice sau să adere la Convenţia internaţională privind răspunderea civilă pentru prejudicii datorate poluării cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei (Convenţia hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei) (Extras Preambul (alineatele 1-10), art. 1-5, Extras Convenţie: art. 9, 10 (1,2))

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 83/2002 din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea directă de viaţă (Extras art. 2(1,1), 10(1), 32 (1-5))

Decizia Consiliului nr. 971/2002 din 18 noiembrie 2002 de autorizare a statelor membre în vederea ratificării sau aderării, în interesul Comunităţii, la convenţia internaţională diun 1996 privind răspunderea şi despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanţelor periculoase şi nocive (Convenţia HNS) (Extras Preambul, art. 1-5, Extras Convenţie: art. 38, art. 39, art. 40 (1-3))

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii cooperative europene (SCE) (Extras Preambul: alineatele 3, 6, 13, 16,17,18; art. 1 (1), art. 2 (1,2), art. 4 (6), art. 5 (2,3), art. 6, art. 7 (1,7-16), art. 8, art. 9 (1), art. 11 (1,5), art. 12 (1,2), art. 17, art. 18 (1), art. 20 (1), art. 28, art. 29, art. 30 (1-4), art. 51 (1), art. 73 (1))

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (Extras art. 3)

Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare a transportatorilor şi operatorilor aerieni (art. 2(1,2,3,4))

Directiva nr. 2004/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ofertele publice de cumpărare (Extras art. 1 (1,2,3))

Consiliul Europei

• Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20.05.1980, la care România a aderat prin Legea nr. 216/2003, publicată în M.Of. nr. 367/29.05.2003
• Statele părţi la Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor
• Raportul explicativ al Convenţiei europene asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, Luxembourg, 20.05.1980
• Acordul General privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, Paris 2.09.1994, Protocol nr. 1, Strasbourg, 6.11.1952; Protocolul nr. 2, Paris, 15.12.1956; Protocolul nr. 4, Paris, 16.12.1961; Protocolul nr. 5, Strasbourg 18.06.1990; ratificate de România prin Legea nr. 43/1994, şi Protocolul nr. 6, Strasbourg 5.03.1996, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1999
• Statele părţi la Acordul General privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, Paris, 2.09.1994 şi la Protocoale nr. 1, 2, 4, 5 şi 6
• Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003, ratificată prin Legea nr.87 din 03.04.2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.257 din 17.04.2007(în vigoare de la data de 01.11.2007)

Proceduri și jurisdicții fiscale, Conf. univ. dr. Cristina ONEȚ
Tema referat- Contenciosul fiscal.

Contencios și proceduri administrative speciale, Prof. univ. dr. I.NICOLA
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Drept internaţional privat. Conflicte de jurisdicţii, Prof.univ. dr. CĂLINA JUGASTRU
Teme referat -1. RECUNOAȘTEREA HOTĂRÂRILOR STRĂINE.
Bibliografie
1. Noul Cod civil român
2. D. Lupașcu, D. Ungureanu, Drept Internațional privat, Ed. Universul Juridic, București, 2012.
3. I. Macovei, Drept Internațional privat, Ed. C.H.Beck, București, 2011.
4. C. Buglea, Drept Internațional privat român, Ed. Universul Juridic, București, 2013.

Proceduri în dreptul familiei, Prof.univ. dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Instituţii judiciare europene, Lect.univ. dr. CLAUDIU BĂRA
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Dreptul afacerilor transfrontaliere, Prof.univ. dr. RADU GEAMĂNU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Căile de atac, Lect.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria probelor în procesul civil, Lect.univ. dr. CLAUDIU BĂRA
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină


teme referat IDPR

Persoana fizică şi juridică în dreptul internaţional privat, Prof.univ.dr. CĂLINA JUGASTRU
TEME REFERAT
1. Statutul persoanei fizice in dreptul internațional privat
2. Statutul persoanei juridice in dreptul internațional privat
BIBLIOGRAFIE
1. C.P. BUGLEA, Drept international privat roman, Editura Universul juridic, Bucuresti, 2013
2. Dan Lupascu, Diana Ungureanu, Drept international privat, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012
3. Cosmin Dariescu, Fundamentele dreptului international privat, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012
4.Ioan Macovei, Drept international privat. In reglementarea noului Cod civil si de procedura civila, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2011
5. Mihai Floroiu, Elemente de drept international public si privat, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011

Aspecte actuale ale răspunderii civile, Prof.univ.dr. CĂLINA JUGASTRU
Temă referat – REPARAREA PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN VĂTĂMAREA INTEGRITĂȚII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂȚII.

Bibliografie
1. Noul Cod civil român.
2. C: Jugastru, Prejudiciul - repere românești în context european, Ed. Hamangiu, București, 2013.
3. L. Pop, I.F. Popa, S. I. Vidu, Tratat de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2012.
4. P. Vasilescu, Drept civil. Obligațiile, Ed. Hamangiu, București, 2012.


Aspecte noi teoretice şi practice referitoare la principalele contracte civile, Prof.univ.dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Dreptul de autor, Lect.univ.dr. ADRIAN CIRCA
TEME DE REFERAT:
1. Protecţia internaţională a dreptului de autor.
2. Bunurile incorporale.
3. Organismele de gestiune colectivă.
4.
Faptele de concurenţă neloială şi practicile restrictive de concurenţă, Conf.univ.dr. E. FLORESCU
5. Se contactează prof. pe mail – eugenia.florescu@gmail.com, pentru a primi speța de rezolvat.
6. În data de 7.06.2013, ora 16,00 - susținere referat!!!!!

Clauzele asiguratorii în contractele de comerţ internaţional,
Prof.univ.dr. RADU GEAMĂNU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Modurile de dobândire a drepturilor de proprietate,
Lect.univ.dr. C. MUNTEANU
Tema referat - Accesiunea imobiliară artificială .
BIBLIOGRAFIE
1. O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele - în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, București, 2013
2. C. Bîrsan, Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. Hamangiu, București, 2013
3. G. Boroi, Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. Hamangiu, București, 2013
4. V. Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. C. H. Beck, București, 2009.

Protecţia copilului în lumina legislaţiei interne şi internaţionale, Lect.univ.dr. C. HAGEANU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Regimurile matrimoniale, Prof.univ.dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.


Proceduri civile speciale, Lect.univ.dr. C. BĂRA
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.


Dezmembrămintele dreptului de proprietate şi acţiunea în revendicare, Lect.univ.dr. C. MUNTEANU
Tema referat- Uzufructul.
BIBLIOGRAFIE
1. O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele - în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, București, 2013
2. C. Bîrsan, Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. Hamangiu, București, 2013
3. G. Boroi, Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. Hamangiu, București, 2013
4. V. Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. C. H. Beck, București, 2009.teme referat MPL, anul 2

Analiză tranzacţională, Prof.univ.dr. STANCU ŞERB
Teme referate
1. Stările eului.
2. Starea de eu a adultului.
3. Starea de eu a copilului.
4. Starea de eu a părintelui.
5. Structura personalității și importanța ei pentru cunoașterea aproapelui.
6. Reguli și norme privind dezamorsarea non-violentă a conflictelor.
7. Conflictele și importanța lor în derularea normală a relațiilor interumane.
8. Identificarea particularităților eului copilăresc adult.
9. Micul profesor (copilul rebel).
10. Scenariile de viață.
11. Analiza structurală în cazul persoanelor care lucrează în administrația publică.
12. Analiza tranzacțiilor.
BIBLIOGRAFIE
1. Abraham Maslow, Motivație și personalitate, Ed. 3, București, 2009
2. Eric Berne, Ce spui după bună dimineața, Ed. 3, București, 2008
3. Eric Berne, Analiza tranzacțională în psihoterapie, București, 2009
4. Rene de Lassus, Analiza tranzacțională, Ed. Teora, București, 2007

COOPERARE POLIŢIENESCĂ ŞI JUDICIARĂ ÎN U.E.- Conf.univ.dr. N. ŞUTEU
Temă referat: - Cooperarea polițienească actuală și de perspectivă la nivelul Europei , Europolul și Interpolul.
Bibliografie
- N.G. ȘUTEU, Drept polițienesc, Ed. Salgo, Sibiu, 2010
- O. Crauciuc, Organizații internaționale ale poliției și cooperare internațională- Buletin de studii, București, 1974
C. Ștefan, L.Pintilie, Cooperare internațională judiciară și polițienească, Ed. Sitech, Craiova, 2007
- A. Iacob, Lupta împotriva criminalității organizate,Ed. Sitech, București, 2007


Tehnici şi metode de asigurare a ordinii publice în România,
Conf.univ.dr. N. GH. ȘUTEU
Tema referat – Executarea măsurilor de ordine în situații speciale.
Bibliografie
- N.G.ȘUTEU, S.ȘERB, Elemente de tactică polițienească pentru poliția locală, Ed. Salgo, Sibiu, 2011
- N.G.ȘUTEU, Drept Polițienesc, Ed. Salgo, Sibiu, 2010
- M. Bădescu, A. Neagu, Șt. Ivan, Administrație publică , Ed. Luminalex, București, 2002
- Legea Poliției Locale, nr.155/2010

Strategii de cooperare a poliţiei locale cu societatea civilă pentru asigurarea ordinii publice, Lect.univ.dr. Cătălin Nicolescu
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Practică profesională, Lect.univ.dr. CĂTĂLIN NICOLESCU
Temă referat – REFORMELE ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL ORDINII ŞI SIGURANŢEI PUBLICE.

Leadership şi management în sectorul public-opțional, Conf.univ.dr. Daiana Vesmaș
TEME REFERATE
1. PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI PUBLIC
2. SERVICIUL PUBLIC- NOŢIUNE ÎN DREPTUL ROMÂN, DREPTUL COMPARAT ŞI DREPTUL COMUNITAR
3. RELAŢIILE SERVICIILOR PUBLICE CU SISTEMUL AUTORITĂŢILOR DE STAT
4. RELAŢIILE DINTRE ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ ŞI SERVICIILE PUBLICE
5. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI AUTORITATEA LEGISLATIVĂ
6. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ
7. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE
8. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI CETĂŢENI
9. SERVICIILE PUBLICE CENTRALE
10. CARACTERISTICI ESENŢIALE : NOŢIUNE, CLASIFICARE
11. PREŞEDENŢIA ROMÂNIEI – ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
12. GUVERNUL ROMÂNIEI
13. ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ DE SPECIALITATE
14. SERVICIILE PUBLICE LOCALE
1. SERVICII PUBLICE STATALE PRESTATE LA NIVEL LOCAL
2. NOŢIUNEA DE SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL ; SERVICIUL PUBLIC DE UTILITATE PUBLICĂ
3. SERVICII PUBLICE COMUNITARE
15. SERVICII PUBLICE PRESTATE DE ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE
16. SERVICII PUBLICE COMERCIALE. ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ
17. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ÎN ASIGURAREA PRESTĂRII SERVICIILOR PUBLICE
18. DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC
19. LEADERSHIP-UL ŞI IMPORTANŢA SA ÎN PERFORMANŢA ORGANIZAŢIILOR
20. REFORMA PREGĂTIRII PROFESIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI LEADERSHIP-UL

Elemente de filosofie a statului-opțional, Prof.univ.dr. A. HUDIŢEANU
Temă referat – Contractul social ca fundament al statului , aspecte actuale în ţara noastră

Psihosociologie aplicată-opțional, Prof.univ.dr. ŞTEFAN PRUNĂ
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

teme referat MPL, anul I

Spaţiul Schengen, Conf.univ.dr. N. ŞUTEU
Teme referat - Spațiul Schengen, globalizarea și procesul integrării europene.

Bibliografie
- N.Gh. ȘUTEU, Globalizarea și procesul integrării europene, Ed. Paideia, București, 2005
- Spațiul Schengen- aquiul comunitar-documente Comisia Europeană
- D. Mazilu, Integrarea europeană, drept comunitar și instituții europene-curs, Ed. Luminalex, București, 2001
- I. Motoc, Uniunea Europeană, dreptul și politica extinderii la est, Ed. Paideia, București, 2009
- Carta de la Paris, pentru o nouă Europă
- Declarația mileniului III

Managementul calității serviciilor publice comunitare, Prof.univ.dr. Mihail ȚÎȚU
TEME
1. Contribuţii privind implementarea conceptului de calitate totală. Studiu de caz.
2. Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii. Studiu de caz.
3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor. Studiu de caz.
4. Dezvoltarea unui management al calităţii performant. Studiu de caz.
5. Creşterea calităţii serviciilor prin intermediul standardelor calităţii. Studiu de caz.
6. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prin intermediul elaborării proiectelor educaţionale. Studiu de caz.
7. Dezvoltarea managementului calităţii la ... Studiu de caz.
8. Dezvoltarea managementului strategic al calitatii la … Studiu de caz.
9. Managementul calităţii în adminstraţia publică locală. Studiu de caz.
10. Managementul calităţii în organizaţiile industriale bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.
11. Managementul calităţii în organizaţiile bazate pe cunoştinţe. Studiu de caz.
12. Managementul calității componentă a managementului bazat pe cunoștințe aplicat în
economia și organizația bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.
13. Managementul strategic al calității în organizaţiile bazate pe cunoştinţe. Studiu de caz.
14. Studii şi cercetări cu privire la implementarea unui sistem de management al calităţii. Studiu de caz.
15. Tehnici şi metode moderne de evaluare şi monitorizare a calităţii. Studiu de caz.
16. Studii şi cercetări cu privire la gradul de satisfacţie al clienților în raport cu serviciile
prestate în organizaţiile bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.
17. Serviciile private – o alternativă viabilă. Studiu de caz.
18. Studii şi cercetări cu privire la managementul integrat al calităţii. Studiu de caz.
19. Analiza indicatorilor de performanţă într-o organizație bazată pe cunoștințe. Studiu de caz.
20. Studii cu privire la implementarea managementului calităţii totale. Studiu de caz.
21. Aplicarea metodei analizei dispersionale / regresionale în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor. Studiu de caz.
22. Strategia experimentelor factoriale aplicată în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor. Studiu de caz.
23. Aplicarea tehnicilor, metodelor, instrumentelor şi sistemelor utilizate în managementul calităţii în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor. Studiu de caz utilizând tehnica / metoda / instrumentul ……
24. Îmbunătăţirea managementului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale într-o organizaţie bazată pe cunoștințe. Studiu de caz.
25. Asigurarea calităţii mediului – o prioritate absolută a României. Studiu de caz.
26. Managementul calităţii în organizaţia viitorului. Studiu de caz.
27. Orientarea spre procesele manageriale – cale de îmbunătăţire a calităţii în organizaţiile bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.
28. Cercetarea experimentală – componentă a unui management al calităţii performant în organizaţiile bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.
29. Managementul calităţii aplicat în domeniul ..............Studiu de caz.
30. Strategia de dezvoltare durabila a unei localităţi în concordanță cu sistemele de management al calității. Studiu de caz.
31. Calitatea în producerea și comercializarea unui produs. Studiu de caz.
32. Îmbunătăţirea continuă a calităţii cu referire la serviciile oferite de o organizație bazată pe cunoștințe. Studiu de caz.
33. Managementul KAIZEN aplicat în sfera serviciilor. Studiu de caz.
34. KAIZEN - 5 S. Studiu de caz.
35. Implementarea filozofiei KAIZEN. Studiu de caz.
36. KAIZEN to LEAN to GREEN. Concentrarea sarcinilor globale manageriale. Studiu de caz.
37. Managementul calităţii aplicat în domeniul Resurselor Umane. Studiu de caz.
38. Managementul calităţii aplicat în domeniul metrologiei. Studiu de caz la Biroul Român de Metrologie Legală, Serviciul Judeţean de Metrologie Legală.
39. Focalizare spre client – un deziderat imperios necesar în organizaţia secolului XXI. Studiu de caz.
40. Orientare spre client – principiu de bază al managementului calității. Studiu de caz.
41. Îmbunătăţirea calităţii produselor/serviciilor/proceselor oferite în concordanță cu
documentele sistemului de management al calităţii. Studiu de caz.
42. Aplicarea principiului îmbunătăţirii continue in organizațiile bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.
43. Îmbunătățirea calității produselor/serviciilor/proceselor la .... Studiu de caz.

Suportul de curs se poate solicita de la secretariat pe adresa de mail miha_lunca@yahoo.com

Bibliografie obligatorie
1. Oprean, C., Țîțu, M., Bucur, V. Managementul global al organizației bazată pe cunoștințe, Editura
AGIR, ISBN 978-973-720-363-2, București, 2011.
2. Oprean, C., Ţîţu, M. Managementul calităţii în economia şi organizaţia bazate pe cunoştinţe, Editura
AGIR, ISBN 978-973-720-167-6, Bucureşti, 2008.
3. Oprean, C., Kifor, C. Managementul calităţii, Editura ULBS, 2002.
4. Țîțu, M., Oprean, C., Boroiu, Al. Cercetarea experimentală aplicată în creșterea calității produselor
și serviciilor, Editura AGIR, ISBN 978-973-720-362-5, București, 2011.
Bibliografie suplimentară / complementară
5. Boroiu, Al., Țîțu, M. Managementul fiabilității și mentenabilității sistemelor, Editura AGIR, ISBN
978-973-720-361-8, București, 2011.
6. Kifor, C., Oprean, C. Ingineria calităţii. Îmbunătăţirea 6 Sigma, Editura ULBS, Sibiu, 2006.
7. Kifor, C., Oprean, C. Ingineria calităţii, Editura ULBS, Sibiu, 2002.
8. Olaru Marieta, Managementul calităţii, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
9. Olaru Marieta, Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Editura Economică,
Bucureşti, 2000.
10. Oprean, C., Kifor. C.V., Suciu, O., Alexe, C. Managementul integrat al calității, Editura Academiei
Române, București, 2012.
11. Oprean, C., Kifor C. V. Quality Management, Callidus Publishing House, Germany, ISBN 978 – 3 –
940677-50-1, 2008.
12. Oprean, C., ş.a. Managementul calităţii în administraţia publică, Editura CRFCAPL, Sibiu, 2000.
13. Oprean, C., ş.a. Administraţia publică, consilierul şi cetăţeanul, Editura CRFCAPL, Sibiu, 2001.
14. Oprean, C., Suciu, O. Managementul calităţii mediului, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003.
15. Oprean, C., Ţîţu, M. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Partea a II-a, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007.
16. Oprean, C., Vanu Alina, Dicţionar de management integrat al calităţii, Editura AGIR, Bucureşti,
2006.
17. Oprean, C., ş.a. Metode şi tehnici ale cunoaşterii ştiinţifice, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu, Sibiu, 2006.
18. Oprean, C., Ţîţu, M., Oprean Cristina, Managementul strategic, Editura ULBS, Sibiu, 2002.
19. Oprean, C., Ţîţu, M., Oprean Camelia, Studii de caz în managementul strategic, Editura ULBS, 2004.
20. Oprean, C., Kifor, C., Suciu, O. Managementul integrat al calităţii, Editura ULBS, Sibiu, 2005.
21. Oprean, C., Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Controlul calităţii şi fiabilităţii,
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2005.
22. Suciu, O., Oprean, C. Calitatea globală concurenţială, Editura AGIR, Bucureşti, 2007.
23. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul strategic, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973-690-
647-3, Piteşti, 2007.
24. Ţîţu, M., Oprean, C. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Partea I, Editura Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2006.
25. Ţîţu, M., Oprean, C., Tomuţă, I. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Studii de caz,
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007.
26. Ţîţu, M. Fiabilitate şi mentenanţă, Editura AGIR, Bucureşti, 2008.
27. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul calităţii, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973-690-
646-6, Piteşti, 2007.
28. Ţîţu, M. Managementul calităţii în organizaţiile industriale moderne. Teză de doctorat, Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu, 2007.
29. Ţîţu, M., Oprean, C., Cicală. E. Statistică tehnică şi control statistic, Editura Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu, ISBN 973-651-181-2, Sibiu, 2001.
2
30. Ţîţu, M., Oprean, C., Cicală. E. Tehnici şi metode în conducerea proceselor tehnologice, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 973-651-180-4, Sibiu, 2001.
31. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi control statistic, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN
973-651-400-5, Sibiu, 2002.
32. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Analiza dispersională şi regresională.
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2004.
33. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Strategia experimentelor factoriale, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2004.
34. Ţîţu, M., Oprean, C. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Sisteme, metode, tehnici şi
instrumente, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2005.
35. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul inovării în economia și organizația bazate pe cunoștințe, Editura
AGIR București, în curs de apariție cu Bun de Tipar de la Editură.
36. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul strategic şi al dezvoltării durabile în economia și organizaţia
bazate pe cunoştinţe, Editura AGIR Bucureşti, în curs de apariție cu Bun de Tipar de la
Editură.
37. Țîțu, M., Oprean, C. Managementul proprietății intelectuale în economia și organizația bazate pe
cunoștințe, Editura AGIR Bucureşti, în curs de apariție cu Bun de Tipar de la Editură.
38. *** Colecţia de Standarde în Domeniul Asigurării şi Managementului Calităţii.
39. "STATISTIC DATA SYSTEM” - sistem integrat de identificare şi management al informaţiei în
asigurarea şi managementul calităţii - software universal pentru modelarea, optimizarea
statistică experimentală şi managementul proceselor, produselor şi serviciilor"
Universitatea din Sibiu – Universitatea Politehnica Timişoara 1997 - 2006. (Ţîţu Aurel
Mihail, Oprean Constantin, Cicală Eugen) – protejat prin Oficiul Român de drepturi de
autor ORDA 2007.


Statutul străinilor în România, Lect.univ.dr. ADRIAN CIRCA
TEME DE REFERAT:
1. Statul străinilor în România.
2. Încadrarea în muncă a străinilor în România.
3. Comentariu al Regulamentului CE nr. 562/2006 privind instituirea unui
4. Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane terţe.
5. Acordul Schengen.
6.
Politici sociale în UE, Lect.univ.dr. MONICA GHEORGHE
Temele de referat mai jos menţionate au caracter orientativ.
Masterandul va alege o singură temă de referat, având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice.
1. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă.
2. Informarea lucrătorilor asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă
3. Munca pe durată determinată şi munca temporară
4. Munca pe fracţiune de normă.
5. Organizarea timpului de muncă.
6. Comitetul european de întreprindere.
7. Protecţia lucrătorilor în cazul insolvenţei angajatorului.
8. Transferul de întreprindere.
9. Norme europene de securitate socială.
10. Influenţa reglementărilor Consiliului Europei asupra legislaţiei interne a muncii.
11. Prestaţiile pentru boală şi maternitate.
12. Pensia şi indemnizaţile de prepensionare.
13. Prestaţiile familiale.
14. Prestaţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
15. Sănătatea şi securitatea lucrătorului.
16. Formarea profesională şi recunoaşterea calificărilor.
17. Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării.
18. Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul salarizării.
19. Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă.
20. Telemunca şi munca la domiciliu.
21. Protecţia tinerilor şi a femeilor în procesul muncii.
Număr de pagini: 6-10.
Referatul trebuie să cuprindă bibliografia utilizată şi citările corespunzătoare în notele de subsol.
Referatele se vor susţine la 8 iunie 2013, ora 11.00, sala 103.
Bibliografie orientativă:
1. A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
2. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012ş
3. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, bucureşti, 2012.
4. L. Dima, Relaţii de muncă şi industriale în Uniunea Europeană, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
5. C.Casian, AM Vlăsceanu, Drept social european, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
6. A. Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
7. N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.
8. N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
9. O. Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
10. C. Gîlcă, Drept social. Principii. Libera circulaţie a lucrătorilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.
11. Codul European al muncii şi securităţii sociale, legislaţie tematică, ediţie îngrijită de Costel Gîlcă, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.


Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 1950
Carta Socială Europeană 1961
Codul european de securitate socială 1964
Convenţia pentru protecţia socială a agricultorilor 1970
Convenţia Europeană a securităţii sociale şi acordul complementar 1972
Convenţia europeană referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant 1972
Directiva Consiliului 80/987/CEE din 20 octombrie 1980 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului.
Directiva Consiliului 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a-şi informa salariaţii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.
Directiva Consiliului 94/33/Ce din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă.
Directiva Consiliului 97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES
Directiva Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective
Directiva Consiliului 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, afaceri sau părţi de întreprinderi sau afaceri
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/88/CE din 4 noiembrie privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/88/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materie de angajare şi de muncă
Directiva 75/117/CEE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului salarizării egale între femei şi bărbaţi
Directiva 92/85/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează
Directiva 99/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru CES, UNICE şi CEEP asupra muncii pe durată determinată
Recomndarea Comisiei din 27 mai 1998-munca la domiciliu
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 care stabileşte un cadru general relativ la informarea şi consultarea lucrătorilor în Comunitatea Europeană
Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului
Directiva Consiliului 94/33/CE din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă

Practică profesională, Conf.univ.dr. NICOLAIE ŞUTEU
Temă referat
Măsuri de ordine în situaţii speciale.

Forme de manifestare a micii criminalităţi în comunităţile locale, Lect.univ.dr. C. NICOLESCU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Tehnici moderne de investigare a criminaliţăţii, Lect.univ.dr. C. NICOLESCU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Criminologie aplicată şi preventivă, Conf.univ.dr. NICOLAIE ŞUTEU
Teme referat
1). Criminologia ştiinţă, formare, obiect, scop, funcţii.
2). Metodologia cercetării criminologice bazele teoretice şi izvoarele cercetării criminologice.
3). Metode şi tehnici de cercetare în criminologie.
4). Cauzalitatea în criminologie şi evoluţia metodelor de cercetare.
5). Criminologia preventivă, prevenirea criminalităţii.
6). Criminologia aplicată şi criminologia prin violenţă.
7). Traficul de droguri.
8). Spălarea banilor şi traseele europene ale banilor murdari.
9). Terorismul.
10). Frauda financiară şi frauda bancară internaţională.
11). Criminalitatea afacerilor.


teme referat APE, anul II

Relaţii de muncă şi politica socială în UE, Lect. univ. dr. Monica Gheorghe
Temele de referat mai jos menţionate au caracter orientativ.
Masterandul va alege o singură temă de referat, având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice.
1. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă.
2. Informarea lucrătorilor asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă
3. Munca pe durată determinată şi munca temporară
4. Munca pe fracţiune de normă.
5. Organizarea timpului de muncă.
6. Comitetul european de întreprindere.
7. Protecţia lucrătorilor în cazul insolvenţei angajatorului.
8. Transferul de întreprindere.
9. Norme europene de securitate socială.
10. Influenţa reglementărilor Consiliului Europei asupra legislaţiei interne a muncii.
11. Prestaţiile pentru boală şi maternitate.
12. Pensia şi indemnizaţile de prepensionare.
13. Prestaţiile familiale.
14. Prestaţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
15. Sănătatea şi securitatea lucrătorului.
16. Formarea profesională şi recunoaşterea calificărilor.
17. Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării.
18. Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul salarizării.
19. Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă.
20. Telemunca şi munca la domiciliu.
21. Protecţia tinerilor şi a femeilor în procesul muncii.
Număr de pagini: 6-10.
Referatul trebuie să cuprindă bibliografia utilizată şi citările corespunzătoare în notele de subsol.
Referatele se vor susţine la 8 iunie 2013, ora 11.00, sala 103.
Bibliografie orientativă:
1. A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
2. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012ş
3. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, bucureşti, 2012.
4. L. Dima, Relaţii de muncă şi industriale în Uniunea Europeană, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
5. C.Casian, AM Vlăsceanu, Drept social european, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
6. A. Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
7. N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.
8. N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
9. O. Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
10. C. Gîlcă, Drept social. Principii. Libera circulaţie a lucrătorilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.
11. Codul European al muncii şi securităţii sociale, legislaţie tematică, ediţie îngrijită de Costel Gîlcă, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.


Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 1950
Carta Socială Europeană 1961
Codul european de securitate socială 1964
Convenţia pentru protecţia socială a agricultorilor 1970
Convenţia Europeană a securităţii sociale şi acordul complementar 1972
Convenţia europeană referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant 1972
Directiva Consiliului 80/987/CEE din 20 octombrie 1980 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului.
Directiva Consiliului 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a-şi informa salariaţii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.
Directiva Consiliului 94/33/Ce din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă.
Directiva Consiliului 97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES
Directiva Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective
Directiva Consiliului 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, afaceri sau părţi de întreprinderi sau afaceri
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/88/CE din 4 noiembrie privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/88/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materie de angajare şi de muncă
Directiva 75/117/CEE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului salarizării egale între femei şi bărbaţi
Directiva 92/85/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează
Directiva 99/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru CES, UNICE şi CEEP asupra muncii pe durată determinată
Recomndarea Comisiei din 27 mai 1998-munca la domiciliu
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 care stabileşte un cadru general relativ la informarea şi consultarea lucrătorilor în Comunitatea Europeană
Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului
Directiva Consiliului 94/33/CE din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă

Metodologia cercetării ştiinţifice, Conf. univ. dr. Eugenia Florescu
Tema de referat- Un referat (poate fi chiar lucrarea de disertaţie!) care să respecte condiţiile de formă specificate în suportul de curs (se poate solicita de la secretariat master, pe adresa miha_lunca@yahoo.com)
REFERATUL VA FI PREZENTAT ÎN DATA DE 7.06.2013, ORA 16,00 (sala se va afla de la secretariat în ziua susținerii)

Servicii publice în UE, Asist. univ. dr. Ana Mocanu –Suciu
TEME REFERATE
1. PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI PUBLIC
2. SERVICIUL PUBLIC- NOŢIUNE ÎN DREPTUL ROMÂN, DREPTUL COMPARAT ŞI DREPTUL COMUNITAR
3. RELAŢIILE SERVICIILOR PUBLICE CU SISTEMUL AUTORITĂŢILOR DE STAT
4. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI AUTORITATEA LEGISLATIVĂ
5. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ
6. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE
7. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI CETĂŢENI
8. SERVICIILE PUBLICE CENTRALE
9. CARACTERISTICI ESENŢIALE : NOŢIUNE, CLASIFICARE
10. PREŞEDENŢIA ROMÂNIEI – ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
11. GUVERNUL ROMÂNIEI
12. ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ DE SPECIALITATE
13. SERVICIILE PUBLICE LOCALE
14.SERVICII PUBLICE STATALE PRESTATE LA NIVEL LOCAL
15.NOŢIUNEA DE SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL ; SERVICIUL PUBLIC DE UTILITATE PUBLICĂ
16.SERVICII PUBLICE COMUNITARE
17.SERVICII PUBLICE PRESTATE DE ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE
18. SERVICII PUBLICE COMERCIALE. ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ
19. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ÎN ASIGURAREA PRESTĂRII SERVICIILOR PUBLICE
20.DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC

PRACTICĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ – Asist.univ.dr. ANA MOCANU -SUCIU
TEME REFERATE
1. INTOCMITI UN REFERAT PENTRU TRECEREA UNUI BUN PROPRIETATE PRIVATĂ A ORAŞULUI ÎN PROPRIETATE PUBLICĂ
2. REDACTAŢI UN PROIECT PENTRU O HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL PRIN CARE SE REGLEMENTEAZĂ CONTRAVENŢII, CU DOCUMENTATIA AFERENTĂ
3. ÎNTOCMIŢI UN REFERAT DE EVALUARE A UNUI FUNCŢIONAR PUBLIC
4. ANALIZAŢI CIRCUITUL CERERILOR DEPUSE DE CETĂŢENI ÎNTR-O INSTITUŢIE PUBLICĂ
5. PREZENTAŢI ANALITIC DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU EMITEREA UNEI AUTORIZAŢII DE CONSTRUCŢIE
6. PREZENTAŢI ANALITIC PROCEDURA DE SCOATERE LA CONCURS A UNUI POST DE FUNCŢIE PUBLICĂ
7. ANALIZAŢI PROCEDURA DE COMUNICARE A INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC PERSOANELOR PRIVATE
8. ANALIZAŢI PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE ŞI GESTIONARE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ
9. REDACTAŢI FIŞA POSTULUI FUNCŢIEI DE SECRETAR AL ORAŞULUI. INDICAŢI TEMEIUL LEGAL.
10. REDACTAŢI DOCUMENTAŢIA NECCESARĂ DELEGĂRII UNUI SERVICIU PUBLIC.
Alegeti alta tema, față de primul semestru!! Referatul identinc cu cel din primul semestru se notează cu nota 1!!!

Sisteme constituţionale în UE -optional, Conf. univ. dr. Manuel Guţan
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

DREPTUL ADMINISTRATIV AL BUNURILOR - optional, Prof.univ.dr. NICOLA IORDAN
TEME REFERAT:
1.)Domeniul public-noţiune,regim juridic;
2.)Contractul de concesiune:noţiune,caractere juridice,drepturile şi obligaţiile părţilor;
3.)Exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
4.)Domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

Minimală obligatorie:
1. C.G. Rarincescu, Contenciosul administrativ român, Bucureşti, Ed. Universală Alcalay, 1936.
2. P. Negulescu, Tratat de drept administrativ, vol.I Principii generale, ed.IV, Ed. Institutul de arte grafice E. Marvan, Bucureşti, 1934.
3. E.D.Tarangul,Tratat de drept administrativ,Cernăuţi,1944
4. C.Bîrsan,Drept civil.Drepturile reale principale,Ed.All Beck,2001
5. E.Bălan,Dreptul administrativ al bunurilor,C.H.Beck,Bucureşti,2007
6. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ,Ed III,Bucuresti 2001.
7. V. Vedinaş, Drept administrativ şi instituţii politico-administrative, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
8. I.Alexandru,Administratia publica,teorii,realitati,perspective,Ed.Lumina Lex,Bucuresti,2002
9. Dana A.Tofan,Drept administrativ,Ed.AllBrck,Buc.,2004.
10. I.Nicola,Drept administrativ,Editura ULBS,Sibiu,2007
11. A.Trăilescu,Drept administrativ,Ediţia 3,Editura C.H.Beck,Bucureşti,2008
Complementară:
-

Legi, speţe, modele de contracte, hotărâri, etc, sinteze ale unor lucrări relevante pentru discuţii, etc.
1. Constituţia României, republicată.
2. Legea nr. 219/1998 – privind regimul concesiunilor, abrogată.
3. Legea nr. 213/1998 – privind bunurile proprietatea publică .
4. Legea nr. 18/1991 – legea fondului funciar.
5. Legea nr. 51/2006 – legea serviciilor publice comunitare de utilităţi publice.
6. Legea nr. 230/2006 – privind serviciile de iluminat public.
7. Legea nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ.
8. O.U.G. nr. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
9. O.U.G. nr. 54/2006 – privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.
10. Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 dec.1989
12. Legea nr.287/2009 privind Codul civil
13. Legea nr.107/1996 legea apelor
14. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumetelor istorice
15. Legea nr.85/2003 legea minelor
16. Legea nr.13/2007 legea energiei electrice
Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura
Prof. univ. dr.
Nicola Iordan

Legenda: SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activităţi tutoriale, AA-activităţi aplicative aplicate

Străinii şi emigraţia în UE-opțional , Lect. univ. dr. Adrian Circa
TEME DE REFERAT:
1. Statul străinilor în România.
2. Încadrarea în muncă a străinilor în România.
3. Comentariu al Regulamentului CE nr. 562/2006 privind instituirea unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane terţe.
4. Acordul Schengen.