teme referate Stiinte Penale

Drept executional penal, Prof.univ.dr. MARCEL RUSU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE II, Lect.univ.dr. V. Vidrighin

TEME
1.Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
2.Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 46/2008 (Codul silvic).
3.Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.
4.Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
5.Infracţiuni prevăzute în O.G. nr. 29/1997 (Codul aerian).
6.Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 191/2003 privind regimul transportului naval.
7.Infracţiuni prevăzute în O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
8.Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.
9.Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
10.Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
11. Infracţiuni prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Bibliografie:
1. Sima C-tin, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
2. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Dreptul penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002
3. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziţii penale în legi speciale, vol. I-VII, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
4. Ungureanu A, Ciopraga A. Infracţiuni în legi speciale, Editura Moroşan, 2006
5. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011
6. Hotca Mihai şi Dobrinoiu Maxim, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010
7. Ştefan Popa, Adrian Cucu, Economia subterană şi spălarea banilor, Ed. Expert, Bucureşti, 2000;
8. O. Ţinca, Valentin Mirişan, Infracţiuni referitoare la relaţiile de muncă, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2001;
9. N. Cristuş, Evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010
10. Costică Voicu, Spălarea banilor murdari, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1999;
11. C. Bogdan, Spălarea banilor. Aspecte teoretice şi de practică judiciară, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
12. Florin Sandu, Criminologie, Ed. Alma Mater, Sibiu
13. Gh. Mocuţa, Consideraţii asupra proiectului de lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, Revista Dreptul nr.l 1/1998.
14. E. Rovenţa, Locul şi rolul avocatului în cadrul structurii organizării judecătoreşti, în Dreptul nr. 4/1993
15. F. Baias, Principiile profesiei de avocet în lumina dispoziţiilor Legii nr. 51/1995, în Dreptul nr. 10-11/1995
16. A. Ungureanu, Protecția penală a avocaturii şi a avocatului în exercitarea profesiei sale, în lumina legii Legii nr. 51/1995, în Revista de Drept Penal nr. 3/1996
17. R. Lupaşcu, Unele consideraţii referitoare la infracţiunile prevăzute de art. 33 din Legea nr. 51/1995, în Dreptul nr. 4/1996
18. C. Băbălău, Organul căruia trebuie adresată plângerea prealabilă în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 33 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 51/1995 pentru exercitarea profesiei de avocat, în Dreptul nr. 3/1997
19. I. Deleanu, Cu privire la exercitarea profesiei de avocat în afara barourilor constituite pe temeiul şi în condiţiile Legii nr. 51/1995, în Dreptul nr. 1/2005
20. Ş. Beligrădeanu, Neconstituţionalitatea flagrantă a art. 175 fraza a doua din Statutul profesiei de avocat, publicat la 13 ianuarie 2005, în Dreptul nr. 3/2005
21. I. Măgureanu, Ocrotirea domeniului silvic. Propuneri de lege ferenda, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
22. A. Enciu, Protecţia fondului forestier, în Revista de Drept Penal nr. 3/2005
23. D.C. Turcin, C. Ciurel, C.P. Radu, Gh. Voinea, Noi aspecte referitoare la infracţiunile silvice, în Dreptul nr. 11/2008
24. M. V. Tudoran, Examen critic al art. 120 din Codul silvic, în Dreptul nr. 3/2009
25. N. Conea, Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 103/1996 privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului, în Dreptul nr. 8/1997
26. R. Lupaşcu, Unele probleme în legătură cu infracţiunile prevăzute de Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului, în Dreptul nr. 1/1998
27. A. Ungureanu, Protecţia penală a fondului cinegetic, în Revista de Drept Penal nr. 4/1998
28. V. Nicolcescu, Infracţiunea de braconaj, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
29. V. Nicolcescu, A. M. Nicolcescu, Aspecte teoretice şi practice privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de braconaj, în Dreptul nr. 12/2008
30. A. Ungureanu, Legea privind autorizarea efectuării construcţiilor, în Revista de Drept Penal nr. 4/1997
31. N. Conea, O subliniere în legătură cu infracţiunea prevăzută de art. 21 lit. a din Legea nr. 50/1991, în Dreptul nr. 1/1999
32. S. Almaş, Infracţiunile prevăzute de art. 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
33. A. Ungureanu, Infracţiunile din domeniul asigurării calităţii în construcţii, în Revista de Drept Penal nr. 1/1996
34. N. Conea, Infracţiunile referitoare la calitatea în construcţii şi cele privind autorizarea executării construcţiilor prevăzute de Legea nr. 10/1995, în Dreptul nr. 8/1998
35. C. Sima, Sustragerea de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în Dreptul nr. 10/2002
36. C. L. Popescu, Poliţişti competenţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi regulamentul de aplicare a acesteia aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, în Dreptul nr. 4/2003
37. G. Potrivitu, Al. Sibinovici, Consideraţii privind infracţiunea prevăzută de art. 184 din Codul penal şi cea prevăzută de art. 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. Privire comparativă, în Dreptul nr. 1/2004
38. N. Văduva, Consideraţii referitoare la aplicarea art. 21, art. 82 şi art. 83 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în Dreptul nr. 2/2004
39. G. Salontai, Al. Salontai, Câteva consideraţii în legătură cu aplicarea art. 78 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în Dreptul nr. 7/2005
40. Fl. Cotoi, Părăsirea locului accidentului, în Revista de Drept Penal nr. 4/2006
41. E.A. Mihuţ, O. Musta, Unele consideraţii referitoare la modul de valorificare a analizei toxicologice a alcoolemiei în cazul faptelor incriminate de art. 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, în Dreptul nr. 9/2007
42. Fl. Tohatan, Scurte consideraţii privind infracţiunea prevăzută de art. 91 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2008
43. M. E. Covaciu, Consideraţii asupra încadrării juridice date faptei de vătămare corporală din culpă săvârşită de către persoane având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală, în Dreptul nr. 7/2009
44. V. Nicolcescu, A.M. Nicolcescu, Consideraţii în legătură cu infracţiunea de sustragere de la recoltarea probelor biologice, în Dreptul nr. 9/2009
45. C. Ghigheci, Discuţii referitoare la infracţiunea de părăsire a locului accidentului, în Dreptul nr. 3/2010
46. T. Medeanu, J. Uncheşelu, Refuzul recoltării probelor biologice. Controverse, în Revista de Drept Penal nr. 4/2010
47. I. Pitulescu, Consideraţii referitoare la infracţiunea de spălare a banilor, în Dreptul nr. 8/2002
48. C. Adochiţei, I. Adochiţei, Spălarea banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003
49. I. Lascu, Spălarea banilor. Actualitate. Realitatea social şi incriminare, în Dreptul nr. 6/2003
50. V. Dabu, R. Borza, Infracţiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte normative în materie (I) şi (II), în Revista de Drept Penal nr. 4/2007 şi R.D.P. nr. 2/2008
51. Gh. Dobrican, Obligaţia păstrării secretului profesional de către avocaţi, executorii judecătoreşti şi notarii publici în raport cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, în Dreptul nr. 5/2005
52. D. Ciuncan, A. Niculiţă, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2006
53. M. K. Guiu, Spălarea banilor, în Dreptul nr. 3/2006
54. C. Bogdan, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2007
55. P. Munteanu, Câteva elemente de distincţie între spălarea de bani, tăinuire şi favorizare, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
56. C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor şi infracţiunea de tăinuire, în Revista de Drept Penal nr. 4/2009
57. C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor. Infracţiuni conexe, în Revista de Drept Penal nr. 4/2010
58. S. Tănase, Aspecte introductive de ordin legal şi instituţional referitoare la spălarea banilor în România, în Dreptul nr. 9/2010
59. M. Gorunescu, Ocrotirea mediului prin norme penale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
60. D. Creţu, L. Herghelegiu, Infracţiuni la protecţia mediului. Inconsecvenţe legislative, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
61. D. S. Cherteş, Unele aspect privind protecţia penală a dreptului la mediu sănătos, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
62. E. Tanislav, El. Tanislav, Infracţiuni privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil stabilite prin Legea nr. 182/2000, în Dreptul nr. 5/2001
63. A. Lazăr, Criminalitatea contra patrimoniului cultural naţional, în Dreptul nr. 7/2007
64. A. Lazăr, Investigarea infracţiunilor la regimul de protecţie a Patrimoniului Cultural Naţional, în Dreptul nr. 2/2009
65. I. Lascu, L.C. Lascu, Extinderea incriminării traficului de stupefiante, în Dreptul nr. 12/2000
66. Al. Boroi, N. Neagu, Combaterea traficului şi consumului illicit de droguri, în Revista de Drept Penal nr. 4/2001
67. I. Micuţ, Aspecte teoretice şi practice referitoare la aplicarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului illicit de droguri, în Dreptul nr. 1/2002
68. T. Dima, Consumul illicit de droguri, infracţiune sau contravenţie, în Revista de Drept Penal nr. 3/2002
69. T. Dima, C. Neagu, Precursorii şi traficul illicit de droguri, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003
70. R. Mocanu, Infracţiuni legate de droguri. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007
71. T. Medeanu, Flagrantul în traficul cu droguri, în Revista de Drept Penal nr. 4/2007
72. T. Dima, M.A. Hotca, T.B. McCann, Aspecte de practică judiciară şi de drept penal comparat referitoare la deţinerea de droguri pentru consum propriu, în Dreptul nr. 10/2007
73. I. Gârbuleţ, Traficul şi consumul illicit de droguri. Studiu de legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009

Instituţii de drept penal general aprofundat II, Prof.univ.dr. C.BUTIUC

Temă referat – STUDIU COMPARATIV AL REGLEMENTĂRII CONCURSULUI DE INFRACŢIUNI, RECIDIVEI ŞI PLURALITĂŢII INTERMEDIARE ÎN CODUL PENAL ÎN VIGUARE ŞI ÎN NOUL COD PENAL.

Investigarea fenomenului criminalităţii organizate, Prof.univ.dr. COSTICĂ VOICU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.


METODICA CRIMINALISTICĂ,Lect.univ.dr. Vasile VIDRIGHIN

TEME
1. - Metodologia investigării infracţiunilor de omucidere
2. - Metodologia investigării unor infracţiuni care aduc atingere patrimoniului
3. - Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul afacerilor
4.- Metodologia investigării accidentelor de muncă
5. - Metodologia investigării accidentelor de trafic rutier
6. - Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul traficului de stupefiante
7. - Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul criminalităţii organizate
8.- Metodologia investigării infracţiunilor de corupţie.
9.- Metodologia investigării infracţiunii de ultraj
10.- Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală
11- Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor de furt şi tâlhărie
12- Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor din domeniul criminalităţii informatice
13- Metodologia investigării criminalistice a incendiilor şi exploziilor
14- Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor de înşelăciune
Bibliografie:
1. Mircea Ion - Criminalistica , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
2. Stancu Emilian – Tratat de criminalistică , Ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002; Editia a IV, Ed. Universul juridic, București, 2008; Editia a V, Ed. Universul juridic, București, 2010
3. Suciu Camil – Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
4. Bercheșan Vasile – Metodologia investigării infracţiunilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998
5. Ministerul de Interne, Tratat de metodică criminalistică, Vol I, Editura Carpati , 1994, Craiova, Constantin Aionitoaie, Vasile Berchesan, Ion N. Dumitrascu, Constantin Pletea, Ion-Eugen Sandu, T. Butoi
6. Olteanu Gabriel, Iacob Adrian, Gorunescu Mirela ş.a., Metodologie criminalistică, Academia de Poliţie Al. I. Cuza, Ed. AIT Laboratories S.R.L., 2008
7. Nicolae Văduva, Criminalistica, Tratat de tactic şi metodică, Editura Era, Bucureşti, 2010
8. Lazăr Cârjan, Criminalistica – Tratat, Ed. Pinguin Book, 2005
9. N. Zamfirescu, Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor de omor rămase cu autori necunoscuţi, Ed. Naţional, Bucureşti, 2000
10. Nelu Viorel Cătună, Metodica cercetării infracţiunii de viol, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007
11. Nelu Viorel Cătuna, Criminalistica, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008
12. Revista Criminalistica
13. Revista de Drept penal, Revista Dreptul
14. Jurisprudenţă

Proceduri speciale II, Conf.univ.dr. ION POIANĂ

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

teme referate DJP

Căile de atac, Lect.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Drept internaţional privat. Conflicte de jurisdicţii, Prof.univ. dr. CĂLINA JUGASTRU
Teme referat
1. Legea aplicabila regimului matrimonial si posibilitatea încheierii unor convenţii de alegere a acestei legi .
2.Legea aplicabila divorţului cu elemente de extraneitate. In ambele cazuri se va tine seama ca in U. E. se aplica si o serie de regulamente, important din acest punct de vedere fiind Regulamentul 2201 din 2003, iar in raporturile cu alte state se aplica dispoziţiile Codului civil din 2011.

Drept procesual civil aprofundat II, Lect.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Dreptul afacerilor transfrontaliere, Prof.univ. dr. RADU GEAMĂNU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Instituţii de drept succesoral. Proceduri şi acţiuni, Prof.univ. dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Instituţii judiciare europene, Lect.univ. dr. CLAUDIU BÂRA
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Organizarea profesiei de executor judecătoresc, Lect.univ. dr. CLAUDIU BÂRA
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Proceduri în dreptul familiei, Prof.univ. dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Sisteme judiciare europene, Prof.univ. dr. IOAN LEŞ
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria generală şi izvoarele obligaţiilor. Acţiuni judiciare, Conf.univ. dr. Gh. Comăniţă
Teme referat
1. Acţiunea în simulaţie
2. Acţiunea în rezoluţiune
3. Acţiunea în reziliere
4. Acţiunea pauliana
5. Acţiunea oblică
6. Acţiunile directe.
Bibliografie
– L. Pop, Ionuţ Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile conform noului Cod civil, Ed. Universul Juridic 2012.
– Fl. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod Civil. Comentariu pe articole. Ed. Ch. Bech 2012.
– Fl. Baias, Simulaţia. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă. Ed. Rosetti, Bucureşti 2003.
– G. Boroi, l. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea Noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti 2012
– V. Stoica, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, Ed. ALL, Bucureşti, 1997.
– I. Leş, Tratat de drept procesual civil, Ediţia V-a , Ed. Ch. Beck, 2010.

Teoria probelor în procesul civil, Lect.univ. dr. CLAUDIU BÂRA
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria titlurilor executorii, Lect.univ. dr. CORINA PETICĂ ROMAN
TEME REFERAT
1. EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI.
2.TITLUL EXECUTORIU EUROPEAN.
3.EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR ARBITRALE.
4. TITLURI EXECUTORII EXTRAJUDICIARE.

BIBLOGRAFIE

• Les, Tratat de drept procesual civil, ed.a III-a, Ed.All Beck, Bucuresti, 2005;
• Les, Principii si institutii de drept procesual civil, Ed.Lumina Lex, Bucuresti,1999;
• C.Hamangiu, I.Rosetti Balanescu,Al.Baicoianu, Tratat de drept civil roman, Ed. All Beck, Bucuresti, 1998;
• S.Zilberstein, V.M.Ciobanu, Tratat de executare silita, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,2001;
• M.V.Ciobanu, Tratat teoretic si practic de procedura civila, Ed.National, Bucuresti, 1996;
• V.M.Ciobanu,G.Boroi, M.Nicolae – Modificările aduse codului de procedură civilă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.138/2000 în Dreptul nr.1, 2 şi 4/2001, p. 3 şi urm.;
• S.Zilberstein, V.M.Ciobanu, Drept procesual civil. Executarea silită, vol.I şi II, ediţia a II-revăzută, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
• I.Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura Servo-Sat, Arad, 2000; I.Les, Legislatia executarii silite. Comentarii si explicatii, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2007;
• Delenau, Tratat de procedura civil, vol.III,Ed.Servo-Sat, Arad,2001;
• Curtea de Apel Bucuresti, sectia comerciala, decizia nr.190/1.03.2004 – Bilet la ordin. Opozitie la somatia de executare; Pandrctele Romane, nr.3/2001,p.131-133;
• Curtea de Apel Pitesti,sectia comerciala, decizia nr.546/R /29.11.2005 – Imptumut garantat prin ipoteca. Executare silita, Pandectele Romane nr.6/2005, 123 -127;
• D. Clocotici, Ghe. Ghiorghiu, Contractul de leasing, Revista de Drept comercial nr.1/1997, p.24 – 42;
• C.Stefan,E.Casandra, Drept cambial. Aspecte teoretice si practice. Conditii de forma ale cambiei, Revista de Drept Comercial,nr.3/1999,p.103-109;
• I.Turcu, Legea asupra cambiei si biletului la ordin, Ed.Lumina Lex, Bucuresti, 1994;
• P.V.Patrascanu, Drept comercial – cambia si biletul la ordin, Ed.All, Bucuresti,1994;
• S.Condor Cristea, Consideratii privind avalizarea cambiei, Revista de Drept Comercial,nr.3/1995, p.45-49;
• M.N.Costin, V.Luha, Legea uniforma privind cambia, Revista de Drept Comercial,nr.5/1995, p.36-48;
• R.Economu, Manual practic de drept cambial, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,1996;
• Conventia asupra legii uniforme a cambiei din 7 iunie 1930 de la Geneva;
• M.N.Costin, V.Luha, Caracteristicile structurale ale cambiei, Revista de Drept Comercial,nr.6/1995,p.38-49;
• M.N.Costin , V.Luha, Functiile cambiei, Revista de Drept Comercial nr.3/1995, p.22-34;
• S.Cristea, Mentiuni obligatorii pentru valabilitatea cambiei in Conventia de la Geneva, 1930 si in dreptul roman, Revista de drept comercial nr.10/2003, p.152-161;
• V.Gaina, Contractele de garantare a executarii obligatiilor comerciale, Dreptul 3/1999, p.17-30;
• I.Turcu, Contractul bancar de credit intern, Revista de Drept Comercial nr.1/2000, p.12-26;
• T.C.Medeanu, Biletul la ordin in cadrul relatiilor comerciale normale, Revista de Drept Comercial nr.11/2000, p.103-109;
• S.Cristea, Meniuni obligatorii pentru valabilitatea cambiai in Conventia de la Geneva, 1930 si in dreptul roman, Revista de Drept Comercial nr.10/2003, p.152-161;
• G.C.Frentiu, Caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit bancar incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr.58/1998, aflate in curs de executare si dupa acesata data, Dreptul nr.3/2004, p.156-159;
• A.Fuduli, Probleme teoretice si practice privind investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti, Revista de Drept Comercial nr. 3/2002, p.25-35;
• C.I.Stoica, R.A.Rizoiu, Consideratii teoretice si practice asupra regimului juridic aplicabil garantiilor reale imobiliare in materie comerciala, Revista de Drept Comercial nr.1 si 2/2001, p.67-82;
• V.Partulea, C.Turianu, Garantiile de executare a obligatiilor comerciale, Ed. Scripte, Bucuresti, 1994;
• C.Rosu, Consecintele abrogarii Titlului XIV “Despre gaj” din Codul Comercial prin Legea nr.99/1999, Revista de Drept Comercial nr.10/1999, p.87-88;
• S.David, Unele consideratii introductive privind regimul juridic al garantiilor reale mobiliare II, Revista de Drept Comercial nr.2/2001,p.83-92;
• T.C.Medeanu, Ineficienta garantiilor mobiliare in contractele de imprumut bancar, Revista de Drept Comercial nr.9/2000, p.82-87;
• I.Bacanu, Dreptul de retentie.Valorificare.Neinterventia justitiei, Revista de Drept Comercial nr.9/2000, P.116-141;
• P.Vasilescu, Privire asupra naturii juridice a dreptului de retentie, Studia Universttatis Babes-Bolyai, Iurisprudentia, 2/1993, p.86-87;
• S.Nicolae, Procedura somatiei de plata in lumina O.G.nr.5/2001 si a modificarilor aduse acesteia prin Legea nr.295/2002, Revista de Drept Comercial nr.9/2002,p.3-13;
• D.N.Popa, C.N.Popa, Modificarile aduse in procedura somatiei de plata prin Legea nr.295/2002, Dreptul 9/2002,p14-16;
• M.Voicu, Procedura somatiei de plata in materie comerciala, Revista de Drept Comercial nr.11/2001,p.49;
• M.L.Belu Magdo, Procedura somatiei de plata, Revista de Drept Comercial nr.11/2001,p.22;
• M.Stancu, Procedura somatiei de plata, Revista de Drept Comercial nr.3/2002,p.261;
• C.Leaua, B.Onika-Jarka, D.Petru, Procedura speciala a somatiei de plata, Dreptul nr.1/2002, p.4;
• O.Radulescu, Discutii cu privire la investirea cu formula executorie a actelor autentificate de notarul public care constata o creanta certa si lichida, Dreptul nr.7/1998,p.41-44;
• M.Nicolae, Prescriptia extinctiva, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2004;
• M.Nicolae, Prescriptia dreptului de a cere executarea silita, Pandectele Romane- Supliment 2004, p.226;
• D.P.Sângeorzan, C.N.Popa, Discuţii în legătură cu suspendarea executării silite, Dreptul nr.4/2002, p.96-100;
• B. Diamant, V. Luncean, O problemă în legătură cu suspendarea executării în recurs a hotărârilor în materie comercială, Revista de drept comercial, nr.6/2003, p.71-79;
• O. Căpăţână – Circulaţia transnaţională a sentinţelor arbitrale, Revista de drept comercial nr.12/1997, 1/1998, 2/1998 şi 3/1998;
• O. Căpăţână - Autoritatea de lucru judecat a unor hotărâri arbitrale străine Dreptul nr.1/1995, p.70-72;
• S. Zilberstein, I. Băcanu – Acţiunea în anularea unei hotărâri arbitrale. Natura juridică. Compunerea instanţei Revista de drept comercial nr.1/2000, p. 93-99;
• Gh. Beleiu – Hotărârea arbitrală şi desfiinţarea ei Revista de drept comercial nr.6/1993, p.14-20;
• S. Zilberstein, I. Băcanu – Desfiinţarea hotărârii arbitrale, Dreptul nr.10/1996,p.27-34
• Băcanu – Atribuţiile instanţelor judecătoreşti în domeniul arbitrajului privat, Dreptul nr. 9/1997, p.9-26;
• I.Băcanu – Organizarea arbitrajului ad-hoc de către Camerele de Comerţ şi Industrie ale României, Revista de Drept Comercial nr.3/1991, p.13-33;
• I.Băcanu – Arbitrajul ad-hoc şi arbitrajul instituţional în legislaţia română actuală, Dreptul nr.8/1995, p.4-14;
• Băcanu – Noua reglementare arbitrajului în codul de procedură civilă român, Dreptul nr.1/1994, p. 13-25;
• V.Babiuc, I.Băcanu, G.Furescu – Aspecte noi ale arbitrajului comercial internaţional, Revista de drept comercial nr.10/2002, p. 32;
• Deleanu, S.Deleanu – Desfiinţarea hotărârii arbitrale, Revista de drept comercial nr.2/2001, p.33-41;
• Deleanu, S. Deleanu – Arbitrajul pe baza normelor de drept şi arbitrajul în echitate, Revista de Drept Comercial nr.12/2000, p. 41-56; G. Danaila, Principiile fundamentale ale procedurii arbitrale,Revista de Drept Comercial nr.4/2004, p.4/2004, 150 si urm;
• D.Mazilu, Conventia arbitrala, efectele si natura sa juridica.Practica arbitrala privind clauza compromisorie in contractele de comert international, Revist de Drept Comercial nr.3/2003, p.112-123;
• M.Ionas-Salagean, Conventia arbitrala, Revista de Drept Comercial nr. 3/1999, p.43-54;
• I.Boghez, Recunoasterea si executarea hotararilor arbitrale in diferendele mixte, Revista de Drept Comercial nr.4/2003,p.136-145;
• Boghez, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale în diferendele mixte, Revista de drept comercial nr.4/2003, p.137-147;
• S. Deleanu – Convenţia de arbitraj în cazul grupărilor de societăţi în arbitrajul internaţional Revista de drept comercial….p.84-92;
• C. Luzescu – Independenţa clauzei arbitrale. Alegerea legii aplicabile contractului în instanţa de arbitraj, Revista de Drept Comercial nr.5/1996, p.152-153;
• D. Mazilu – Convenţia arbitrală. Efectele şi natura juridică. Practica arbitrală privind clauza compromisorie în contractele de comerţ internaţional, Revista de Drept Comercial nr.3/2003, p. 113-122;
• G.Dănăilă – Categorii de hotărâri arbitrale, Revista de Drept Comercial nr.6/2002, p.49-70;
• G.Dănăilă – Forma convenţiei arbitrale, Revista de Drept Comercial nr.7-8/2003, p.154 şi urm.;
• G. Dănăilă – Principiile fundamentale ale procedurii arbitrale, Revista de Drept Comercial nr. 4/2004, p.150 şi urm.;
• G. Dănăilă – Procedura arbitrală şi unele proceduri speciale reglementate de codul de procedură civilă, Revista de Drept Comercial nr.10/2005, p.46-57;
• Decizia Curtii Constitutionale nr.922/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.718/22.10.2008;
• Decizia Curtii Constitutionale nr.1.109/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.776/19.11.2008;
• Decizia Curtii Constitutionale nr.1.015/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.772/18.11.2008;
• Decizia Curtii Constitutionale nr.1.111/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.772/18.11.2008;
• Decizia Curtii Constitutionale nr.1.025/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.773/18.11.2008;
• Decizia Curtii Constitutionale nr.1.001/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –nr.774/18.11.2008;
• Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea din 1 decembrie 2005 in cauza Paduraru impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.514/14.06.2006;
• Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea din 10 noiembrie 2005 in cauza Ionescu impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.764/12.11.2008;
• Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea din 17 iunie 2003 in cauza Ruianu impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.1.139/2.12.2004;
• Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea din 12 iulie 2006 in cauza SC Magna Holding SRL impotriva Romaniei, publicata pe site-ul Ministerului Justitie;
• Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea din 20 decembrie 2007 in cauza Kocis impotriva Romaniei, publicata pe site-ul Ministerului Justitiei;
• Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotararea din 20 decembrie 2007 in cauza Iosif si altii impotriva Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I –a, nr.561/24.07.2008;

• Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1348/2000 din 29 mai 2000 privind comunicarea documentelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială între statele membre
• Regulamentulnr.1393/2007 privind comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi de abrogare a Regulamentului nr. 1348/2000, care a intrat în vigoare la 13.11.2008
• Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
• Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001 privitor la cooperarea între instanţelor statelor în obţinerea probelor în cauzele civile sau comerciale

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentul (CE) n° 1347/2000
• Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului european şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind instituirea procedurii europene a somaţiei de plată

Regulamentul nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenă

Directiva nr. 8/2002 din 27.01.2003 asupra îmbunătăţirii accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor reguli minime comune referitoare la ajutorul acordat în astfel de cauze
Convenţia de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (versiunea consolidată)
• Avizul nr.1/03 din 07.02.2006 al Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg privind Competenţa Comunităţii pentru a încheia o nouă convenţie Lugano privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
• Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Reţele Judiciare Europene în materie civilă şi comercială (2001/470/CE)
• Convenţia de la Lugano din 30 octombrie 2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (nu este încă în vigoare)
• Jurisprudenţa CEJ de la Luxemburg în aplicarea Convenţiei de la Lugano din 16 septembrie 1988 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor (România nu este parte)

Convenţia de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, cu menţiunea că se aplică României de la 15.01.2008

Pagina de web a Reţelei judiciare europene în materie civilă şi comercială http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/
• Convenţia de la Lugano din 16 septembrie 1988privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială cu menţiunea că nu se aplică României
• Regulamentul nr. 864/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II) (aplicabil din 11.01.2009)
• Directiva Consiliului 2004/80/EC din 20 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţiunilor

Extrase din legislaţia comunitară accesorie care se va aplica odată cu aderarea României la Uniunea Europeană

• Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2137/1985 din 25 iulie 1985 privind Gruparea Europeană de Interes Economic (GEIE) (Extras art. 1(3), art. 2(1,2), art. 3 (2,d), art. 6, art. 12-15, art. 19, art. 24, art. 32 (3), art. 36-39)

A doua directivă nr. 357/1988 a Consiliului din 22 iunie 1988 de coordonare a dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative privind asigurarea directă alta decât asigurarea de viaţă, de stabilire a dispoziţiilor destinate să faciliteze exercitarea efectivă a libertăţii de a presta servicii şi de modificare a Directivei 73/239/CEE (Extras art. 7, art. 8, art.12, art. 12 bis)

Directiva nr. 592/1989 a Consiliului din 13 noiembrie 1989 de coordonare a reglementărilor referitoare la operaţiunile cu informaţii privilegiate (Extras art. 2, art. 5, art. 8)

A treia Directivă nr. 232/1990 a Consiliului din 14 mai 1990 privind armonizarea legislaţia statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Extras Preambul şi art. 1-7)

Directiva nr. 13/1993 din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (Extras art. 6 (1,2), şi anexele 1,2)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/1994 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (Extras Preambul, art. 1,5,16,20,21,86, 90, 91-105)

Directiva nr. 47/1994 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind protecţia cumpărătorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale contractelor privind cumpărarea dreptului de folosinţă a bunurilor imobile în regim de indiviziune (Extras art. 9)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2271/1996 din 22 noiembrie 1996 privind protejarea contra efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislaţii adoptate de către o terţă ţară, precum şi a acţiunilor bazate pe ea sau care decurg din aceasta (Extras Preambul, art. 1-12, anexe)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 7/1997 din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor în materie de contracte la distanţă (Extras art. 12)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 26/1998 din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Extras art. 1,2)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 27/1998 din 19 mai 1998 privind acţiunile în încetare în materie de protecţie a intereselor consumatorilor (Extras Preambul, art. 1-5, anexe)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 44/1999 din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe (Extras art. 7)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 31/2000 din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă (directiva privind comerţul electronic) (Extras art. 1-3, Anexa care derogă de la art. 3)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 35/2000 din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii la plată în tranzacţiile comerciale (Extras Preambul, art. 1, art. 2, art. 5)

Decizia 539/2001 a Consiliului din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenţiei pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional (Convenţia de la Montréal) (Extras Preambul, art. 1 şi art. 2)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE) (Extras-Preambul alineatele: 4,5,7,9,12,15,16,23-25; art. 3, art. 7, art. 8 (1,14,16), art. 9, art. 10, art. 13, art. 15, art. 24-26, art. 63, art. 64)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 6/2002 din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele comunitare (Extras Preambul, art. 1 (1-3), art. 27 (1-4), art. 31 (1,2,3), art. 33 (1,2,3,4), art. 79 (1,2,3,4), art. 82 (1-5), art. 87, art. 88 (1-3), art. 90, art. 91 (1-3))

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 47/2002 din 6 iunie 2002 privind acordurile de garanţie financiară (Extras Preambul (extras alineatele 1-4, 6-8, 10-12, 15-17, 19, 22), art. 1, art. 2 (literele a,b,c,e,h) şi art. 9)

Decizia Consiliului nr. 762/2002 din 19 septembrie 2002 de autorizare a statelor membre, în interesul Comunităţii, să semneze, să ratifice sau să adere la Convenţia internaţională privind răspunderea civilă pentru prejudicii datorate poluării cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei (Convenţia hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei) (Extras Preambul (alineatele 1-10), art. 1-5, Extras Convenţie: art. 9, 10 (1,2))

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 83/2002 din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea directă de viaţă (Extras art. 2(1,1), 10(1), 32 (1-5))

Decizia Consiliului nr. 971/2002 din 18 noiembrie 2002 de autorizare a statelor membre în vederea ratificării sau aderării, în interesul Comunităţii, la convenţia internaţională diun 1996 privind răspunderea şi despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanţelor periculoase şi nocive (Convenţia HNS) (Extras Preambul, art. 1-5, Extras Convenţie: art. 38, art. 39, art. 40 (1-3))

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii cooperative europene (SCE) (Extras Preambul: alineatele 3, 6, 13, 16,17,18; art. 1 (1), art. 2 (1,2), art. 4 (6), art. 5 (2,3), art. 6, art. 7 (1,7-16), art. 8, art. 9 (1), art. 11 (1,5), art. 12 (1,2), art. 17, art. 18 (1), art. 20 (1), art. 28, art. 29, art. 30 (1-4), art. 51 (1), art. 73 (1))

Directiva nr. 2004/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ofertele publice de cumpărare (Extras art. 1 (1,2,3))

Consiliul Europei

• Convenţia europeană în domeniul informării asupra dreptului străin, Londra, 7.06.1968, şi protocolul adiţional la aceată convenţie, ratificate prin H.G. nr. 153/1991, publicată în M.Of. nr. 62 bis/26.03.1991
• Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20.05.1980, la care România a aderat prin Legea nr. 216/2003, publicată în M.Of. nr. 367/29.05.2003
• Statele părţi la Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor
• Raportul explicativ al Convenţiei europene asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, Luxembourg, 20.05.1980
• Acordul General privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, Paris 2.09.1994, Protocol nr. 1, Strasbourg, 6.11.1952; Protocolul nr. 2, Paris, 15.12.1956; Protocolul nr. 4, Paris, 16.12.1961; Protocolul nr. 5, Strasbourg 18.06.1990; ratificate de România prin Legea nr. 43/1994, şi Protocolul nr. 6, Strasbourg 5.03.1996, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1999
• Statele părţi la Acordul General privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, Paris, 2.09.1994 şi la Protocoale nr. 1, 2, 4, 5 şi 6
• Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003, ratificată prin Legea nr.87 din 03.04.2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.257 din 17.04.2007(în vigoare de la data de 01.11.2007)
Raportul explicativ al Convenţiei de la Strasbourg asupra relaţiilor personale privind copiii
Lista statelor membre la Convenţia de la Strasbourg asupra relaţiilor personale privind copiii: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=192&CM=8&DF=11/29/2007&CL=ENG
Convenţia Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, adoptată, la Strasbourg la 24 noiembrie 1983, ratificată prin Legea 304/2005
Ø Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 215/2003
Ø Convenţia privind procedura civilă, încheiată la Haga la 1 martie 1954, la care România a aderat prin Decretul nr. 81/1971
Ø Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, New York, 10 iunie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 186/1961 Ø
Conventia europeană de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva, la 21 aprilie 1961, ratificată prin Decretul nr. 281/1963 Ø
Conventia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 62/1975* În relaţia dintre România şi statele care sunt parte la convenţiile multilaterale în materia recunoaşterii şi executării sentinţelor arbitrale, dar cu care au fost încheiate şi tratate/convenţii bilaterale în domeniul asistenţei judiciare în materie civilă sau comercială, transmiterea cererilor de recunoaştere şi executare se efectuează:
- fie în baza Convenţiei Naţiunilor Unite de la New York din 1958, fie în baza Convenţiei europene de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva, la 21 aprilie 1961
- fie în baza convenţiei/tratatului bilateral (în funcţie de opţiunea statului – parte), dar cu respectarea întocmai a procedurii prevăzute de convenţia/tratatul respectiv.

Hotărârile pronunţate în baza Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965, sunt de plin drept recunoscute şi executate (suprimarea procedurii de exequatur).

După aderarea la UE, procedura prealabilă a exequaturului a fost suprimată în relaţia cu statele membre ale UE (cu excepţia Danemarcei: Austria, Belgia, Marea Britanie, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria), în aplicarea următoarelor regulamente comunitare:
1) Regulamentul nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor in materia familială şi responsabilităţii părinteşti numai pentru hotărârile judecătoreşti în materia exercitării dreptului de vizită (art. 41 alin. 1) şi înapoierii minorului (art. 42 alin. 1)
2) Regulamentul nr. 805/2004 privind stabilirea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate
3) Regulamentul nr. 1896/2006 privind instituirea procedurii europene a somaţiei de plată


După aderarea la UE, România va aplica Regulamentul nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor in materia familială şi responsabilităţii părinteşti cu statele membre UE (cu excepţia Danemarcei): Austria, Belgia, Marea Britanie, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
Anexa Regulamentului cuprinde mai multe formulare tip de cereri care se vor transmite în aplicarea acestui Regulament. Calea de transmitere şi adresa organului primitor se determină cu ajutorul atlasului judiciar: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
După 01.01.2008 statele membre aplica Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materia obligaţiilor de întreţinere
Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961: Art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare (Legea nr. 121/2005):
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1348/2000 din 29 mai 2000 privind comunicarea documentelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială între statele membre

Regulamentulnr.1393/2007 privind comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi de abrogare a Regulamentului nr. 1348/2000, în vigoare la 13.11.2008

Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001 privitor la cooperarea între instanţelor statelor în obţinerea probelor în cauzele civile sau comerciale

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentul (CE) n° 1347/2000
Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului european şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind instituirea procedurii europene a somaţiei de plată

Regulamentul nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenă

Directiva nr. 8/2002 din 27.01.2003 asupra îmbunătăţirii accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor reguli minime comune referitoare la ajutorul acordat în astfel de cauze

Convenţia de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (versiunea consolidată)
Avizul nr.1/03 din 07.02.2006 al Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg privind Competenţa Comunităţii pentru a încheia o nouă convenţie Lugano privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială
Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Reţele Judiciare Europene în materie civilă şi comercială (2001/470/CE)
Convenţia de la Lugano din 30 octombrie 2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (nu este încă în vigoare)
Jurisprudenţa CEJ de la Luxemburg în aplicarea Convenţiei de la Lugano din 16 septembrie 1988 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor (România nu este parte)

Convenţia de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, cu menţiunea că se aplică României de la 15.01.2008

Pagina de web a Reţelei judiciare europene în materie civilă şi comercială http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/

Convenţia de la Lugano din 16 septembrie 1988privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială cu menţiunea că nu se aplică României
Regulamentul nr. 864/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II) (aplicabil din 11.01.2009)
Directiva Consiliului 2004/80/EC din 20 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţiunilor

Extrase din legislaţia comunitară accesorie care se aplica de la aderarea României la Uniunea Europeană

• Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2137/1985 din 25 iulie 1985 privind Gruparea Europeană de Interes Economic (GEIE) (Extras art. 1(3), art. 2(1,2), art. 3 (2,d), art. 6, art. 12-15, art. 19, art. 24, art. 32 (3), art. 36-39)

A doua directivă nr. 357/1988 a Consiliului din 22 iunie 1988 de coordonare a dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative privind asigurarea directă alta decât asigurarea de viaţă, de stabilire a dispoziţiilor destinate să faciliteze exercitarea efectivă a libertăţii de a presta servicii şi de modificare a Directivei 73/239/CEE (Extras art. 7, art. 8, art.12, art. 12 bis)

Directiva nr. 592/1989 a Consiliului din 13 noiembrie 1989 de coordonare a reglementărilor referitoare la operaţiunile cu informaţii privilegiate (Extras art. 2, art. 5, art. 8)

A treia Directivă nr. 232/1990 a Consiliului din 14 mai 1990 privind armonizarea legislaţia statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Extras Preambul şi art. 1-7)

Directiva nr. 314/1990 a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite (privind călătoriile, concediile şi circuitele în regim forfetar) (Extras Preambul, art. 1-7)

• Directiva nr. 7/1993 din 15 martie 1993 privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilicit teritoriul unui stat membru (Extras art. 1-12, 15)

Directiva nr. 13/1993 din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (Extras art. 6 (1,2), şi anexele 1,2)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/1994 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (Extras Preambul, art. 1,5,16,20,21,86, 90, 91-105)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2100/1994 din 27 iulie 1994 de instituire a unui regim de protecţie comunitară a soiurilor de plante (Extras 1,2, 24, 86, 91, 101, 102, 106)

Directiva nr. 47/1994 a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind protecţia cumpărătorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale contractelor privind cumpărarea dreptului de folosinţă a bunurilor imobile în regim de indiviziune (Extras art. 9)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2271/1996 din 22 noiembrie 1996 privind protejarea contra efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislaţii adoptate de către o terţă ţară, precum şi a acţiunilor bazate pe ea sau care decurg din aceasta (Extras Preambul, art. 1-12, anexe)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 7/1997 din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor în materie de contracte la distanţă (Extras art. 12)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 26/1998 din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Extras art. 1,2)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 27/1998 din 19 mai 1998 privind acţiunile în încetare în materie de protecţie a intereselor consumatorilor (Extras Preambul, art. 1-5, anexe)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 44/1999 din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe (Extras art. 7)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 31/2000 din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă (directiva privind comerţul electronic) (Extras art. 1-3, Anexa care derogă de la art. 3)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 35/2000 din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii la plată în tranzacţiile comerciale (Extras Preambul, art. 1, art. 2, art. 5)

Decizia 539/2001 a Consiliului din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenţiei pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional (Convenţia de la Montréal) (Extras Preambul, art. 1 şi art. 2)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE) (Extras-Preambul alineatele: 4,5,7,9,12,15,16,23-25; art. 3, art. 7, art. 8 (1,14,16), art. 9, art. 10, art. 13, art. 15, art. 24-26, art. 63, art. 64)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 6/2002 din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele comunitare (Extras Preambul, art. 1 (1-3), art. 27 (1-4), art. 31 (1,2,3), art. 33 (1,2,3,4), art. 79 (1,2,3,4), art. 82 (1-5), art. 87, art. 88 (1-3), art. 90, art. 91 (1-3))

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 47/2002 din 6 iunie 2002 privind acordurile de garanţie financiară (Extras Preambul (extras alineatele 1-4, 6-8, 10-12, 15-17, 19, 22), art. 1, art. 2 (literele a,b,c,e,h) şi art. 9)

Decizia Consiliului nr. 762/2002 din 19 septembrie 2002 de autorizare a statelor membre, în interesul Comunităţii, să semneze, să ratifice sau să adere la Convenţia internaţională privind răspunderea civilă pentru prejudicii datorate poluării cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei (Convenţia hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei) (Extras Preambul (alineatele 1-10), art. 1-5, Extras Convenţie: art. 9, 10 (1,2))

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 83/2002 din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea directă de viaţă (Extras art. 2(1,1), 10(1), 32 (1-5))

Decizia Consiliului nr. 971/2002 din 18 noiembrie 2002 de autorizare a statelor membre în vederea ratificării sau aderării, în interesul Comunităţii, la convenţia internaţională diun 1996 privind răspunderea şi despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanţelor periculoase şi nocive (Convenţia HNS) (Extras Preambul, art. 1-5, Extras Convenţie: art. 38, art. 39, art. 40 (1-3))

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii cooperative europene (SCE) (Extras Preambul: alineatele 3, 6, 13, 16,17,18; art. 1 (1), art. 2 (1,2), art. 4 (6), art. 5 (2,3), art. 6, art. 7 (1,7-16), art. 8, art. 9 (1), art. 11 (1,5), art. 12 (1,2), art. 17, art. 18 (1), art. 20 (1), art. 28, art. 29, art. 30 (1-4), art. 51 (1), art. 73 (1))

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (Extras art. 3)

Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare a transportatorilor şi operatorilor aerieni (art. 2(1,2,3,4))

Directiva nr. 2004/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ofertele publice de cumpărare (Extras art. 1 (1,2,3))

Consiliul Europei

• Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20.05.1980, la care România a aderat prin Legea nr. 216/2003, publicată în M.Of. nr. 367/29.05.2003
• Statele părţi la Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor
• Raportul explicativ al Convenţiei europene asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, Luxembourg, 20.05.1980
• Acordul General privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, Paris 2.09.1994, Protocol nr. 1, Strasbourg, 6.11.1952; Protocolul nr. 2, Paris, 15.12.1956; Protocolul nr. 4, Paris, 16.12.1961; Protocolul nr. 5, Strasbourg 18.06.1990; ratificate de România prin Legea nr. 43/1994, şi Protocolul nr. 6, Strasbourg 5.03.1996, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1999
• Statele părţi la Acordul General privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, Paris, 2.09.1994 şi la Protocoale nr. 1, 2, 4, 5 şi 6
• Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15.05.2003, ratificată prin Legea nr.87 din 03.04.2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.257 din 17.04.2007(în vigoare de la data de 01.11.2007)


teme referate Drept European

COOPERARE POLIŢIENESCĂ ŞI JUDICIARĂ ÎN U.E.- Conf.univ.dr. N. ŞUTEU

Temă referat
1.Cooperare poliţienească ţi vamală la frontierele interne şi externe ale UE.
2.Istoria cooperării poliţieneşti internaţionale.
3.Cooperarea poliţienească în UE.
4.Cooperarea judiciară versus cooperarea poliţienească.
5.Oficiul European de Poliţie – Europol.
6.Cooperarea Schengen.
7.Frontex- Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States).
8.Colegiul European de Poliţie – CEPOL
9.Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale – INTERPOL ( O.I.P.C. – INTERPOL).
10.Organizarea şi competenţele Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională.
11.Biroul Naţional Interpol.
12.Punctul Naţional Focal.
13.Mandatul european de arestare.
14.Mandatul european de obţinere a probelor.
15.Îngheţarea activelor şi a probelor.
16.Hotărârile de confiscare.
17.Schimbul de informaţii privind condamnările / cazierul judiciar .
18.Decizii privind supravegherea neprivativă de libertate a măsurilor premergătoare judecării.
19.Recunoaşterea reciprocă şi executarea condamnărilor, cu şi fără privare de libertate.
Bibliografie
- Centrul ce cooperare internaţională al M.A.I. , Canale de cooperare poliţienească.
- Gh. Stoica, C-tin Cristian Cătuţi, Cooperarea poliţienească internaţională în România, Ed. Regina din Arcadia, Bucureşti, 2006.
- www.cultura.mai.gov.ro
- www.europol.europa.eu
- www.interpol.int
- www.just.ro
- www.mai.gov.ro

Drept judiciar european, Prof. univ. dr. Ioan Leş

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Dreptul european al drepturilor omului, Prof. univ. dr. Bianca Guţan

Tematică referate:
1. Dreptul la viaţă în practica CEDO
2. Dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentelor inumane şi degradante, în practica CEDO
3. Libertatea gândirii, conştiinţei şi a religiei, în practica CEDO
4. Libertatea de exprimare, în practica CEDO
5. Dreptul de proprietate privată, în practica CEDO
6. Dreptul la un proces echitabil, în practica CEDO
7. Condiţiile de admisibilitate a unei cereri la CEDO
8. Principiile sistemului Convenţiei europene a drepturilor omului
9. Protecţia drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene. Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona
10. Protecţia drepturilor omului în cadrul OSCE
11. Orice altă temă, care se încadrează în tematica generală a cursului, la propunerea studentului şi cu acceptul prealabil al cadrului didactic.
Bibliografie minimală:
a. Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Vol. 1 şi 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005-2006
b. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Ediţia a doua, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
c. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Ediţia a treia, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
d. Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008
e. Bianca Selejan-Guţan, Horaţiu Rusu, Hotărârile CEDO împotriva României (1998-2006), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
f. Noua Revistă Română de Drepturile Omului
şi orice altă bibliografie relevantă în domeniu (articole din revistele de specialitate, Internet etc.)

Dreptul european al pieţei comune, Prof. univ. dr. Radu Geamănu

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Dreptul european si compararea juridica, Conf. univ. dr. Manuel Guţan

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Influenţa CEDO asupra drepturilor reale, Lect. univ. dr. Cornelia Munteanu

Tema referat - Dreptul de proprietate în Convenţia europeană a drepturilor omului

Metodologia cercetării ştiinţifice, Prof. univ. dr. Călina Jugastru

Tema Referat - UN REFERAT PE ORICE TEMA DIN DREPT, DAR CU RESPECTAREA ETAPELOR INDICATE IN METODOLOGIA CERCETARII.

Probleme ale unificării dreptului în UE, Conf. univ. dr. Manuel Guţan

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Resursele financiare ale UE, Conf. univ. dr. Cristina Oneţ

Temă referat: la alegere dintre Bugetul UE şi Curtea de Conturi a UE
Bibliografie

1. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş - Dreptul Finanţelor Publice Vol. I, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.
2. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş - Dreptul Fiscal, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.
3. Cristina Oneţ - Dreptul Finanţelor Publice, Parte generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
4. Emil Bălan – Drept Financiar, Ediţia 3-a, Ed. All- Back, 2004.
5. Dr. Radu Bufanu şi colectivul – Tratat de Drept Fiscal, Parte generală, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
6. Doina Petică Roman – Dreptul Finanţelor Publice, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2007.
7. Mircea Ştefan Minea – Drept Fiscal Comunitar şi construcţia europeană în S.U.B B nr. 1/2003.
8. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş - Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosseti, 2006.
9. Dan Drosu Şaguna, Dan Şova –Drept financiar Public, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2005.
10. Prof.univ.dr. Augustin Fuerea – Manualul U.E., Ed. 3-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
11. Theodor Stolojan şi Tartacan Raluca – Integrarea şi politica fiscală europeană, Ed. Infomarket, Braşov, 2002.
12. Văcărel Iulian şi colaboratorii – Finanţele Publice , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

Principii de drept privat european, Lect. univ. dr. Adrian Circa
TEME REFERAT
1. Comentariu al Regulamentului CE nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

2. Comentariu al Regulamentului CE nr. 864/2007 privind conflictele de legi în materie necontractuală (Roma II) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

3. Comentariu al Regulamentului CE nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Bruxelles I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

4. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

5. Comentariu al Regulamentului CE nr. 805/2004 privind creare unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

6. Comentariu al Regulamentului CE nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

7. Comentariu al Regulamentului CE nr. 4/2009 privind obligaţiile de întreţinere.

8. Comentariu al Regulamentului CE nr. 861/2007 cu privire la procedura micilor litigii.

Statutul străinilor in România, Lect. univ. dr. Adrian Circa

TEME DE REFERAT:
1. Statul străinilor în România.
2. Încadrarea în muncă a străinilor în România.
3. Comentariu al Regulamentului CE nr. 562/2006 privind instituirea unui mCod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane terţe.
4. Acordul Schengen.


teme referate IDPR

Aspecte noi teoretice şi practice referitoare la principalele contracte civile, Prof.univ.dr. AL. BACACI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Clauzele asiguratorii în contractele de comerţ internaţional, Prof.univ.dr. RADU GEAMĂNU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Dezmembrămintele dreptului de proprietate şi acţiunea în revendicare, Lect.univ.dr. C. MUNTEANU

Tema referat- Dreptul de servitute în Noul Cod civil

Faptele de concurenţă neloială şi practicile restrictive de concurenţă, Conf.univ.dr. E. FLORESCU

Se contacteaza prof. pe mail – eugenia.florescu@gmail.com

Modurile de dobândire a drepturilor de proprietate, Lect.univ.dr. C. MUNTEANU

Tema referat - Accesiunea imobiliară artificială în Noul Cod civil

Proceduri civile speciale, Lect.univ.dr. C. BÂRA

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Protecţia copilului în lumina legislaţiei interne şi internaţionale, Lect.univ.dr. C. HAGEANU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Regimurile matrimoniale, Prof.univ.dr. AL. BACACI

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Aspecte actuale ale răspunderii civile, Prof.univ.dr. CĂLINA JUGASTRU

TEME DE REFERAT:
1. Tipuri de răspundere civilă (cum ar fi: răspunderea civilă delictuală, răspudererea civilă contractuală; răspunderea pentru fapta proprie; răspunderea pentru fapta altuia: răspunderea minorului şi celui pus sub interdicţie; răspunderea comitenţilor pentru prepuşi; răspunderea pentru prejudiciul cauzat de anumale sau de lucruri).
2. Repere prejudiciului în cadrul răspunderiii civile delictuale.

Dreptul de autor, Lect.univ.dr. ADRIAN CIRCA

TEME DE REFERAT:
1. Protecţia internaţională a dreptului de autor.
2. Bunurile incorporale.
3. Organismele de gestiune colectivă.

Organizarea şi conducerea cadastrului în România

TEME DE REFERAT:

1. Certificatul de urbanism.
2. Documentele tehnice ale cadastrului.
3. Comasarea terenurilor.
4. Procedura de înscriere în cartea funciară.

Persoana fizică şi juridică în dreptul internaţional privat, Prof.univ.dr. CĂLINA JUGASTRU

TEME REFERAT
1. Căsătoria şi divorţul în dreptul internaţional privat.
2. Statutul persoanei juridice în dreptul internaţional privat.
3. Adopţia internaţională.


teme referate APE, anul I

Fiscalitatea în UE, Conf.univ.dr. CRISTINA ONEŢ

Tema referat: Sistemul fiscal al unui stat membru al UE
Bibliografie:
1. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş – Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosetti, 2006
2. Cristina Oneţ – Dreptul finanţelor publice, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2005
3. Codul fiscal
4. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş – Dreptul finaţelor publice, vol. II, Ed. Sfera Juridică, Cluj Napoca, 2006
5. Dan Drosu Şaguna, Dan Sova – Drept financiar public, Ed. All beck, Bucureşti, 2005
6. Mircea Ştefan Minea – Drept Fiscal Comunitar şi construcţia europeană în S.U.B B nr. 1/2003.


Protecţia europeană a drepturilor omului, Prof.univ. dr. BIANCA GUŢAN

Tematică referate:
1. Dreptul la viaţă în practica CEDO
2. Dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentelor inumane şi degradante, în practica CEDO
3. Libertatea gândirii, conştiinţei şi a religiei, în practica CEDO
4. Libertatea de exprimare, în practica CEDO
5. Dreptul de proprietate privată, în practica CEDO
6. Dreptul la un proces echitabil, în practica CEDO
7. Condiţiile de admisibilitate a unei cereri la CEDO
8. Principiile sistemului Convenţiei europene a drepturilor omului
9. Protecţia drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene. Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona
10. Protecţia drepturilor omului în cadrul OSCE
11. Orice altă temă, care se încadrează în tematica generală a cursului, la propunerea studentului şi cu acceptul prealabil al cadrului didactic.
Bibliografie minimală:
a. Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Vol. 1 şi 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005-2006
b. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Ediţia a doua, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
c. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Ediţia a treia, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
d. Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008
e. Bianca Selejan-Guţan, Horaţiu Rusu, Hotărârile CEDO împotriva României (1998-2006), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
f. Noua Revistă Română de Drepturile Omului
şi orice altă bibliografie relevantă în domeniu (articole din revistele de specialitate, Internet etc.)

Resursele financiare ale Uniunii Europene, Conf.univ. dr. CRISTINA ONEŢ

Temă referat: la alegere dintre Bugetul UE şi Curtea de Conturi a UE
Bibliografie

1. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş - Dreptul Finanţelor Publice Vol. I, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.
2. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş - Dreptul Fiscal, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca 2006.
3. Cristina Oneţ - Dreptul Finanţelor Publice, Parte generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
4. Emil Bălan – Drept Financiar, Ediţia 3-a, Ed. All- Back, 2004.
5. Dr. Radu Bufanu şi colectivul – Tratat de Drept Fiscal, Parte generală, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
6. Doina Petică Roman – Dreptul Finanţelor Publice, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2007.
7. Mircea Ştefan Minea – Drept Fiscal Comunitar şi construcţia europeană în S.U.B B nr. 1/2003.
8. Mircea Ştefan Minea şi Cosmin Costaş - Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosseti, 2006.
9. Dan Drosu Şaguna, Dan Şova –Drept financiar Public, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2005.
10. Prof.univ.dr. Augustin Fuerea – Manualul U.E., Ed. 3-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
11. Theodor Stolojan şi Tartacan Raluca – Integrarea şi politica fiscală europeană, Ed. Infomarket, Braşov, 2002.
12. Văcărel Iulian şi colaboratorii – Finanţele Publice , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

Sisteme judiciare europene, Prof.univ. dr. Ioan Leş

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Tradiţii statale şi juridice în Europa, Conf.univ.dr. MANUEL GUŢAN

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină


Drept european II,Conf. univ. dr. Daiana Vesmaș
TEMATICA PENTRU REFERATE:
1. Principiile generale ale sistemului instituţional comunitar european
2. Principii constituţionale ale Uniunii Europene
3. Partidele politice din Europa şi partidele europene
4. Instituţiile de decizie ale Comunităţii şi Uniunii Europen
5. Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene
6. Comisia Europeană şi rolul său în cadrul sistemului instituţional comunitar european
7. Parlamentul European şi evoluţia rolului său instituţional
8. Curtea Europeană de Justiţie – Instanţă de judecată supranaţională
9. Acţiunile în faţa Curţii Europene de Justiţie
10. Procedurile în faţa Curţii Europene de Justiţie
11. Rolul jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în evoluţia şi dezvoltarea dreptului comunitar european
12. Curtea Europeană de Conturi şi bugetul comunitar
13. Banca Centrală Europeană
14. Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor
15. Mediatorul European şi Responsabilul European pentru Protecţia Datelor
16. Tribunalul Funcţiei Publice
17. Agenţiile şi institutele comunitare
18. Europol şi Eurojust
19. Romania şi Uniunea Europeană - De la acordurile bilaterale la statutul de membru cu drepturi depline. Statutul actual al Romaniei in UE
20. Avantajele si dezavantajele integrarii Romaniei ]n UE

Notă: Tematica de mai sus are un caracter orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.

Bibliografie utilă:

1. Dana Victoria Savu, Integrarea Europeană – dimensiuni şi perspective, Edit. Oscar Print,
Bucureşti, 1996
2. Andrei Marga, Filosofia Unificării Europene, Ediţia a II-a, Biblioteca Apostrof, Cluj-
Napoca, 1997
3. Charles Zorgbibe, Construcţia Europeană – Trecut, Prezent, Viitor, Edit. Trei, Bucureşti,
1998
4. Corina Leicu, Drept comunitar, Edit.Lumina Lex, Bucureşti, 1998
5. Mihaela Luţaş, Integrarea Economică Europeană, Edit. Economică, Bucureşti, 1999
6. Nicolae Sută, Integrarea Economică Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999
7. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar european, Edit. Actami,
Bucureşti, 1999
8. Daniel Seiler, Partidele politice din Europa, Edit. Institutul European, Bucureşti, 1999
9. Octavian Manolache, Justiţia comunitară, Edit. All Beck, Bucureşti, 1999
10. Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Edit. Teora, Bucureşti, 2001
11. Nicoleta Diaconu, Sistemul Instituţional al Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
12. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
13. Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2001
14. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Edit. Actami, Bucureşti, 2001
15. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001
16. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,
Bucureşti, 2001
17. Graham W. Giles, Administrarea Justiţiei în Comunitate, Standarde şi reglementări
internaţionale, Edit. Expert, 2001
18. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002
19. Daniel Dăianu, România şi Uniunea Europeană - Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere
economică, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
20. Fabian Gyula, Curtea de Justiţie Europeană, Instanţă de Judecată Supranaţională, Edit.
Rosetti, Bucureşti, 2002
21. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
22.Cornelia Lefter, Fundamente ale dreptului comunitar instituţional, Edit. Economică,
Bucureşti, 2003
23. Augustin Fuerea, Drept comunitar european.Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,
2003
24. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente juridice
fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
25. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003
26. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura
GrafNet, Oradea, 2004
27. Dumitru Mazilu, Integrarea Europeană – Drept Comunitar şi Instituţii Europene, Edit.
Lumina Lex, Bucureşti, 2004
28. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
29. Marin Voicu, Jurisprudenţa comunitară, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
30. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005
31. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck,
Bucureşti, 2005
32. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti, 2005
33. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Economic la Politic, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2005
34. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Naţional la Federal, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2005
35. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, Edit.
All Beck, Bucureşti, 2005
36. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
37. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE Politicile Extinderii, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2006
38. Luciana Ghica, România şi Uniunea Europeană, Edit. Meronia, Bucureşti, 2006
39. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006
40. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006
41. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
42. Jeremy Rifkin, Visul European. Despre cum, pe tăcute, Europa va pune în umbră „visul
american”, Edit.Polirom, Iaşi, 2007
43. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007
44. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,
Bucureşti, 2997
45. Sergiu Deleanu, Gyula Fabian, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, Curtea de Justiţie
Europeană – Hotărâri comentate, Edit. Wolters Kluwers Romania, Bucureşti, 2007
46. Cristian Popa, Justiţia Europeană – Dimensiuni, repere, perspective, Edit. Concordia, Arad,
2007
47. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,
Bucureşti, 2007
48. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2007

Recomandare: Pentru temele cu caracter strict instituţional, recomandăm utilizarea
bibliografiei mai recente de anul 2004.

Adrese utile din Internet:

www. europa.eu.int
www. inforeuropa.ro
www. mie.ro
www.uniuneaeuropeana.go.ro
www. ecb.int
www. eib.org
www. esc.eu.int
www. cor.eu.int
www.ue.eu.int
www.curia.eu.int
www. eurojust.eu.int
www.europol .eu.int
www. euro-ombudsman.eu.int
www. europarl.eu.int
www. edps.eu.int
www. cordis.lu
www. bookshop.eu.int
www. eurobserver.com
www. euractiv.ro
www. ier.ro
www. mae.ro
www. roumisue.org
www. euro-info.ccir.ro
www. bibnat.ro
www. bcub.ro

Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:

a. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
b. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
c. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
d. Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand
e. Intinderea referatului va fi de 6-15 pagini
f. Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
g. Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)


Contracte administrative şi parteneriatul public- privat, Prof.univ.dr. NICOLA IORDAN

TEME REFERAT
1.) Regimul juridic aplicabil contractelor administrative;
2.) Regimul juridic aplicabil domeniului public
3.) Contractul de concesiune
4.) Natura juridică a contractelor de achiziții publice
5.) Tipologia contractelor de achiziție publică
6.) Contractele de achiziție publică-proceduri de selecție a ofertanților.

teme referate APE, anul II

DREPTUL ADMINISTRATIV AL BUNURILOR, Prof.univ.dr. NICOLA IORDAN

TEME REFERAT:
1.)Domeniul public-noţiune,regim juridic;
2.)Contractul de concesiune:noţiune,caractere juridice,drepturile şi obligaţiile părţilor;
3.)Exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
4.)Domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.


Metodologia cercetării ştiinţifice, Conf. univ. dr. Eugenia Florescu

Tema de referat- Un referat (poate fi chiar lucrarea de disertaţie!) care să respecte condiţiile de formă specificate în suportul de curs (se poate solicita de la secretariat master, pe adresa miha_lunca@yahoo.com)


Relaţii de muncă şi politica socială în UE, Lector univ. dr. Monica Gheorghe

Tematica pentru referate.
1.Principiul teritorialităţii în domeniul securităţii sociale.
2.Prestaţiile pentru boală şi maternitate.
3.Situaţia lucrătorilor frontalieri.
4.Pensiile.
5.Prestaţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
6.Prestaţia de şomaj.
7.Prestaţiile familiale.
8.Sănătatea şi securitatea lucrătorului.
9.Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul salarizării.
10. Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă.
11.Accesul la formarea profesională.Echivalarea calificărilor.
12.Obligaţia angajatorului de a-l informa pe lucrător cu condiţiile aplicabile contractului sau relaţiei de muncă.
Număr de pagini: 6-8
Referatele se vor transmite pe adresa de e-mail Tmsib@yahoo.com
sau se vor depune la secretariatul facultăţii conform programării .


Servicii publice în UE, Asist. univ. dr. Ana Mocanu –Suciu

TEME REFERATE
1. PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI PUBLIC
2. SERVICIUL PUBLIC- NOŢIUNE ÎN DREPTUL ROMÂN, DREPTUL COMPARAT ŞI DREPTUL COMUNITAR
3. RELAŢIILE SERVICIILOR PUBLICE CU SISTEMUL AUTORITĂŢILOR DE STAT
4. RELAŢIILE DINTRE ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ ŞI SERVICIILE PUBLICE
5. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI AUTORITATEA LEGISLATIVĂ
6. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ
7. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE
8. RELAŢIILE DINTRE SERVICIILE PUBLICE ŞI CETĂŢENI
9. SERVICIILE PUBLICE CENTRALE
10. CARACTERISTICI ESENŢIALE : NOŢIUNE, CLASIFICARE
11. PREŞEDENŢIA ROMÂNIEI – ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
12. GUVERNUL ROMÂNIEI
13. ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ DE SPECIALITATE
14. SERVICIILE PUBLICE LOCALE
1. SERVICII PUBLICE STATALE PRESTATE LA NIVEL LOCAL
2. NOŢIUNEA DE SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL ; SERVICIUL PUBLIC DE UTILITATE PUBLICĂ
3. SERVICII PUBLICE COMUNITARE
15. SERVICII PUBLICE PRESTATE DE ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE
16. SERVICII PUBLICE COMERCIALE. ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ
17. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ÎN ASIGURAREA PRESTĂRII SERVICIILOR PUBLICE
18. DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC


Sisteme constituţionale în UE, Conf. univ. dr. Manuel Guţan

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Străinii şi emigraţia în UE, Lect. univ. dr. Adrian Circa

TEME DE REFERAT:
1. Statul străinilor în România.
2. Încadrarea în muncă a străinilor în România.
3. Comentariu al Regulamentului CE nr. 562/2006 privind instituirea unui mCod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane terţe.
4. Acordul Schengen.


Practică în administraţia publică, Conf. univ. dr. Daiana Vesmaş
Tematica este orientativa. Se recomanda depunerea unui studiu privind institutia unde activează studentul masterand.

Tema 1. Proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Domeniul public şi
privat al statului şi unităţilor administrativ teritoriale. Actele juridice
aplicabile în materie.
Tema 2. Regimul concesiunilor
Tema 3. Strategia României de reformă a administraţiei publice
Tema 4. Descentralizarea în România
Tema 5 .Dezvoltarea regională a României. Regiunile de dezvoltare.
Euroregiunile. Natură juridică, locul şi rolul regiunilor de dezvoltare
în sistemul administraţiei publice româneşti contemporane.
Tema 6. Raporturile dintre Preşedintele României şi Primul Ministru
Tema 7. Structura, organizarea şi funcţionarea Guvernului. Aparatul de
specialitate al Guvernului. Aparatul de lucru al Primului Ministru.
Tema 8. Organizarea şi funcţionarea administraţiei ministeriale actuale a
României.
Tema 9. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
Tema 10. Studiu de caz asupra unei autorităţi autonome a administraţiei publice
centrale.
Tema 11. Autonomia locală. Statutul constituţional şi legal al colectivităţilor
locale şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Competenţa
autorităţilor administraţiei publice
locale. Organizarea alegerilor locale.
Tema 12. Organizarea şi funcţionarea instituţiei prefectului. Categorii de
raporturi. Actele prefectului şi locul acestora în ierarhia izvoarelor
dreptului administrative. Aparatul de lucru al prefectului.
Tema 13. Organizarea şi funcţionarea Consiliului local. Regulamentul de
organizare şi funcţionare, Regulamentul de ordine interioară,
Organigrama. Servicii interne şi servicii externe ale Consiliului local.
Actele Consiliului local. Aparatul propriu.
Tema 14. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean. Regulamentul de
organizare şi funcţionare, Regulamentul de ordine interioară,
Organigrama. Servicii interne şi servicii externe ale Consiliului
judeţean. Actele Consiliului judeţean.. Aparatul propriu.
Tema 15. Statutul aleşilor locali
Tema 16. Locul şi rolul primarului în administraţia publică locală. Actele
primarului. Aparatul propriu.
Tema 17. Secretarul unităţii administrativ teritoriale.
Tema 18. Atribuţiile statale delegate autorităţilor administraţiei publice locale
Tema 19. Categorii de personal în administraţia publică. Statutul personalului
din administraţia publică. Particularităţi şi reguli speciale.
Tema 20. Cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor locale şi autorităţilor
reprezentative ale acestora în context european.


teme referate MPL, anul I

Criminologie aplicată şi preventivă, Conf.univ.dr. NICOLAIE ŞUTEU

Teme referat
1). Criminologia ştiinţă, formare, obiect, scop, funcţii.
2). Metodologia cercetării criminologice bazele teoretice şi izvoarele cercetării criminologice.
3). Metode şi tehnici de cercetare în criminologie.
4). Cauzalitatea în criminologie şi evoluţia metodelor de cercetare.
5). Criminologia preventivă, prevenirea criminalităţii.
6). Criminologia aplicată şi criminologia prin violenţă.
7). Traficul de droguri.
8). Spălarea banilor şi traseele europene ale banilor murdari.
9). Terorismul.
10). Frauda financiară şi frauda bancară internaţională.
11). Criminalitatea afacerilor.


Forme de manifestare a micii criminalităţi în comunităţile locale, Prof.univ.dr. STANCU ŞERB

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Politici sociale în UE, Lect.univ.dr. MONICA GHEORGHE

Tematica pentru referate.
1.Principiul teritorialităţii în domeniul securităţii sociale.
2.Prestaţiile pentru boală şi maternitate.
3.Situaţia lucrătorilor frontalieri.
4.Pensiile.
5.Prestaţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
6.Prestaţia de şomaj.
7.Prestaţiile familiale.
8.Sănătatea şi securitatea lucrătorului.
9.Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul salarizării.
10. Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă.
11.Accesul la formarea profesională. Echivalarea calificărilor.
12.Obligaţia angajatorului de a-l informa pe lucrător cu condiţiile aplicabile contractului sau relaţiei de muncă.
Număr de pagini: 6-8
Referatele se vor transmite pe adresa de e-mail Tmsib@yahoo.com
sau se vor depune la secretariatul facultăţii conform programării .


Practică profesională, Conf.univ.dr. NICOLAIE ŞUTEU

Temă referat
Măsuri de ordine în situaţii speciale.

Spaţiul Schengen, Conf.univ.dr. NICOLAIE ŞUTEU

Teme referat
1). Impunerea cerinţelor aqului Schengen în ţările membre U.E.
2). Spaţiul de liberatate securitate şi justiţie propus prin Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Lisabona.
3). Principalele aspecte abordate de Covenţia Schengen pe linia controlului frontierelor, regimul de vize, cererile de azil.
4). Etapele privind aderarea României la spaţiul Schengen.
5). Tratatul de la Lisabona cu privire la protecţia datelor, libera circulaţie.
6). Spaţiul Schengen şi cooperarea poliţienească în Uniunea Europeană.

Tehnici moderne de investigare a criminaliţăţii, Prof.univ.dr. COSTICĂ VOICU

Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Statutul străinilor in România, Lect. univ. dr. Adrian Circa

TEME DE REFERAT:
1. Statul străinilor în România.
2. Încadrarea în muncă a străinilor în România.
3. Comentariu al Regulamentului CE nr. 562/2006 privind instituirea unui mCod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane terţe.
4. Acordul Schengen.

Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail ȚÎȚU
LISTA
cu teme pentru referatele de evaluare la disciplina
“Managementul Calității Serviciilor Publice Comunitare”
1. Contribuţii privind implementarea conceptului de calitate totală. Studiu de caz.
2. Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii. Studiu de caz.
3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor. Studiu de caz.
4. Dezvoltarea unui management al calităţii performant. Studiu de caz.
5. Creşterea calităţii serviciilor prin intermediul standardelor calităţii. Studiu de caz.
6. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prin intermediul elaborării proiectelor educaţionale. Studiu
de caz.
7. Dezvoltarea managementului calităţii la ... Studiu de caz.
8. Dezvoltarea managementului strategic al calitatii la … Studiu de caz.
9. Managementul calităţii în adminstraţia publică locală. Studiu de caz.
10. Managementul calităţii în organizaţiile industriale bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.
11. Managementul calităţii în organizaţiile bazate pe cunoştinţe. Studiu de caz.
12. Managementul calității componentă a managementului bazat pe cunoștințe aplicat în
economia și organizația bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.
13. Managementul strategic al calității în organizaţiile bazate pe cunoştinţe. Studiu de caz.
14. Studii şi cercetări cu privire la implementarea unui sistem de management al calităţii. Studiu
de caz.
15. Tehnici şi metode moderne de evaluare şi monitorizare a calităţii. Studiu de caz.
16. Studii şi cercetări cu privire la gradul de satisfacţie al clienților în raport cu serviciile
prestate în organizaţiile bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.
17. Serviciile private – o alternativă viabilă. Studiu de caz.
18. Studii şi cercetări cu privire la managementul integrat al calităţii. Studiu de caz.
19. Analiza indicatorilor de performanţă într-o organizație bazată pe cunoștințe. Studiu de caz.
20. Studii cu privire la implementarea managementului calităţii totale. Studiu de caz.
21. Aplicarea metodei analizei dispersionale / regresionale în vederea îmbunătăţirii calităţii
serviciilor. Studiu de caz.
22. Strategia experimentelor factoriale aplicată în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor.
Studiu de caz.
23. Aplicarea tehnicilor, metodelor, instrumentelor şi sistemelor utilizate în managementul
calităţii în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor. Studiu de caz utilizând tehnica / metoda
/ instrumentul
24. Îmbunătăţirea managementului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale într-o organizaţie bazată
pe cunoștințe. Studiu de caz.
25. Asigurarea calităţii mediului – o prioritate absolută a României. Studiu de caz.
26. Managementul calităţii în organizaţia viitorului. Studiu de caz.
27. Orientarea spre procesele manageriale – cale de îmbunătăţire a calităţii în organizaţiile
bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.
28. Cercetarea experimentală – componentă a unui management al calităţii performant în
organizaţiile bazate pe cunoștințe. Studiu de caz.
29. Managementul calităţii aplicat în domeniul ..............Studiu de caz.
30. Strategia de dezvoltare durabila a unei localităţi în concordanță cu sistemele de management
al calității. Studiu de caz.
31. Calitatea în producerea și comercializarea unui produs. Studiu de caz.
32. Îmbunătăţirea continuă a calităţii cu referire la serviciile oferite de o organizație bazată pe
cunoștințe. Studiu de caz.
33. Managementul KAIZEN aplicat în sfera serviciilor. Studiu de caz.
34. KAIZEN - 5 S. Studiu de caz.
35. Implementarea filozofiei KAIZEN. Studiu de caz.
36. KAIZEN to LEAN to GREEN. Concentrarea sarcinilor globale manageriale. Studiu de caz.
37. Managementul calităţii aplicat în domeniul Resurselor Umane. Studiu de caz.
38. Managementul calităţii aplicat în domeniul metrologiei. Studiu de caz la Biroul Român de
Metrologie Legală, Serviciul Judeţean de Metrologie Legală.
39. Focalizare spre client – un deziderat imperios necesar în organizaţia secolului XXI. Studiu
de caz.
40. Orientare spre client – principiu de bază al managementului calității. Studiu de caz.
41. Îmbunătăţirea calităţii produselor/serviciilor/proceselor oferite în concordanță cu
documentele sistemului de management al calităţii. Studiu de caz.
42. Aplicarea principiului îmbunătăţirii continue in organizațiile bazate pe cunoștințe. Studiu de
caz.
43. Îmbunătățirea calității produselor/serviciilor/proceselor la .... Studiu de caz.
Sibiu, aprilie 2012
1
BIBLIOGRAFIE
pentru curs, laborator, seminar „Managementul Calităţii”
Bibliografie obligatorie
1. Oprean, C., Țîțu, M., Bucur, V. Managementul global al organizației bazate pe cunoștințe, Editura
AGIR, ISBN 978-973-720-363-2, București, 2011.
2. Oprean, C., Ţîţu, M. Managementul calităţii în economia şi organizaţia bazate pe cunoştinţe, Editura
AGIR, ISBN 978-973-720-167-6, Bucureşti, 2008.
3. Oprean, C., Kifor, C. Managementul calităţii, Editura ULBS, 2002.
Bibliografie suplimentară / complementară
4. Boroiu, Al., Țîțu, M. Managementul fiabilității și mentenabilității sistemelor, Editura AGIR, ISBN
978-973-720-361-8, București, 2011.
5. Kifor, C., Oprean, C. Ingineria calităţii. Îmbunătăţirea 6 Sigma, Editura ULBS, Sibiu, 2006.
6. Kifor, C., Oprean, C. Ingineria calităţii, Editura ULBS, Sibiu, 2002.
7. Olaru Marieta, Managementul calităţii, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
8. Olaru Marieta, Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Editura Economică,
Bucureşti, 2000.
9. Oprean, C., Kifor C. V., Quality Management, Callidus Publishing House, Germany, ISBN 978 – 3 –
940677-50-1, 2008.
10. Oprean, C., ş.a., Managementul calităţii în administraţia publică, Editura CRFCAPL, Sibiu, 2000.
11. Oprean, C., ş.a., Administraţia publică, consilierul şi cetăţeanul, Editura CRFCAPL, Sibiu, 2001.
12. Oprean, C., Suciu, O. Managementul calităţii mediului, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003.
13. Oprean, C., Ţîţu, M. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Partea a II-a, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007.
14. Oprean, C., Vanu Alina, Dicţionar de management integrat al calităţii, Editura AGIR, Bucureşti,
2006.
15. Oprean, C., ş.a. Metode şi tehnici ale cunoaşterii ştiinţifice, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu, Sibiu, 2006.
16. Oprean, C., Ţîţu, M., Oprean, Cristina, Managementul strategic, Editura ULBS, Sibiu, 2002.
17. Oprean, C., Ţîţu, M., Oprean Camelia, Studii de caz în managementul strategic, Editura ULBS, 2004.
18. Oprean, C., Kifor, C., Suciu, O. Managementul integrat al calităţii, Editura ULBS, Sibiu, 2005.
19. Oprean, C., Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Controlul calităţii şi fiabilităţii,
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2005.
20. Suciu, O., Oprean, C. Calitatea globală concurenţială, Editura AGIR, Bucureşti, 2007.
21. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul strategic, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973-690-
647-3, Piteşti, 2007.
22. Țîțu, M., Oprean, C., Boroiu, Al. Cercetarea experimentală aplicată în creșterea calității produselor
și serviciilor, Editura AGIR, ISBN 978-973-720-362-5, București, 2011.
23. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul strategic şi al dezvoltării durabile în organizaţia bazată pe
cunoştinţe, Editura AGIR, Bucureşti, Bun de Tipar pentru 2012.
24. Ţîţu, M., Oprean, C. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Partea I, Editura Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2006.
25. Ţîţu, M., Oprean, C., Tomuţă, I. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Studii de caz,
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007.
26. Ţîţu, M. Fiabilitate şi mentenanţă, Editura AGIR, Bucureşti, 2008.
27. Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul calităţii, Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973-690-
646-6, Piteşti, 2007.
2
28. Ţîţu, M. Managementul calităţii în organizaţiile industriale moderne. Teză de doctorat, Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu, 2007.
29. Ţîţu, M., Oprean, C., Cicală. E. Statistică tehnică şi control statistic, Editura Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu, ISBN 973-651-181-2, Sibiu, 2001.
30. Ţîţu, M., Oprean, C., Cicală. E. Tehnici şi metode în conducerea proceselor tehnologice, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 973-651-180-4, Sibiu, 2001.
31. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi control statistic, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN
973-651-400-5, Sibiu, 2002.
32. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Analiza dispersională şi regresională.
Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2004.
33. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Strategia experimentelor factoriale, Editura
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2004.
34. Ţîţu, M., Oprean, C., Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Sisteme, metode, tehnici şi
instrumente, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2005.
35. *** Colecţia de Standarde în Domeniul Asigurării şi Managementului Calităţii.
36. "STATISTIC DATA SYSTEM” - sistem integrat de identificare şi management al informaţiei în
asigurarea şi managementul calităţii - software universal pentru modelarea, optimizarea
statistică experimentală şi managementul proceselor, produselor şi serviciilor"
Universitatea din Sibiu – Universitatea Politehnica Timişoara 1997 - 2006. (Ţîţu Aurel
Mihail, Oprean Constantin, Cicală Eugen) – protejat prin Oficiul Român de drepturi de
autor ORDA 2007, Protejat prin Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci OSIM 2007.
Sibiu, 2011 – 2012