ANUNȚ- CURSURI, conf.univ.dr.Adrian Circa- vineri 15.12.2017 !!

 Cursurile conf.univ.dr. Adrian Circa- vineri 15.12.2017,orele 14-17, 17-20,  din motive întemeiate au fost anulate. Vor fi reprogramate în 20,21 ianuarie2018.
Mulțumim pentru înțelegere.


ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ, anul II
Principii de drept privat european
INSTITUȚII DE DREPT PRIVAT ROMÂN

DREPT JUDICAR PRIVAT
Drepturi reale principale

Drepturi reale. Limitări ale dreptului de proprietate.

În atenția masteranzilor de la specializarea A.P.E., anul I

DISCIPLINA -PROTECŢIA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI- Lect.univ.dr.Horațiu Rusu
Teme refarat
Nr.
Tema aleasă
Student masterand
1.
Antecedente istorice ale dreptului internaţional al drepturilor omului

2.
ONU şi drepturile omului. Activitatea recentă a Comitetului pentru Drepturile Omului.

3.
Instituţii specializate ale ONU privind protecţia drepturilor omului: Comitetele specializate.

4.
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului.
Crețu Petru
5.
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.
Petruț Anamaria
6.
Protecţia minorităţilor în dreptul internaţional.
Lăzăroiu Lucian
7.
Convenţia privind drepturile copilului
Gallo Bianca
8.
Convenţia privind eliminarea oricărei forme de discriminare faţă de femei
Magoș Dan
9.
Convenţia privind drepturile muncitorilor migranţi şi ale familiilor acestora
Bănceu Adriana
10.
Convenţia privind eliminarea oricărei forme de discriminare rasială
Nistor Mădălina
11.
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
Moisă Ioana
12.
Convenţia împotriva torturii şi Protocolul Opţional la Convenţia împotriva torturii. Mecanismul naţional de monitorizare
-Lăsconi Damaris

13.
Sistemul interamerican de protecţie a drepturilor omului
Dican Andrei
14.
Sistemul african de protecţie a drepturilor omului: Curtea africana si jurisprudența sa
Marcu Ana
15.
Carta arabă a drepturilor omului
Finta Bianca
16.
Organizaţii neguvernamentale internaționale de protecţie a drepturilor omului
Teodorescu Ioana
17.
Organizaţia pentru Securitate şi cooperare în Europa şi drepturile omului

18.
Protocolul facultativ la Pactul privind drepturile economice, sociale si culturale: dreptul la plângeri individuale si colective.

19.
Dreptul de proprietate în documentele internaționale de drepturile omului.
Gunea Adrian
20.
Mecanismul de evaluare periodică al ONU

21.
Comentariile generale ale Comitetului pentru Drepturile Omului.

22.
Garanții ale drepturilor fundamentale - procedura de raportare periodică a statelor

23.
Plângerile individuale adresate mecanismelor convenționale.

24.
Principiul nondiscriminării în documentele internaționale adoptate la nivelul ONU.

25.
Protecția domestică la nivel internațional
Drăghiciu Andreea
26.
Cadrul normativ internațional privind datele și protecția internațională
Niculescu  Sabina

BIBLIOGRAFIE
  1. Raluca Miga-Beșteliu, Catrinel Brumar, Protecția internațională a drepturilor omului, ediția a V-a, editura Universul Juridic, București, 2010
  2. Thomas Buergenthal, Renate Weber, Dreptul internaţional al drepturilor omului, Editura All, 1996.
  3. Titus Corlățean, Protecția europeană și internațională a drepturilor omului, Ediția a 2 a, Editura Universul Juridic, 2015
  4. Bianca Selejan-Guţan, Laura-Maria Crăciunean, Drept internaţional public, editia a doua, Editura Hamangiu, 2014
  5. Bianca Selejan-Guțan, Spațiul european al drepturilor omului, Editura C.H.Beck, 2008
  6. Cristian Jura, Drepturile omului. Drepturile minorităţilor naţionale, Editura C.H.Beck, 2006
  7. Corneliu-Liviu Popescu, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Editura All Beck, 200
  8. Frederic Sudre, Drept European și internațional al drepturilor omului, Editura Polirom, 2006, Traducere Raluca Bercea (coord.).
  9. Colecţia revistei Noua revista de drepturile omului, Editura C.H.Beck, incepand din 2005
  10. Internet: www.un.org, www.oas.org (Organizaţia Statelor Americane), www.africa-union.org (Uniunea Africană)

NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet se notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini.
3. Fiecare masterand va alege o temă diferită. Tratarea aceleiaşi teme de către doi studenţi diferiți echivalează cu punctaj zero. Va rugăm contactaţi secretariatul pentru a face alegerea pâna la data de 21.01.2018, pe adresa miha_lunca@yahoo.com

3. Se pot propune şi alte teme de referate decât cele indicate, sau alte surse bibliografice, dacă fac parte din tematica cursului. În această situație cadrul didactic coordonator trebuie contactat în mod anticipat. Adresa contact: horatiua.rusu@ulbsibiu.ro

În atenția masteranzilor de la specializarea D.E.!!!

DISCIPLINA -DREPT CONSTITUȚIONAL EUROPEAN- Lect.univ.dr.Horațiu Rusu

TEME REFERAT

Nr.
Tema aleasă
Student masterand
1.
Formarea Uniunii Europene – aspecte istorice
Ardelean Vasile
2.
Principiile constituţionale ale Uniunii Europene
Șelaru Vlad
3.
Tradiţiile constituţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene

4.
Democraţia – tradiţie constituţională a statelor membre UE

5.
Statul de drept – tradiţie constituţională a statelor membre UE

6.
Drepturile omului în Uniunea Europeană
Pribeagu Diana
7.
Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
-Neagoe Georgiana
-Udroiu Andreea
8.
Cetăţenia europeană
Pătruț Elena
9.
Drepturile politice ale cetăţenilor europeni
Dunca Andreea
10.
Dreptul constituţional intern şi dreptul Uniunii Europene

11.
Constituţia europeană – pro şi contra
Lazar Marcel
12.
Uniunea Europeană şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

13.
Implicaţiile constituţionale ale aderării României la Uniunea Europeană

14.
Modificări aduse sistemului constituţional al UE prin Tratatul de la  Lisabona

15.
Constituționalism și constituie dincolo de sfera statală

16.
Constituționalism pluristratificat / constituționalism multinivel

17.
Suveranitatea națională și constituționalismul european
Adam Ioana
BIBLIOGRAFIE (ORIENTATIV)
1.      Allan Rosas, Lorna Armati, EU Constitutional Law. An Introduction. Hart Publishing, 2010
2.      Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii, Editura CH Beck, București 2007
3.      Constanța Călinoiu, Victor Duculescu, Drept constituțional european, Editura Lumina Lex, București, 2008                                                                                                                                                                                                             
4.      Jean-Claude Gautron, Droit europeen, Dalloz, Paris, 2003
5.      Gilbert Gornig, Ioana Rusu, Dreptul Uniunii Europene. Ediţia a doua, Editura C.H.Beck, 2007
6.      Gilbert Gornig, Este nevoie de o Constituţie europeană?. În: Acta Universitatis Lucian         Blaga, nr. 1-2/2003
7.      Gheorghe Iancu, Instituţii de drept constituţional al Uniunii Europene. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007
8.      Ioan Muraru ş.a., Cetăţenia europeană, Editura All Beck, 2003
9.      Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, ediţia a patra, Editura C.H. Beck, 2011
10.   Simina Elena Tănăsescu, Sur la constitutionnalisation du droit communautaire, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, nr. 1/2004
11.   Robert Toulemon, La construction europeenne, Livres de Poche, References, 1999
12.   Charles Zorgbibe, Construcţia europeană, Editura Trei, 1998
Tratatul de la Lisabona (textul se găseşte pe Internet, site-ul oficial al UE)
Surse Internet:
·        http://europa.eu
·        www.coe.int
NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet se notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini.
3. Va rugăm contactaţi secretariatul pentru a face alegerea. Pe adresa miha_lunca@yahoo.com, până la data de 21.01.2018 .

4. Nr. de teme fiind mai mic decât nr. masteranzilor, pe o temă se pot înscrie maxim 3 masteranzi.